Korvvagn vid fotbollsmatch. Foto: Bengt Flemark CC BY-SA

Korvvagn vid fotbollsmatch. Foto: Bengt Flemark CC BY-SA

Föreningarnas insatser ska uppskattas, inte beskattas. Att belägga dem med moms är fel väg att gå.

Föreningarnas insatser ska uppskattas, inte beskattas. Att belägga dem med moms är fel väg att gå.