Aktiviteter 2017

12 jan.                         Styrelsemöte, kommunhuset kl 18.oo

28 jan.                         Regional utbildning i Örebro

9 febr.                         Årsmöte i Kåfalla Herrgård, kl 18.oo, talare Johan Arenius

14 febr.                       Styrelsemöte, kommunhuset kl 18.00

16 mars                       Styrelsemöte kommunhuset, kl 18.00

25 mars                       Distriktsårsmöte

8-9 april                      Kommun och landstingsdagar i Karlstad (fred-lörd)

20 april                       Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

7-8 maj                       (Resa till Bryssel) Region rese.

4 maj                          Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

10 maj                        Lindedagen vi kommer  (ersätter Lindesjön runt)

11 maj                        Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

11 maj                        Medlemsmöte i Kommunhuset kl 18:30

Håkan Stålbert kommer och informerar om val processen inför valet 2018

15 Juni                       Styrelsemöte i Guns sommarstuga, kl 18.00

31 Augusti                 Styrelsemöte i Kommunhuset kl 18:00

5 September            Nomineringsmöte  Riks och kommunfullmäktige

                                  kl 18:00 Plats: Örebro Centrumgården.

21 September           Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

25 September          Gemensam träff förr KD norr kl 18:00 på Åkeby Herrgård Nora.

                                 Vi kommer att diskutera valet 2018. Anmälan senast den 20/9

                                 till håkan.stalbert@kristdemokraterna.se

20-21 Oktober           Riksting i Uppsala (fred-sönd)

26 Oktober                Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

20 November            Budgetmöte.

23 November            Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

25 November            Extra partidistriktsårsmöte

14 December            Styrelsemöte kommunhuset kl 18.00

 

Aktiviteter under året…….KD- Visionsarbete

Vitsippspriset under våren,    Studiebesök,   Alliansmöten,  Gemenskap, Resa…..