Aktiviteter 2019

14 Jan.                   Styrelsemöte kommunhuset kl. 18:00

4 Feb.                     Årsmöte Kåfalla Herrgård kl. 18:00 Mars

5 Mars                    Styrelsemöte kommunhuset kl.18:00

29-30 Mars             Kommun och landstingsdagar i Örebro.

16 April                  Styrelsemöte kommunhuset kl. 18:00

8 Maj                      KD Lindesberg deltar i Lindedagen 16:00 – 20:00.                                    .                                Deltagare för kommande EU val medverkar.

15 Maj                   Öppet medlemsmöte i Stadsskogsskolans aula kl 18:00-20:00.                     .                           Soheila  Fors grundare av av Tehuset och Kristdemokraternas                  .                               toppkandidat till EU valet kommer och talar. Även representanter från       .                               KDU, KDK och Regionen medverkar.

17 Juni                   Styrelsemöte kommunhuset kl.18:00

20 Augusti              Styrelsemöte kommunhuset kl.18:00

 

 

 

 

Aktiviteter under året:  KD- Visionsarbete, Vitsippspriset under våren, Studiebesök,                     .                                  Alliansmöten, Gemenskap, Resa.