Aktiviteter 2019

14 Jan.                     Styrelsemöte kommunhuset kl. 18:00

4 Feb.                      Årsmöte Kåfalla Herrgård kl. 18:00 Mars

29-30 Mars              Kommun och landstingsdagar i Örebro.

 

Aktiviteter under året:  KD- Visionsarbete, Vitsippspriset under våren, Studiebesök,                     .                                  Alliansmöten, Gemenskap, Resa.