Kd vill höja taket till a-kassan

Nyligen presenterade Dagens Nyheter (14/2) en kartläggning av hur många arbetslösa som står utanför a-kassan på olika orter.

Sammanställningen visar på stora skillnader när det gäller anslutning till a-kassan runtom i Sverige. I riket som helhet är det 51 procent av de arbetslösa som inte får någon ersättning från a-kassan. I Lindesberg är det så många som 63 procent.

Att så många står utanför a-kassan eller inte kvalificerar sig för ersättning är ett stort problem som det är hög tid att göra någonting åt. Därför föreslår Kristdemokraterna tre förändringar av a-kassan.

För det första vill vi ha en allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig avgift. För det andra vill vi ersätta arbetsvillkoret med ett inkomstvillkor. På det sättet kommer också fler att kvalificera sig för ersättning från a-kassa. För det tredje vill vi höja taket i a-kassan. Ska en allmän och obligatorisk a-kassa ses som legitim måste den också ge en bra ersättning. Vi föreslår en höjning av taket till 830 kr/dag och att taket sedan indexregleras. Avgiften till a-kassan blir i detta förslag 154 kr/mån.

A-kassan måste vara solidariskt uppbyggd genom att alla är med och  bidrar och samtidigt som alla kan känna trygghet i att de får en rimlig ersättning vid eventuell arbetslöshet I en fungerande arbetslinje behövs en rimlig försäkring när arbetsmarknaden förändras.

Anders Sellström, riksdagsledamot (KD), Umeå

Ingrid Åberg, gruppledare (KD) Lindesbergs kommun

                       Insändare i Nerikes Allehanda den 14 mars 2013