Kontakt

Vill du ha kontakt med kristdemokraterna i Lindesberg för att:

  • bli medlem
  • påverka vår kommunpolitik
  • få information om vad vi gör

Kontakta ordf. Markus Lundin, e-post: markus.lundin@kristdemokraterna.se ,

tel: 072-2123998

alt. Ingrid Åberg, e-post  ingrid.aberg@live.se  telefon 070-6938994