Valrörelsen inledd. Husvagnen i bruk.

2014 08 21_0366-2
Gun lägger fram valbroschyrer medan Lennart lockar åhörare med lite dragspelsmusik.

 Första turen med vår valhusvagn
Den 19 augusti reste fem idoga valarbetare ut med husvagnen, rikt dekorerad med logga och valtexter.
Vi besökte först Vedevåg, där vi stannade till framför affären i ca en timma. Flera samtal kom till och en hel del valmaterial delades ut i angränsande hyreshus och villor.
Därefter for vi till Fellingsbro, där vi stod med husvagnen alldeles utanför Hemköp. Ganska mycket folk kunde vi hälsa på, men inte alla var så intresserade av Kd:s politik

Hela Lindesberg ska leva

Hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas

Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas. Detta överensstämmer också med den Utvecklingsstrategi som 2012 beslutades av kommunfullmäktige i Lindesberg. I strategin anges bl.a. att ”såväl stad som landsbygd ska utvecklas”. Kristdemokraterna som verkar för valfrihet och värnar om individen med stort fokus på barn och äldre vill förverkliga att hela kommunen utvecklas genom att:

Familjecentraler kombinerat med mötesplatser för äldre skapas även utanför Lindesbergs centralort med början i exempelvis Frövi och Storå. Familjecentralerna ska ha tillgång till föräldrautbildning, pedagoger, barnmorskor, personal från barnavårdscentral etc. Äldregruppen ska ha möjlighet att träffa distriktssköterskor för sina speciella frågor och ha en plats för att träffas, fika och umgås. De positiva effekterna av detta är att alla får stöd oavsett om man har speciella behov eller bara har önskemål om social samvaro.

Behåll de små skolorna utanför centralorten Lindesberg i kombination med att utveckla flexibla transporter, inte bara till de större skolorna utan också från de större skolorna. Effekterna av att behålla de små skolorna är att problem kan synliggöras tidigt och åtgärdas samt att skapa förutsättningar för klasser med ett mindre antal elever. Därutöver skapar de små skolorna möjligheter för att ge ett utökat stöd till varje elev genom att det finns färre antal elever i varje klass samtidigt som det blir en minskad anonymitet i klassen/skolan. Den sociala samvaron mellan såväl elever som personal kan också förbättras genom detta.

Förbättra de allmänna kommunikationerna med buss och tåg.  Bättre allmänna kommunikationer med buss och tåg avser såväl de inom kommunen som de som går in och ut i kommunen. Bättre tågkommunikationer består i att fler tågstopp skapas, exempelvis i Vedevåg. Bättre kommunikationer ger förutsättningar för att bo i Lindesbergs kommun oavsett valet av bostadsort i kommunen, att arbeta på annan ort i och utanför Lindesbergs kommun samt att pendla in till Lindesbergs kommun för att arbeta. Därutöver ökar förutsättningarna att på ett enkelt sätt delta i fritidsaktiviteter samt att ta sig från och till platser i andra sammanhang. Sammantaget kan detta skapa en hög kvalitet i vardagslivet!

Mainy Andersson

Ingrid Åberg

Kristdemokraterna i Lindesberg

(insändare till Nerikes allehanda)

Aktiva kristdemokrater

Aktiva kristdemokrater motionerar

LINDESBERG. Kristdemokraterna i Lindesberg är aktiva och har i dagarna inkommit med två motioner till kommunfullmäktige. Den ena om att kommunen bör handla lokalproducerade livsmedel och den andra om husvagnsparkering.

Kristdemokraterna Ingrid Åberg och Sven Öberg har undertecknat en motion om att kommunen bör handla lokalproducerade livsmedel till tillagningsköken inom skola, vård och omsorg. De båda kristdemokraterna skriver i sin motion att de anser det vara en dubbelmoral att köpa exempelvis griskött från länder där köttet produceras med metoder som inte är tillåtna i Sverige.

Den andra motionen, undertecknad av ordföranden Ingrid Åberg, handlar alltså om parkeringsplatser för husvagnsekipage, något som idag saknas i Lindesberg och som Åberg ser som en brist.

Kristdemokraterna föreslår därför att delar av kvarteret Bulten passar utmärkt för dessa P-platser och man betonar att man inte menar nattuppställning eller camping med sitt förslag. I förslaget ligger också skyltning så att ingen ska avstå att stanna till i Lindesberg.

Från 24i

Spännande studiedag

Kristdemokraterna i Lindesberg har besökt Familjecentralen och Klemensboda gård.

Måndagen den 20 januari hade vi kristdemokrater tillfälle att besöka Familjecentralen, som har sina fina lokaler på Kristinavägen 49.Vi blev väl mottagna av personalen, familjeterapeut Barbro Sundberg-Ljunggren samt pedagogerna Marie Wellander och Kerstin Magnusson.

I huvudsak är det mammor med små barn som träffas, umgås, leker och fikar tillsammans. Denna verksamhet har under hösten samlat upp till trettio deltagare varje dag. Dessutom erbjuds samtal med familjeterapeuten om problem som familjen be-höver hjälp med. Barnmorska och personal från BVC finns på plats en dag i veckan.

iPhone Image  2D014Från besöket vid Familjecentralen, fr.v. Sven Öberg kd, Marie Wellander och Kerstin Magnusson, personal samt Gun Andersson och Lars-Axel Nordell kd.

Efter gemensam lunch på Stadshotellet, gick färden till Klemensboda gård i Vedevåg. Ägarna, Lars och Jenny Karlsson, driver här två högmekaniserade verksamheter: enmed 140 mjölkkor samt en stor svinuppfödning en km därifrån.De 140 korna går runt i en ladugård där de kan vila, äta och mjölkas. Allt söker de upp på egen hand, men ett halsband på varje djur registrerar allt på en dator. Ungdjur och kalvar går i en särskild del av djurstallarna.

Vi blev mycket imponerade av hur allt kunde fungera så fint, men samtidigt insåg vi, hurmycket arbete som krävdes, för att få denna mångmiljonsatsning att kunna ge någon vinst, särskilt med låga mjölkpriser och när regniga somrar gör fodersituationen besvär-lig

20140120_145335_resized_120140120_144201

20140120_144645

Bilderna ovan: Del av mjölkbesättningen, Lars Karlsson kollar datorn vid en av mjölkrobotarna och Jenny Karlsson som ser hur de olika korna rört sig under dagen.

 

 

Vitsippspriset till entreprenörfamiljen Karaosmanovic

 

Lars-Axel Nordell överlämnar vitsippspriset till Zemina och Elvis KaraosmanovicLars-Axel Nordell överlämnar priset,till fr,v. Zemina och Elvis Karaosmanovic

                  Kristdemokraterna i Lindesberg delade ut årets Vitsippspris till familjen Karaosmanovic, bestående av Sead och Zemina och sönerna Elvis och Edis.De kom till Sverige från Bosnien 1992 och har sedan dess framgångsrikt bedrivit torghandel med blommor, frukt och grönsaker.

Den första maj i år invigde de sin egen handelsträdgård, strategiskt belägen vid den norra infarten till Lindesberg. Vi kristdemokrater ville gärna uppmärksamma dem för deras förnämliga entreprenörskap, serviceanda och familjekänsla.

Vi var en grupp lokala kd-medlemmar, som under ledning av ordf.Ingrid Åberg och vår riksdagsman Lars-Axel Nordell, uppvaktade familjen med ett designat glasfat, ett diplom och ett par chokladaskar. Vi blev dessutom bjudna på kaffe och wienerbröd i lunchrummet i familjen Karaosmanovic’ handelsträdgård.

Lars-Axel och Ingrid förbereder vitsippsöverlämnandetLars-Axel och Ingrid förbereder sigIngrid Åberg överlämnar diplomet till Elvis KaraosmanovicIngrid ger diplomet till Elvis K.

 

Kristdemokraterna levererar

Kristdemokraterna levererar i regeringsställning!

 Inför valet 2010 kunde vi konstatera att Kristdemokraterna genomfört 93% av de vallöften som ställdes upp fyra år tidigare. Nu är vi halvvägs in i denna mandatperiod och tidningen Riksdag & Departement har låtit undersöka hur väl ministrarna i Alliansregeringen lyckats hittills. Studien som genomfördes av en grupp statsvetare vid Göteborgs universitet visar att hela 90 procent av vallöftena påbörjats och att 6 av 10 punkter redan är uppfyllda. Detta trots att partierna för tillfället tillhör riksdagens minoritet.

 Det är också intressant att det inte är det stora partiet som levererat bäst. För oss Kristdemokrater är det självklart glädjande att hela 41 av de 47 punkter som räknas upp inom socialdepartementet är genomförda eller på väg att genomföras – kortare vårdköer, fler alternativa utförare och lägre fastighetsavgift är bara några exempel. Kristdemokraterna gör skillnad.

 När vi blir sjuka behöver vi rätt vård, på rätt nivå, i rätt tid och därför har regeringen satt upp ett uttalat mål att förkorta väntetiderna till vården. Socialminister Göran Hägglunds arbete med att skärpa kömiljarden har varit framgångsrikt. Numera måste de landsting som vill få del av de statliga stimulansmedlen ge minst 70 procent av patienterna rätt vård inom 60 dagar. Förhoppningsvis börjar också majoriteten i Örebro läns landsting inse fördelarna med detta, så att också invånarna i vårt län får vård i tid.

 Tillgängligheten i vården kan också ökas genom fler utförare. Genom att ge möjlighet att starta och driva välfärdsföretag ges nya karriärvägar och arbetstillfällen, inte minst till kvinnor. Samtidigt som mångfalden och alternativen ökar för medborgarna. Såväl kömiljarden som vårdvalet måste naturligtvis gå hand i hand med ett fokuserat kvalitetsarbete och här har kommuner och landsting ett viktigt ansvar. För att säkerställa kvaliteten ytterligare och minimera antalet vårdskador trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft den 1 januari 2011. Alliansregeringen vill gå vidare med detta och avsätta ett årligt och resultatbaserat stimulansbidrag för att ytterligare förbättra patientsäkerheten.

 Inom äldreomsorgen görs en satsning för att fler kommuner ska införa fritt val inom äldreomsorgen, där flera goda alternativ kan vägas mot varandra. För att underlätta implementeringen och för att reformen ska bli så bra som möjligt har äldreminister Maria Larsson (KD) tillsatt en utredning som ska se över konsekvenserna med en tvingande lagstiftning.

 Parboendegaranti är ytterligare en reform inom äldreministerns område som är på väg att införas. Detta ligger väl i linje med Maria Larssons övergripande arbete inom ramen för värdighetsgarantin. 

 I regeringens höstbudget sänks fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter från ca 1400 kr till 1210 kr per år och lägenhet. Dessutom förlängs perioden då en nybyggd fastighet är undantagen fastighetsavgift till 15 år. För att öka byggandet av student och ungdomsbostäder ska byggreglerna för dessa bostäder ses över samtidigt som innovativa lösningar för studentboenden ska stödjas. Nu behöver vi gå vidare och bygga fler bostäder och där behövs ett fortsatt aktivt arbete.

 De sämst ställda pensionärerna har fått mer pengar i plånboken, tack vare ett ökat bostadstillägg och en tredje skattesänkning sedan 2006. Vi kristdemokrater hade velat gå längre, men tyvärr var de andra partierna ännu inte beredda till detta.

 Redovisningen innehåller en rad andra handlingskraftiga beslut som talar sitt tydliga språk. Kristdemokraterna levererar och gör skillnad.

 Nu vill vi kämpa vidare för att ytterligare sänka pensionärsskatten, för att familjerna ska få mer tid tillsammans och för att vårdtagare ska få vård snabbare, oavsett vem det är eller vilket landsting de råkar tillhöra.

 För Kristdemokraterna i Lindesberg

 Ingrid Åberg                     Hlödur Bjarnarsson        

 

 Infria vallöften otacksam syssla

■ Tidningen Riksdag & Departement har

granskat den borgerliga regeringens vallöften

från 2010. Sex av tio löften har genomförts.

Intressant är att de ministrar som ligger

sämst till i opinionen, Annie Lööf (C) och

Göran Hägglund (KD), har levererat bra.

Näringsdepartementet har bara ett icke genomfört

löfte. Hägglunds socialdepartement har visserligen

sex löften som inte infriats, men 28 har

infriats och 13 är på gång. Det är uppenbarligen

inte alltid konkret politik som avgör väljarstödet.

Man kan förstå om politikerna undrar vad väljarna

egentligen vill.

Hasse Boström

 

 

 

 

Kd vill höja taket till a-kassan

Nyligen presenterade Dagens Nyheter (14/2) en kartläggning av hur många arbetslösa som står utanför a-kassan på olika orter.

Sammanställningen visar på stora skillnader när det gäller anslutning till a-kassan runtom i Sverige. I riket som helhet är det 51 procent av de arbetslösa som inte får någon ersättning från a-kassan. I Lindesberg är det så många som 63 procent.

Att så många står utanför a-kassan eller inte kvalificerar sig för ersättning är ett stort problem som det är hög tid att göra någonting åt. Därför föreslår Kristdemokraterna tre förändringar av a-kassan.

För det första vill vi ha en allmän och obligatorisk a-kassa med en enhetlig avgift. För det andra vill vi ersätta arbetsvillkoret med ett inkomstvillkor. På det sättet kommer också fler att kvalificera sig för ersättning från a-kassa. För det tredje vill vi höja taket i a-kassan. Ska en allmän och obligatorisk a-kassa ses som legitim måste den också ge en bra ersättning. Vi föreslår en höjning av taket till 830 kr/dag och att taket sedan indexregleras. Avgiften till a-kassan blir i detta förslag 154 kr/mån.

A-kassan måste vara solidariskt uppbyggd genom att alla är med och  bidrar och samtidigt som alla kan känna trygghet i att de får en rimlig ersättning vid eventuell arbetslöshet I en fungerande arbetslinje behövs en rimlig försäkring när arbetsmarknaden förändras.

Anders Sellström, riksdagsledamot (KD), Umeå

Ingrid Åberg, gruppledare (KD) Lindesbergs kommun

                       Insändare i Nerikes Allehanda den 14 mars 2013