Våra politiker

Ingrid Åberg: Gruppledare i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie i kommunstyrelsens miljöberedning, ersättare i kommunstyrelsens tillväxtsutskott och ersättare i styrelsen för Bergslagens kommunalteknik

Sven Öberg: Ersättare i barn-och utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Linde Energis styrelse.

Hlödur Bjarnason: Ersättare i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Kent Hiding: Revisorsgruppen.

Lennart Åberg: Nämndemannagruppen.

Margareta Andergard: Skola utan gränser

Regionen

Markus Lundin: Fokusnämnd Miljö och klimat