Idag anordnas LSS-dagen

Idag anordnas LSS-dagen i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Det var förra hösten som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet motionerade om att anordna mässan. Under mässan träffa nu vårdgivare och vårdbrukare, politiker och tjänstemän, anhöriga och vänner för att diskutera LSS-frågor.
– Det är en bra plattform för samtal och diskussion. Det kommer även innehålla intressanta föreläsningar och musikinslag från daglig verksamhet. Jag tror det kommer bli en lyckad dag och att vi får anledning att planera ännu en mässa nästa år, säger kommunalråd Sara Skyttedal.

Fortsätta som medlemmar i Infrastrukturkansliet

Linköpings kommun har sedan 2010 varit med i arbetet kring stångådalsbanan via Infrastrukturkansliet, ett samarbete kommunen nu väljer att gå ur. Kansliet har arbetat med lobby, marknadsföring och utredningar för att stärka Stångådalsbanan. Vi Kristdemokrater ser Stångådalsbanan som en viktig länk till att befästa Linköping som en av de mest attraktiva städerna i närområdet. En ombyggnation av Stångådalsbanan skulle kunna leda till fler och mer anpassade avgångar. Detta inte minst från Resecentrum och Saab, utan också från de många industrier som finns söderut längst med Stångådalsbanan.
Vi Kristdemokrater vill underlätta för människor att kunna resa, jobba, studera och bo i Linköping, och vill med anledning av detta att Linköpings kommun ska fortsätta medlemskapet i Infrastrukturkansliet.

Provocerande cykelslöseri från kommunledningen

Idag har majoriteten i Linköping beslutat att spendera 40 miljoner på ett elcykelsystem med 200 cyklar. Det är bara det senaste raden av exempel på respektlösheten man visar skattebetalarna. När hyrcykelsystem i många andra kommuner är självfinansierat via reklamintäkter väljer S, MP och L här i Linköping att ta resurser som annars hade kunnat gå till kärnverksamheten. Det beräknade nyttjandet antas vara lågt och vi tror resurserna hade kunnat läggas på helt andra åtgärder. Vi yrkade därför avslag på förslaget på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Besök hos Katedralskolan

Veckan började med ett besök på Katedralskolan för samtal om skolutveckling med enhetschef Magnus Nyström.
Det är viktigt att lyssna in behov och synpunkter även från skolor som lyckas väl. Utmaningar finns bland alla skolor i Linköping, och så även på Katedralskolan. Här finns behov av att stimulera begåvade och flitiga elever, så även dessa kan nå sin fulla potential. Det är en annorlunda problembild i jämförelse med många andra skolor. Vidare är det viktigt att kommunen inte ställer skola mot skola, utan jobbar för att förbättra kvalitén över alla skolor.