Koalitionen säger återigen nej till IK Östria

På torsdagen 23 mars behandlade Kultur- och fritidsnämnden en ansökan om bidrag från IK Östria. En förening som bedriver ett omvittnat gott arbete med ugdomar i Lambohov och bidrar på ett viktigt sätt till att minska utanförskapet i området. I detta arbete spelar deras lokaler en nyckelroll och när föreningen nu inkommit till kommunen med en ansökan om stöd för en nödvändig renovering väljer tyvärr Koalitionen (S, MP, L) att säga nej.

IK Östrias lokaler i Lambohov har länge varit rivningshotade och därmed har nödvändiga renoveringar inte kunnat genomföras. Efter många år har dock föreningen nu fått de juridiska förutsättningarna klarlagda, avseende bygglov och ägande av marken, och därmed kan renovering och upprustning inledas. Detta innebär dock en ekonomisk investering som föreningen själva inte har möjlighet att finansiera. Staten, genom Boverket, är beredd att bidra med ekonomiska medel till IK Östrias renovering men kräver medfinansiering från Linköpings kommun för att ställa upp. Trots föreningens viktiga arbete väljer beklagligt nog den Socialdemokratiskt styrda majoriteten att återigen säga nej till IK Östria.

– Med tanke på IK Östrias viktiga roll i Lambohov och kommunen skulle man kunna tro att det vore självklart för Koalitionen (S, MP, L) att godkänna föreningens ansökan om 400 000 kronor till renovering, men icke. Trots att summan är så liten att den knappt skulle vara synlig som del i byggandet av allaktivitetshuset i Skäggetorp för drygt 50 000 000 kronor (drygt 50 miljoner kronor) väljer ändå Koalitionen att avslå deras ansökan, säger Lars Vikinge (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden kommer under torsdagens sammanträde att reservera sig mot Koalitionens beslut att avslå ansökan från IK Östria.

För mer information eller frågor kontakta gärna:

Therese Molander (KD)
molander.therese@gmail.com

 

Frukostmöte lördag 25 mars

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
TEMA: ”Ett tryggt samhälle – kontra brott och straff ”

Lördag 25 mars kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Ordförande Magnus Engström och Peter Magnusson,
stadsmissionen, pratar om vårt samhälle utifrån ledorden :
trygghet, brott och straff. Lättare frukost serveras.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Frukostmöte lördag 25 februari

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
TEMA: ”Linköpings Kommundirektör framtidsspanar”

Lördag 25 feb kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Linköpings Kommundirektör, Paul Håkansson, gästar och
berättar om sin första tid på jobbet samt gör en
framtidsspaning på Linköping. Lättare frukost serveras.

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping

Kristdemokraterna i Linköping anser att kommunen bör utreda förutsättningarna att etablera en NATO-flygbas i stan. Sedan Karlshamn tillåtits fatta beslut med påverkan på svensk säkerhetspolitik har nya möjligheter öppnats även för övriga kommuner i Sverige. Därför har partiet nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en NATO-flygbas i Linköping.

  • –  Vår bedömning är att Linköping har god potential erbjuda ytterligare intressenter tillgång till stadens attraktiva läge och infrastruktur för flygvapenverksamhet. För oss kristdemokrater är NATO den självklara partner som vi vill initiera ett sådant samarbete med, säger Sara Skyttedal
  • –  Vi tror att en etablering av NATO-flygbas i Linköping skulle kunna bidra positivt till kommunens ekonomiska utveckling och dessutom öka säkerheten för kommuninvånarna. Därför bör kommunen initiera kontakter med svenska delegationen vid NATO för att föra en dialog med syfte att få till stånd ett samarbete i närtid, fortsätter Skyttedal.

Motionen in sin helhet hittar du här.

För mer information:

Gruppledare
Sara Skyttedal
sara.skyttedal@linkoping.se

Politisk sekreterare
Felix Grönqvist
felix.gronqvist@linkoping.se
072-240 07 25

Frukostmöte lördag 17 dec

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE – TEMA: ”Att skriva en vinnande motion
Lördag 17 dec kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Fokus denna gång är motioner – hur gör man för
att presentera ett förslag på bästa sätt, oavsett om det är till
fullmäktige, partidistriktet eller till rikstinget?
Lättare frukost serveras.

Berätta gärna att du kommer med ett mail till: fredrik.topplund@kristdemokraterna.se

Vi kräver en nystart för RTÖG!

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har idag under en pressträff presenterat flera åtgärder för att lösa de problem som finns inom Räddningstjänsten Östra Götaland. Vi tar de anställdas och fackens oro på allvar.

Vi vill se en nystart för förbundet och presenterar tre punkter med åtgärder.

Vi kräver en ny ledning genom förändringar i ledningsgruppen. Ansvaret kan inte läggas helt på en person utan på hela ledningsgruppen. Det behöver därför ske förändringar i hela ledningsgruppen för att lösa de problem som finns.

Vi kräver att direktionen ställer sina platser till förfogande. Det största ansvaret ligger främst på ordförande och vice ordförande i direktionen, men vi kräver att hela direktionen tar sitt ansvar och ställer sina platser till förfogande.

Vi kräver ett kraftigt förbättrat arbetsmiljöarbete där ägarna initierar ett nytt arbete och tar fram ett nytt arbetsmiljöprogram för RTÖG

Muharrem Demirok (C)

Paul Lindvall (M)

Sara Skyttedal (KD)

Julfest 2016

julfest-kd-linkoping-2

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

JULFEST 2016

Måndag 12 dec kl. 19.00
Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17, Linköping

Program:
Jullotteri, musikunderhållning, gemenskap,
hemlig gäst, avtackning Andreas Ardenfors,
aktuellt från partiavdelningen, kommunen,
regionen och distriktet, gröt, skinksmörgås,
kaffe och pepparkaka.

Kostnad:
50 kr/pp som betalas kontant på plats eller via swisch

Anmälan:
Senast fredag 9 dec till fredrik.topplund@kristdemokraterna.se
alt. 0703-38 52 70 (SMS går bra)

Frukostmöte: Nytt kommunalråd på plats i Linköping

frukostmote-161119Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
TEMA: ”Nytt kommunalråd på plats i Linköping”

Lördag 26 nov kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Sara Skyttedal, nytt kommunalråd för Kristdemokraterna i
Linköpings kommun, berättar om sin första tid på jobbet
och vilka frågor som är aktuella just nu.
Lättare frukost serveras.

Berätta gärna att du kommer med ett mail till: fredrik.topplund@kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Linköping söker politisk sekreterare (40%)

pol-sek-annons

Kristdemokraterna i Linköping är i opposition under perioden 2015-2018. Vi ingår i ett samarbete tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet. Vår fullmäktigegrupp består av Sara Skyttedal (gruppledare), Liselotte Fager, Per Larsson, Magnus Engström, Yvonne Svalin samt ersättarna Magnus Landberg och Berit Lehner. Kristdemokraternas arbetslag i stadshuset i Linköping består av gruppledaren och den politiska sekreteraren.

Vi söker en politisk sekreterare på deltid med 40-procents tjänstgöringsgrad för att arbeta med att ge gruppledaren, fullmäktigegruppen samt övriga kristdemokratiska förtroendevalda politiskt stöd. Arbetet innebär att biträda gruppledare och förtroendevalda i deras arbete, t ex utarbeta förslag till debattartiklar, interpellationer och motioner. Ansvara för presskontakter, massmedie- och omvärldsbevakning. Du skriver pressmeddelanden, artiklar och insändare. Uppdatering av hemsida och sociala medier är en del av arbetet. I arbetet ingår också att ha kontakter med väljare, organisationer, kristdemokrater med förtroendeuppdrag i Linköping och partimedlemmar.
Läs mer