Inför integrationsplikt i Linköping

Integrationsfrågan är en av de allra största utmaningarna för Linköping under de kommande åren. Utifrån situationen med ett växande utanförskap har Kristdemokraterna lämnat in en motion om att införa en integrationsplikt i Linköping. Den kopplas till individuella etableringsplaner med krav på närvaro, aktivt deltagande och progression kopplat till SFI, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Frångås planen för den enskilde uteblir rätten till försörjningsstöd och andra förmåner.

– De kommande åren väntas kostnaderna för försörjningsstöd öka i Linköping. Det medför en stor ekonomisk risk för kommunen, men det innebär också att det är fler människor som saknar koppling till arbetsmarknad och kontakter med samhället i övrigt. Vi vill bryta isolering och utanförskap och koppla rätten till olika förmåner till skyldigheter att göra insatser för att integreras. Vi tror att ökad tydlighet kommer vara ett värdefullt redskap för den enskilde vad som förväntas för att bli en del av samhällsgemenskapen, säger Sara Skyttedal.

I förslaget som Kristdemokraterna presenterar ligger fokus på framförallt språkinlärning och samhällsorientering med värderingsfokus. Dessutom föreslår vi att de som studerar SFI ska kombinera det med praktik för att få arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

– Kristdemokraterna har redan i vår budgetmotion föreslagit krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd. Nu vill vi ytterligare tydliggöra detta genom att denna integrationsplikt. Linköping har inte råd att fortsätta med handlingsförlamning och se på när utanförskapet växer, avslutar Skyttedal.

Kristdemokraternas valsedel fastställd av extra årsmöte

Under måndagskvällen röstade Kristdemokraterna i Linköpings årsmöte igenom den valsedel som ska gälla inför kommande års val. Det är nuvarande kommunalråd Sara Skyttedal som toppar listan.

– Jag är laddad för valrörelsen. Vi ger Linköpings medborgare ett tydligt alternativ för de som vill skifta prioriteringar från monumentala skrytbyggen till kärnuppgifterna i välfärden, säger kommunalråd Sara Skyttedal.

Liselotte Fager, Per Larsson, Magnus Engström och Yvonne Svalin, som alla idag sitter i kommunfullmäktige, följer efter Skyttedal på kommunlistan.

– Vi har en bra laguppställning som jag verkligen tror på. Vi är en bred grupp med kristdemokrater från alla åldrar och med olika erfarenheter där alla har mycket att bidra med, säger lokalavdelnings ordförande Magnus Engström.

Ebba Busch Thor inleder välfärdsturné i Linköping

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor inleder en resa i Sverige för att presentera välfärdslöftet för äldre. Första stoppet – Linköping.

Ebba kommer att möta pensionärsorganisationer, besöka äldreboenden och tillsammans med lokala företrädare presentera ett äldreprogram med förslag på kommunal nivå för att garantera att äldre har tillgång till en god vård och omsorg. Första besöket sker i Linköping torsdagen den 26 oktober.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Befolkningen lever allt längre och gruppen äldre blir större. Samtidigt har situationen inom vård- och äldreomsorg under den socialdemokratiska regeringen försämrats. Vi bedömer utifrån nuvarande byggtakt av äldreboende samt prognoser att det 2030 kommer att saknas ytterligare 20 000 äldreboendeplatser.

Vårdköerna har sedan 2014 fördubblats och sjukhusen har konstant överbeläggning. Det krävs prioriteringar för att möjliggöra satsningar på välfärdens mest centrala delar. Kristdemokraterna lägger i sin budget 27,3 miljarder kronor med än regeringen på vård och omsorg – pengar som ska stärka och förändra vårdens arbetssätt.

Ebba kommer i gemensam pressträff med kommunalråd Sara Skyttedal presentera äldreprogrammet, för att sedan äta lunch med representanter från bland annat Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund och Riksförbundet Pensionärs Gemenskap.

Idag anordnas LSS-dagen

Idag anordnas LSS-dagen i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Det var förra hösten som Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet motionerade om att anordna mässan. Under mässan träffa nu vårdgivare och vårdbrukare, politiker och tjänstemän, anhöriga och vänner för att diskutera LSS-frågor.
– Det är en bra plattform för samtal och diskussion. Det kommer även innehålla intressanta föreläsningar och musikinslag från daglig verksamhet. Jag tror det kommer bli en lyckad dag och att vi får anledning att planera ännu en mässa nästa år, säger kommunalråd Sara Skyttedal.