Linköping behöver en slöseriombudsman

Kristdemokraterna i Linköping har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en slöseriombudsman i kommunen. Linköping börjar bli känt som kommunen där inget prestigeprojekt är för dyrt för att skicka notan till skattebetalarna.

– Istället för att bygga Sveriges dyraste skola borde vi försöka säkra Sveriges bästa skola. Istället för att bygga Sveriges dyraste badhus och lägga 40 miljoner på elcyklar vill vi prioritera exempelvis satsningar i förskolan och äldreomsorgen. Det oansvariga hanterandet av skattemedlen går ut över nödvändiga satsningar inom välfärdens kärna, säger Kristdemokraternas kommunalråd Sara Skyttedal.

Tidigare har kalkyler från SKL har indikerat ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden. Kristdemokraterna vill nu säkerställa att skattemedel går till välfärd och kärnverksamhet.

– Kristdemokraterna presenterade redan förra året en budgetmotion där vi visade att det är möjligt att både sänka skatten rejält samtidigt som vi prioriterade kommunens huvudsakliga uppdrag. Vår kommun lägger exempelvis dubbelt så mycket per capita på central förvaltning som lågskattekommunen Solna. Vi behöver banta byråkratin och minska utgifterna för PR och marknadsföring. Välfärden står inför enorma prövningar i närtid och det krävs ett starkt ledarskap för att sätta stopp för svinnet och prioritera exempelvis utbildning, äldreomsorg och förskola, avslutar Skyttedal.

 

Läs hela motionen här.

För mer information kontakta gärna:

Sara Skyttedal (KD)                                  

Kommunalråd                                           

sara.skyttedal@linkoping.se

Felix Grönqvist (KD)

Politisk sekreterare

felix.gronqvist@linkoping.se
072 – 24 007 25

Besök på Skäggetorpsskolan

Idag besökte kommunalråd Sara Skyttedal Skäggetorpsskolan i Linköping. Under en intensiv förmiddag fick Sara träffa bland annat skolans rektor, processtödjare, en handfull förstalärare samt medverka under en lektion i NO.
Trots de många utmaningar skolan står inför visar man upp en verksamhet som genomsyras av handlingskraft och motivation.

Inför integrationsplikt i Linköping

Integrationsfrågan är en av de allra största utmaningarna för Linköping under de kommande åren. Utifrån situationen med ett växande utanförskap har Kristdemokraterna lämnat in en motion om att införa en integrationsplikt i Linköping. Den kopplas till individuella etableringsplaner med krav på närvaro, aktivt deltagande och progression kopplat till SFI, arbetsmarknadsinsatser och samhällsorientering. Frångås planen för den enskilde uteblir rätten till försörjningsstöd och andra förmåner.

– De kommande åren väntas kostnaderna för försörjningsstöd öka i Linköping. Det medför en stor ekonomisk risk för kommunen, men det innebär också att det är fler människor som saknar koppling till arbetsmarknad och kontakter med samhället i övrigt. Vi vill bryta isolering och utanförskap och koppla rätten till olika förmåner till skyldigheter att göra insatser för att integreras. Vi tror att ökad tydlighet kommer vara ett värdefullt redskap för den enskilde vad som förväntas för att bli en del av samhällsgemenskapen, säger Sara Skyttedal.

I förslaget som Kristdemokraterna presenterar ligger fokus på framförallt språkinlärning och samhällsorientering med värderingsfokus. Dessutom föreslår vi att de som studerar SFI ska kombinera det med praktik för att få arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

– Kristdemokraterna har redan i vår budgetmotion föreslagit krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd. Nu vill vi ytterligare tydliggöra detta genom att denna integrationsplikt. Linköping har inte råd att fortsätta med handlingsförlamning och se på när utanförskapet växer, avslutar Skyttedal.

 

Läs motionen i sin helhet här

 

Kristdemokraternas valsedel fastställd av extra årsmöte

Under måndagskvällen röstade Kristdemokraterna i Linköpings årsmöte igenom den valsedel som ska gälla inför kommande års val. Nuvarande kommunalråd Sara Skyttedal toppar listan.

– Jag är laddad för valrörelsen. Vi ger Linköpings medborgare ett tydligt alternativ för de som vill skifta prioriteringar från monumentala skrytbyggen till kärnuppgifterna i välfärden, säger kommunalråd Sara Skyttedal.

Liselotte Fager, Per Larsson, Magnus Engström och Yvonne Svalin, som alla idag sitter i kommunfullmäktige, följer efter Skyttedal på kommunlistan.

– Vi har en bra laguppställning som jag verkligen tror på. Vi är en bred grupp med kristdemokrater från alla åldrar och med olika erfarenheter där alla har mycket att bidra med, säger lokalavdelnings ordförande Magnus Engström.

 

Hela listan hittar du här