Budget 2018: En budget innanför boxen

Idag presenterar Kristdemokraternas budgetmotion för Linköpings kommun.


Sänkt skatt med 1 krona

Kommunens attraktivitet och tillväxt stärks av ett lägre skattetryck.

Vi sänker inte skatten med några enstaka ören utan med 1 krona – motsvarar 350 miljoner i budgeten. Innebär 6000 kronor mer kvar varje år för en genomsnittlig barnfamilj.

Finansieras med kraftiga besparingar på central förvaltning och administration, krav på större egenfinansiering för professionell kultur och ökade intäkter från de kommunala bolagen

46 miljoner till servicetjänster som avlastar hela välfärden

Vårdservicetjänster inom äldre- och omsorgsverksamheten för 15 miljoner

Administrativa assistenter inom socialtjänsten för 5 miljoner

Lärarassistenter i grundskola och gymnasieskola för 11 miljoner

Barnskötare i förskolan 15 miljoner

Trygghet med ordningsvakter och integration

20 kommunala trygghetsvakter

Flytta förvaltningar utanför stadskärnan

Linköping ska ha lägst trösklar på arbetsmarknaden

Motprestation för försörjningsstöd

Bred satsning på enkla jobb inom välfärden

Valfrihet inom barnomsorgen med barns behov i fokus

Minskade barngrupper i förskolan

Dagmammegaranti

Barnskötar- och lärarassitentsatsning

För att läsa vår budgetmotion i sin helhet, tryck här.

För mer information kontakta gärna:

Sara Skyttedal (KD), Kommunalråd

Sara.skyttedal@linkoping.se

Felix Grönqvist (KD), Politisk sekreterare

Felix.gronqvist@linkoping.se
072 – 24 007 25

Budget 2018: 46 miljoner på servicetjänster som avlastar hela välfärden

Budget 2018: 46 miljoner på servicetjänster som avlastar hela välfärden

På torsdag den 8 juni presenteras Kristdemokraternas budgetmotion för Linköpings kommun. Idag kan vi lansera den största genomgripande satsningen. Vi gör en rekordsatsning på enkla jobb med servicetjänster i alla kommunens välfärdsverksamheter. Totalt satsar Kristdemokraterna 46 miljoner kronor på vårdservicetjänster inom äldre- och omsorgsverksamheten, administrativa tjänster inom socialtjänsten, lärarassistenter och barnskötare. Dessa satsningar skulle göra betydande skillnad för personal som idag inte hinner ägna sig åt kärnverksamheten så mycket som man skulle vilja, utan tvingas lägga mycket tid på administrativt arbete och sidouppgifter.

– Redan nu har vi svårigheter att hitta utbildad och kompetent personal för att täcka upp de behov som finns. Samtidigt ser vi att vår befintliga personal med flerårig eftergymnasial utbildning genomför uppgifter som mindre kvalificerad arbetskraft utan problem skulle kunna genomföra. Vi behöver avlasta utbildad personal för att ge dem mer tid till sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi tror också att en omfattande administrativ avlastning kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och öka chanserna att attrahera personal med spetskunskaper och erfarenhet, säger Kristdemokraternas kommunalråd Sara Skyttedal.

– Vi vet att kommunerna om några år kommer få svårt att finansiera välfärdens kärnverksamheter, vilket gör det ännu viktigare att redan nu göra en omställning där man sätter vård, skola och omsorg i första rummet. Vi tror också att vi behöver öppna upp Linköping som arbetsplats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med den typen av sammanhållna yrkeskategorier där personer med långa utbildningar och hög kompetens får lägga stor del av sin arbetstid på administration och kringuppgifter som lätt kan avhjälpas av andra. Alla arbetsgivare behöver tänka om för att hitta potentialen för nya enkla jobb. Här tror vi att Linköping kan vara ett föredöme för andra, avslutar Skyttedal.

För mer information kontakta gärna:

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
Sara.skyttedal@linkoping.se

Felix Grönqvist (KD)
Politisk sekreterare
Felix.gronqvist@linkoping.se
072 – 24 007 25

Budget 2018: Kommunala trygghetsvakter för ett tryggare Linköping

Budget 2018: Kommunala trygghetsvakter för ett tryggare Linköping

Nästa vecka presenteras Kristdemokraternas budgetmotion för Linköpings kommun. En av de större satsningarna från Kristdemokraterna är att vi vill anställa kommunala trygghetsväktare för att öka tryggheten i hela Linköping.Linköping är generellt sätt en trygg stad, men vi vet att många invånare, framförallt kvinnor och äldre undviker vissa platser under kvällstid. Kristdemokraterna vill garantera att våra kommuninvånare kunna röra sig fritt, oavsett tid på dygnet. Därför avsätter vi 10 miljoner för att rekrytera 20 trygghetsvakter som kan bidra till att öka tryggheten i vår kommun.

– Nationellt har Kristdemokraterna föreslagit den största polissatsningen av samtliga partier med totalt 30 000 poliser i hela landet. En stor del av de nya polisiära resurserna som vi vill tillföra är öronmärkta till kommunerna med poliser som skapar trygghet i människors vardag. I väntan på att polisen tillförs de nödvändiga resurserna vill vi säkerställa att Linköpingsborna känner sig trygga. Vi tror att Polisen har svårt prioritera det kontaktskapande arbetet i tillräcklig utsträckning vill vi stärka kommunens åtagande för tryggheten och det brottsförebyggande arbetet. Vakterna kommer att öka både den faktiska och upplevda tryggheten i de kommundelar som upplevs som mindre trygga. Framförallt handlar det om att synas i bostadsområden kvällstid och samarbeta nära polisen för att avlasta deras ansträngda situation. Dagtid ska vakterna även kunna göra insatser i våra skolor så att de präglas av ordning och trygghet, säger Kristdemokraternas kommunalråd Sara Skyttedal.

– Vi vet också att mycket av den upplevda säkerheten kan förbättras med medveten stadsplanering för att skapa en tryggare miljö. Där behöver vi arbeta med bland annat bättre belysning och insatser mot skadegörelse och nedskräpning. Vi vill bland annat att kommunen uppvaktar regeringen för att kunna ge utökade befogenheter till trygghetsvakterna att ge böter för nedskräpning, fortsätter Skyttedal.

För mer information kontakta gärna:

Sara Skyttedal (KD)

Kommunalråd

Sara.skyttedal@linkoping.se

Felix Grönqvist (KD)

Politisk sekreterare

Felix.gronqvist@linkoping.se

072 – 24 007 25

Garantera parboende i all vård och omsorg i Linköping

Garantera parboende i all vård och omsorg i Linköping

Kristdemokraterna har varit drivande för att införa en nationell parboendegaranti för äldre. Vi tror att människan behöver få tillgång till ett sammanhang, vara del av en gemenskap och få möjlighet att tillfredsställa sina sociala behov för att må bra. Linköping lever inte upp till möjligheten att erbjuda parboende i alla våra boenden för äldre. Inte heller finns det någon rätt för personer med insats inom LSS att bo med sin partner. Kristdemokraterna i Linköping har därför lämnat in en motion där vi föreslår parboendegaranti inom alla vård- och omsorgsboenden i kommunen.

– De äldre som önskar få bo tillsammans med sin livspartner får i vår stad svårt att kräva sin rätt. Endast 44 procent av äldreboendeenheterna i kommunen erbjuder möjlighet till sammanboende. I genomsnitt är det i Sveriges kommuner 70 procent av boendena som erbjuder parboende och vi ligger därmed långt efter många andra städer, säger kommunalråd Sara Skyttedal.

– Vi vill också utöka rätten till parboende så att det gäller för alla åldrar. Linköping är det endast 46 procent av boenden inom LSS som kan erbjuda möjligheten att bo tillsammans med en partner. Dessa siffror är oroväckande, inte minst då rikssnittet är hela 81 procent. Det är dags för Linköping at göra insatser för att minska ensamheten för människor i våra vård- och omsorgsboenden, fortsätter Skyttedal.

För mer information kontakta gärna:

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
sara.skyttedal@linkoping.se

Felix Grönqvist (KD)
Politisk sekreterare
felix.gronqvist@linkoping.se
072 – 24 007 25