En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

Pressmeddelande från Allians i Linköping

Linköpings kommun ska vara en attraktiv plats att växa upp, leva och åldras i. Allians för Linköpings budget för år 2019 är i balans och utgår från att stärka kommunens tillväxt och utveckling samt individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sitt liv. Linköpings kommun ska bidra med förutsättningar som gör detta möjligt.

– I Alliansens Linköping sätts människan före systemet och här ska alla människor ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv efter egna drömmar. Därför innehåller vår budget för 2019 bland annat satsningar på ökad trygghet genom fler ordningsvakter, höjd kvalitet i äldreomsorgen och fler boendeplatser och anhörigbidrag inom LSS. För Alliansen är det självklart att kommunens välfärdstjänster ska garantera en grundtrygghet för alla, säger Niklas Borg (M).

– Alliansen i Linköping har miljö- och klimatarbetet som ett prioriterat område. Med den här budgeten intensifierar vi kommunens arbete för att nå CO2-neutraltiet 2025. Som första kommun startar vi arbetet med att få till försök med minutsläpp i Linköping. Allians för Linköping har som målsättning att minska klyftan mellan de som äger och de som hyr sin bostad genom att sjösätta en ny egnahemsstrategi i Linköping. Det kommer bli den första i sitt slag i Sverige. En del i detta kommer vara att möjliggöra för fler att bo på landsbygden och låta fler få bygga sitt drömboende. Därför vill vi lätta på strandskyddet på landsbygden, säger Muharrem Demirok (C)

– Allians för Linköping kommer arbeta för att skapa en likvärdig och förstklassig skola då vi vet att det är den bästa försäkringen mot utanförskap. Därför innehåller vår budget flertalet satsningar på det området. Bla vill vi avlasta lärarna från uppgifter som inte är undervisningsrelaterade så att lärarna får mer tid till undervisning och för- och efterarbete. Det gör vi främst genom att anställa heltidsmentorer på grund- och gymnasieskolan. Vi gör även en satsning på läsning riktad mot nyanlända elever på grundskolan. Med vår satsning kommer fler elever att lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper och väl förberedda för framtiden, säger Åsa Wennergren (L)

– Budgeten för 2019 rymmer en satsning på utbyggd välfärd, men också krav på effektiviseringar. Vi måste sänka kostnaderna i kommunen för att utöka satsningarna på välfärdens kärnuppdrag och det gör vi genom att effektivisera kostnaderna för de centrala förvaltningarna, säger Sara Skyttedal (KD)

Här kan du läsa vårt budgetförslag för 2019: Ladda ner (PDF, 5,05 MB)

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd i opposition
sara.skyttedal@linkoping.se

Denisé Cassel (KD)
Politisk sekreterare

denise.cassel@linkoping.se
072-235 99 94

Höstfest 2018 – med extra partidistriktsårsmöte

Foto: Per Larsson

Den 17/11 var det dags för Höstfest med extra partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Östergötland. Dagen bjöd på tal av föreslagna toppkandidat i vårens EU-val Sara Skyttedal och panelsamtal med företrädare för Kristdemokraterna i de sju östgötska kommuner där partiet är med och styr efter valet.

Vår riksdagsledamot från Östergötland Magnus Oscarsson informerade från riksdagen, vårt regionråd Per Larsson berättade lite från regionen och under den avslutande middagen bjöds både god mat, fin musikunderhållning och spännande lottdragning. Tack till alla som bidrog till en lyckad dag!

Kristdemokraternas kommunala företrädare 2019-2022

KD:s toppkvartett. Från vänster, Per Larsson, Liselotte Fager, Sara Skyttedal och Magnus Engström. 

Kristdemokraternas kommunala företrädare 2019-2022

Kristdemokraternas laguppställning i Linköpings kommun för mandatperioden 2019-2022 är nu helt klar. Våra valframgångar gör att vi får större chans att genomföra vår politik och ger fler kristdemokrater på tunga poster.

– Vi är mycket glada och stolta att kunna presentera en stark laguppställning för Kristdemokraterna i Linköpings kommun. Här finns en stor bredd av olika erfarenheter och bakgrund, unga och lite äldre, helt nya förtroendevalda, de som har lång erfarenhet och ett par som gör comeback. Yngst är Amanda Olsson, 19 år, som blir ny ersättare i Bygg- och miljönämnden, och äldst är Lars Eklund, 76 år, en gång Kristdemokraternas första kommunalråd i Linköping 1991-1994, som blir ledamot i Tekniska Verken AB. Vi tror att den 26 personer starka laguppställningen ger Kristdemokraterna goda förutsättningar att bidra på ett bra sätt i det nya Alliansstyret i Linköping, säger Per Larsson, Nomineringsgruppens ordförande.

Vid frågor kontakta:

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd i opposition
sara.skyttedal@linkoping.se

Denisé Cassel (KD)
Politisk sekreterare
denise.cassel@linkoping.se
072-235 99 94

Skyttedal fortsatt gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping

Bakre raden från vänster: Magnus Landberg, Magnus Engström och Johan Häggblom. Mellersta raden från vänster: Denisé Cassel, Liselotte Fager och Per Larsson. Främre raden från vänster: Kjell O Lejon, Sara Skyttedal och Yvonne Svallin. Bild: Fredrik Topplund

Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Linköpings kommun

Skyttedal fortsatt gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping

Under tisdagskvällen samlades Kristdemokraterna i Linköpings kommun för att välja gruppledare och kommunalråd för den kommande mandatperioden, där Alliansen kommer att sitta i ledande ställning. Sara Skyttedal fick förnyat förtroende att fortsätta som kommunalråd och gruppledare för Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp mandatperioden 2019-2022.

– Det känns hedrande att ha fått nomineringsgruppens förtroende att få fortsätta som kommunalråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Linköping. Efter årsskiftet slutar jag också vara i opposition och bli en del av det nya Alliansstyret. Dessutom tillträder jag i en ny roll som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen med ett särskilt ansvar att arbeta med effektiviseringar och att samordna arbetsmarknadsfrågorna. Det känns bra att vara del av ett så starkt lag” säger Sara Skyttedal.

Kristdemokraterna i Linköping har fått förändrad mandatfördelning för mandatperioden 2019-2022, i kommunvalet ökade Kristdemokraterna med två mandat vilket innebär att tre nya namn har tillkommit till fullmäktigegruppen; Kjell O Lejon, Johan Häggblom och Denisé Cassel.

– Vi ökade rejält i valet vilket gör att vi nu har fler poster att tillsätta.  Nomineringsgruppen har lyckats få till en laguppställning med stark vilja, bra värderingar och god kompetens för att kunna bidra till ett bättre Linköping” avslutar Sara Skyttedal.

* Nomineringen av förtroendeuppdragen för mandatperioden 2019-2022 kommer att redovisas i ett separat och kommande pressmeddelande.  

Vid frågor kontakta:

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd i opposition
sara.skyttedal@linkoping.se

Denisé Cassel (KD)
Politisk sekreterare
denise.cassel@linkoping.se
072-235 99 94