Denisé Cassel

Namn: Denisé Cassel

Född: Midsommarafton 1991

Familj: Sambon Oscar

Uppvuxen: Fuengirola

Vad har du för bakgrund utanför politiken?
Jag är uppvuxen i fiskebyn Fuengirola på spanska solkusten och är utbildad ämneslärare i spanska, engelska och SvA (svenska som andraspråk) för grundskolans senare år. Sedan sommaren 2017 arbetar jag som politisk sekreterare åt Kristdemokraterna. I mitt arbete sköter jag bl.a. kontakter med media, allmänhet och egna partimedlemmar i kommunen. Får jag ledig tid över åker jag till mitt familjehem i Spanien.

Vilka frågor brinner du extra mycket för?
Bygg- och miljöfrågor, kollektivtrafikfrågor och djurättsfrågor. Jag har utöver min lärarutbildning studerat djurrättsfilosofi och moralfilosofi kopplat till ämnet. Det är därför mycket glädjande att jag b.la. har fått partiets förtroende att representera Kristdemokraterna i Linköpings djurättsetiska nämnd.

Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?
Gruppens största styrka är vår humor! Vi har mycket sällan tråkigt även fast vi ofta bearbetar tunga ärenden och långa dagordningar sena eftermiddagar och kvällar. Jag tycker att vi har lyckats hitta en bra harmoni mellan skratt och allvar. Vi har högt i tak och tillåter varandra att tycka olika. Det skadar heller inte att Per Larsson som ingår i KF-gruppen har Östergötlands bästa skratt.

Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

?Kommunfullmäktiges valberedning, Ledamot
?Bygg-och miljönämnden, Ledamot
?Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Ledamot
?Utskott för medborgardialog (Syd), Ledamot

Har du andra politiska uppdrag utöver dessa?
Utöver mina kommunala politiska uppdrag har jag även uppdrag för Kristdemokraterna i Region Östergötland.

?Regionfullmäktige, Första ersättare
?Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN), Ersättare
?TSN:s representant i Regionens pensionärsråd, Ledamot
?Juryman Tryckfrihetsmål 1:a gruppen

Foto:  Lina Rittne