Fullmäktigegruppen 2018-2022

Bakre raden från vänster: Magnus Landberg, Magnus Engström och Johan Häggblom. Mellersta raden från vänster: Denisé Cassel, Liselotte Fager och Per Larsson. Främre raden från vänster: Kjell O Lejon, Sara Skyttedal och Yvonne Svallin. Bild: Fredrik Topplund