Johan Häggblom

Namn: Johan Häggblom

Född: 1993

Familj: Sambon Amanda och yorkshireterriern Della i Ljungsbro. Föräldrar och syster i Nyköping.

Uppvuxen: I Nyköping

Vad har du för bakgrund utanför politiken?

Jag studerar till civilingenjör i maskinteknik vid Linköpings universitet och gör nu mitt mastersarbete i elektroteknik.

Vilka frågor brinner du extra mycket för?

Samhällsbyggnads-, trafik-, miljö- och LSS-frågor.

Vad är styrkan i Kristdemokraternas KF-grupp?

Styrkan i vår grupp är att vi har så många olika kompetenser och personligheter.

Har du andra kommunala politiska uppdrag utöver kommunfullmäktige?

? Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

? Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare

? Utskott för medborgardialog (Vreta Kloster), ledamot

Foto: Fredrik Topplund