Partiavdelningen

I Linköping består Kristdemokraterna av ca 450 medlemmar.
Du kan maila Kristdemokraterna i Linköping och partiets plusgiro är: 66 80 24-3.

Partiavdelningsstyrelsen

Presidium
Magnus Engström, ordförande, tfn 0708-86 50 04, e-post
Solveig Danielsson, vice ordförande, tfn 0703-76 84 58, e-post
Per Larsson, andre vice ordförande, tfn 0702-88 21 34, e-post

Ledamöter
Gabor Lorant, ledamot, tfn 0730-58 41 12, e-post
Denise Cassel, ledamot, tfn 0762-13 00 62 e-post
Torbjörn Nibelius, ledamot, tfn 013-18 53 93, e-post
Rihab Chahaf, ledamot, tfn 0739-64 41 25, e-post
Liselotte Fager, ledamot, tfn 0760-48 14 90, e-post
Sara Skyttedal, ledamot, e-post
Claes Bengtsson, ledamot, tfn 0707-99 43 16 e-post
Nils Ekman, ledamot, tfn 0706-22 63 74, e-post
Richard Svenselius, ledamot, tfn 0706-66 91 49, e-post

Ersättare
Martina Melbéus, ersättare, tfn 0701-68 58 30, e-post
Johan Häggblom, ersättare, tfn 0736-15 14 24, e-post
Tanya Yngström, ersättare,tfn 0725-47 56 65, e-post

Kassör
Richard Svenselius, tfn 0706-66 91 49, e-post

Valberedning
Fredrik Topplund, sammankallande, tfn 0703-38 52 70, e-post
Samuel Holm, ledamot, tfn 0730-87 86 22, e-post
Stefan Redéen, ledamot, tfn 0702-34 26 39, e-post
Gudrun Eklund, ledamot, tfn 0706- 22 63 32,  e-post

Revisorer
Arne Jacobsson, ordinarie, tfn 0702-91 99 13, e-post
Samuel Holm, ordinarie, tfn 0730-87 86 22, e-post