Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Vårt glada och nyinspirerade gäng på Kommun och regiondagarna i Örebro #kddagar https://t.co/tBc6ihyu3Z

Idag är våra nyvalda kommunpolitiker på utbildning och information om kommunens organisation. Vi gläds åt flera nyblivna politiker och ökat inflytande av KD-politik i kommunen. @ Grand https://t.co/WOf9QHlL3W

Load More...

KD Ljungby på Facebook

Läs på Facebook

Vi gläds åt en insiktsfull ledare i vår lokaltidning Smålänningen idag. ... MerMindre

Läs på Facebook

Vårt glada och nyinspirerade gäng på Kommun och regiondagarna i Örebro #kddagar ... MerMindre

Läs på Facebook

Vår hedersordförande Alf Svensson talar om EPP. #kddagar ... MerMindre

Läs på Facebook

Ebba invigningstal på #kddagar inför 1279 kristdemokrater ... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: