Ljungby kommun ska bli en trygg kommun att växa upp i

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter.

Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Vårt Budgetanförande i sin helhet https://t.co/MjHLTqSNSy

Vi prioriterar kärnverksamhet före varumärkesbyggande och administration https://t.co/yAS2TWBxFB

Här följer en kort film med presentation av året kommunkandidater till Ljungby kommun. https://t.co/SFNHrTccL0

Presentation av våra kandidater https://t.co/H5k9DI9uUD

Load More...

KD Ljungby på Facebook

Tyvärr fungerade inte ljudet under Web-tv sändningen när Susanna Tingbratt pläderade för vår budget. Därför kommer vi publicera hennes inlägg här inom kort. ... MerMindre

Läs på Facebook

2 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby

Kristdemokraterna
Det är otroligt viktigt att människor inte bara kan komma hit – utan också känna att de kan komma hem.

Ett sätt att känna sig hemma i en samhällsgemenskap är att kunna det språk som talas i landet där man bor. I veckan träffade Ebba Busch Thor Gurbet och Mariam och deras barn. De har inte bott i Sverige så länge.

Genom den ideella organisationen ”Svenska med baby” har de kunnat lära sig svenska under sin föräldraledighet. Som nybliven mamma är det lätt att känna sig ensam, även om man har bott i Sverige länge. Om man dessutom inte kan språket kan den känslan och isoleringen bli ännu starkare. ”Svenska med baby” är ett fantastiskt sätt att både lära känna nya vänner och samtidigt bli en del av en samhällsgemenskap

Kristdemokraterna vill att alla nya svenskar ska få möjlighet att utveckla svenska språket, därför har vi lagt fram förslag som ska göra det obligatoriskt för kommuner att ge SFI-undervisning till mammor (och pappor) när de är föräldralediga.

Tack Gurbet och Mariam för att ni ville träffa oss och berätta om era erfarenheter. Spana in #svenskamedbaby och anta #integrationsutmaningen du med!
... MerMindre

Läs på Facebook

3 dagar sedan

Kristdemokraterna Ljungby
Läs på Facebook

Det är med stor sorg vi har mottagit beskedet att vår kära medlem och kommunkandidat Ingvar Palm har avlidit alltför tidigt. Våra tankar är med familjen och de närmaste.

Ingvar hade ett stort och varmt hjärta och spred mycket glädje omkring sig. Vi är tacksamma för den tid och det engagemang Ingvar gav till Kristdemokraterna.
... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: