Röstförklaring avseende högskolebehörighetsbeslutet

På Kommunstyrelsen den 8/4 beslutades att motionen från (S) avseende att lägga in ämnen som ger högskolebehörighet som norm i kursplanen till skillnad från tidigare lösning där högskolebehörigheten kunnat väljas som ett tillval för eleverna på yrkesförberedande program.

När motionen var på remiss i Barn och Utbildningsnämnden valde vår representant Susanna Tingbratt att yrka avslag på motionen. När detta inte blev resultatet valde hon att reservera sig mot beslutet att godkänna motionen.
På kommunstyrelsen valde Kristdemokraterna tillsammans med M och FP att rösta nej till motionen.

Orsaken till vår ståndpunkt är att det redan tidigare gått att välja högskolebehörighet om man önskat, skillnaden är att det nu aktivt skall väljas bort om eleven känner att han/hon inte vill eller kan läsa dessa ämnen. Vi anser att det är bra med högskolebehörighet bland våra unga, men också att det är viktigt att valet ligger hos eleven. Det får inte kännas som ett misslyckande att välja bort högskolebehörigheten.

Vi ser hellre att unga aktivt väljer högskolebehörighet än att de väljer bort det, men vi anser att eleven och elevens vårdnadshavare har bättre möjligheter att fatta beslutet vilket tillval som är lämpligt för den enskilda eleven än klåfingriga politiker.

 

KD Ljungbys kommunlista fastställd

Styrelsen fick på årsmötet i uppdrag att sätta samman listan till kommunalvalet. På årsmötet fastställdes de fyra första namnen, och nu är resterande del av listan fastställd.

Listan i sin helhet ser ut enligt följande:

 1. Christer Henriksson
 2. Susanna Tingbratt
 3. Nils-Erik Wetter
 4. Bengt Carlsson
 5. Berndt Salomonsson
 6. Mercy Axell
 7. Stig Sand
 8. Urban Axell
 9. Josef Tingbratt
Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, våra två toppnamn till Kommunfullmäktige.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, våra två toppnamn till Kommunfullmäktige.

Uttalande angående samvetsklausul för barnmorskor

Uttalande från Kristdemokraterna från årsmötet 2014-03-01

”Av pressuppgifter har framgått att en nyutbildad barnmorska nekats anställning vid tre sjukhus med anledning av att hon av samvetsskäl förklarat sig inte vilja delta vid aborter. Samma tidningar rapporterar att det åtminstone på vissa orter är sådan brist på utbildade barnmorskor att det planeras ”barnmorske-
uppror”. Har vi i en sådan situation råd att avvisa utbildad personal på grund av stelbent byråkrati. Borde inte Sverige liksom flertalet länder i västvärlden ha en samvetsklausul som gör det möjligt för personal med samvetsbetänkligheter för deltagande vid aborter att arbeta vid en förlossningsavdelning med andra uppgifter? Skall vi hänvisa dessa barnmorskor till Norge där det enligt uppgift finns en lagstadgad samvetsklausul?

NEJ! Det är dags att vi vaknar upp i Sverige och inför en samvetsklausul för dem som är verksamma inom vården.
Kristdemokraterna i Ljungby”

Rapport från årsmötet

Lördagen den 1:a mars hade Kristdemokraterna i Ljungby sitt årsmöte. Mötet inleddes med ett inspirerande tal av Kristdemokraten Mikael Anefur från Kristianstad som är 3:e namn på kristdemokraternas lista för valet till EU-parlamentet.

bild

Kristdemokraternas 50-årsjubileum firades med tårta och minnesstund hölls för de medlemmar som gått bort under året.

På årsmötet fastställdes de 4 första namnen på valsedeln till kommunen. Listans fyra första namn är: Christer Henriksson, Susanna Tingbratt, NilsErik Wetter och Bengt Karlsson (i nämnd ordning) resterande delen av listan fastställs senare.

IMG_1704

Christer Henriksson fick fortsatt förtroende som lokalavdelningens ordförande.

KD Ljungby på kandidatutbildning i Hässleholm

Idag den 22/2 är en delegation från Kristdemokraterna i Ljungby på plats i Hässleholm för utbildning och peppning inför valen 2014.

Flera intressanta talare medverkar.

Kallelse till årsmöte 2014

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte.

Mikael AnefurUtöver årsmötesförhandlingarna får vi besök av Mikael Anefur från Kristianstad som är Kristdemokraternas 3:e namn i valet till EU-parlamentet.

Vi firar också Kristdemokraternas 50-årsjubileum med minnestal och tårta och får information om aktuella frågor i kommunen.

Lördagen den 1:a mars, kl. 15.00 i Café Axet

Olofsgatan 16, (Pingstkyrkan) ingången mot Grand.

 

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

p.s. medtag gärna 100 kr för medlemsavgift för 2014 d.s.

 

Svar på insändare av J.Dahl

Denna insändare är ett svar på en insändare av signaturen J.Dahl i Smålänningen den 7/2 2014:

”Vi kristdemokrater är för valfrihet på familjepolitikens område. Det är inte kommunens uppgift att styra och bestämma över familjernas val. Därför reserverade vi oss mot beslutet att ta bort vårdnadsbidraget. Att förskola numera är den enda subventionerade formen av barnomsorg i Ljungby kommun lämnar inte mycket val åt föräldrarna.. Vi i kristdemokraterna kommer att arbeta för J.Dahls önskan, att 2014 blir det år då Ljungby kommun återinförde det kommunala vårdnadsbidraget.

Barnomsorgen är till för barnen och familjerna. Ge dem möjlighet att välja den form som passar dem.

 

Susanna Tingbratt (KD)”

KD Ljungby toppar landstingslista 2014

På Kristdemokraterna Kronobergs nomineringsstämma 1 februari fastställdes riksdags- och landstingslistor för Kristdemokraterna Kronoberg.

På landstingslistan för den västra länsdelen toppas listan av Christer Henriksson, Lagan följt av Eva Johnsson, Vederslöv och på tredje plats Josef Tingbratt, Ljungby.

Det är med glädje vi ser att Kristdemokraterna i Ljungby får en så bra placering på landstingslistan för Västra Kronoberg.

KD Ljungbys lista för kommunalvalet fastställs på avdelningens årsmöte den 1 mars.

De kompletta listorna ser ut så här, medlemmar i Kristdemokraterna Ljungby markerade med blått:

Val till riksdagen 2014 Kristdemokraterna Kronoberg

 1. Sara Skyttedal
 2. Dan Bülow
 3. Maria Svensson Lundin
 4. Gustaf Bergström
 5. Camilla Albinsson
 6. Ann-Charlotte Eriksson
 7. Anette Weldenmark
 8. Christer Henriksson
 9. Björn Dahlén
 10. David Svensson
 11. Åsa Björkman
 12. Josef Tingbratt
 13. Martin Claesson
 14. Stefan Zelvin
 15. Bert Karlén
 16. Göran Kannerby
 17. Filippa Eiderbrant
 18. Hans Thulesius
 19. Anna Zelvin
 20. Edvin Sjöstrand
 21. Lena Johannesson
 22. Patric Mrac

Val till landstingsfullmäktige Västra länsdelen – Kristdemokraterna Kronoberg

 1. Christer Henriksson
 2. Eva Johnsson
 3. Josef Tingbratt
 4. Rolf Sällryd
 5. Bengt Germundsson
 6. Maria Svensson Lundin
 7. Ann-Charlotte Eriksson
 8. Dan Bülow
 9. Carl-Eric Svensäter
 10. Bert Karlén
 11. Johanna Högberg
 12. Agneta Asplund
 13. Pia Hägg
 14. Olle Sandahl
 15. Anna Zelvin
 16. Gustaf Bergström
 17. Camilla Albinsson
 18. Åsa Björkman
 19. Elisabeth Sigfridsson
 20. Martin Claesson
 21. Björn Dahlén

Val till landstingsfullmäktige Östra länsdelen – Kristdemokraterna Kronoberg

 1. Eva Johnsson
 2. Rolf Sällryd
 3. Bengt Germundsson
 4. Anna Zelvin
 5. Olle Sandahl
 6. Christina Lindqvist
 7. Gustaf Bergström
 8. Camilla Albinsson
 9. Åsa Björkman
 10. Elisabeth Sigfridsson
 11. Martin Claesson
 12. Arne Karlsson
 13. Edvin Sjöstrand
 14. David Svensson
 15. Hans Thulesius
 16. Jon Malmqvist
 17. Filippa Eiderbrant
 18. Göran Kannerby
 19. Björn Dahlén
 20. Lena Johannesson
 21. Stefan Zelvin
 22. Patric Mrad

Välkomna till Kristdemokraternas grötfest!

Varmt välkomna till årets grötfest för Kristdemokraterna i Ljungby.

Lördagen den 7:e december kl. 15:00
Café Axet Pingstkyrkan i Ljungby.

Alla medlemmar, sympatisörer och andra intresserade är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt

Kvällens gäst:andersandersson-1
Anders Andersson, Kalmar. Riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i Socialutskottet kommer och berättar om sitt och Kristdemokraternas arbete i riksdagen.

Det kommer bjudas på sång och musik under kvällen från Britt-Marie Petersson och Rose-Marie Nilsson.

Anmälan  sker till: Stig Sand 0372-84418 alt stickan43@hotmail.se

p.s. Ta gärna med 100 kr för medlemsavgiften för 2014

Kristdemokraternas yrkande till skattesats för 2014

Med avseende på budgetbeslutet i kommunstyrelsen idag vill vi Kristdemokrater motivera vårt yrkande med följande text.

Kristdemokraternas yrkande till skattesats för 2014
Kristdemokraterna i Ljungby yrkar att skattesatsen för 2014 fastställs till 21,21 kr per skattekrona. Yrkandet överensstämmer med vad kristdemokraterna anförde i kommunfullmäktige genom Christer Henriksson (KD) vid budgetens fastställande den 18 juni 2013. De budgetförslag som Kristdemokraterna därvid framförde räcker om de genomförs till att genomföra en skattesänkning med 25 öre dvs totalt ca 11.500.000 kronor.

Kristdemokraterna föreslår en översyn av den politiska organisationen, mängden kommunalråd, sammanträden och nivån på arvoden. Kristdemokraterna vill även att man prövar varje återbesättning av adminstrativa tjänster och inte enbart jobbar med nerskärningar längst ut i organisationen.

Övriga besparings- och förbättringsförslag avser entreprenad av tekniska förvaltningen, effektivisering av offentlig upphandling samt ett återinförande av vårdnadsbidraget.

För en medborgare med 250 000 kr taxerad inkomst innebär detta en skattelättnad med 600 kronor.