Ljungby kommun ska bli en trygg kommun att växa upp i

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter.

Vi värnar valfrihet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen med hemtjänst och särskilda boenden är väl utbyggd. De äldres möjlighet att själva välja omsorg efter önskemål och behov är emellertid begränsad. Den enskildes möjlighet att besluta över sin vardag bör inte upphöra då man går i pension. Det bör till exempel vara ett fritt val för alla som nått en viss ålder att själva avgöra om de vill flytta till ett särskilt boende.

Näringslivet är viktigt för en god välfärd

Genom att stötta och uppmuntra företagande i hela kommunen bidrar vi till skatteintäkter som kan användas för skola och omsorg. Vi vill värna om sunda kommunala upphandlingar med långsiktiga ambitioner.

Kärnverksamhet istället för skrytbyggen

Vi vill inte att Ljungby kommun ska bygga sig till en plats på kartan utan att vara det genom att vara duktiga på kommunens kärnverksamhet istället för skrytbyggen. Skatten ska gå till god vård, bra skola och en äldreomsorg våra äldre kan lita på. Fungerar dessa saker väl bör man fråga sig om skatten inte bör sänkas så att fler har jobb och fler kan få pengarna att räcka till i vardagen – en välfärd nog så viktig som den offentliga.

Nyheter från Kristdemokraterna Ljungby

Följ oss på sociala medier

Reservation gällande beslutet om alkoholförtäring i hembygdsparken https://t.co/sD2j1LJCgL

Patrik Åkesson - Jag tror på valfrihet: https://t.co/6IoSshBQKC via @YouTube

Debatt på Sunnerbogymnasiet https://t.co/q0BpJ7pvLf

Idag är vi tillsammans med KDU på plats på sunnerbogymnasiet för debatt och bokbord med samtal… https://t.co/qgkWXxI9r8

Det är värt att utreda behovet av en resursskola https://t.co/Rhm0hQ5y55

Load More...

KD Ljungby på Facebook

Just nu debatteras vindkraftsplanen i Kommunfullmäktige. Susanna Tingbratt har precis hållt följande anförande:

-Med en ganska liten majoritet ska vi nu fastställa en reviderad vindkraftsplan, en plan som kan ge konsekvenser för många år framöver.
Om bara några månader kan majoriteten se annorlunda ut. För ett så långsiktigt, strategiskt beslut hade vi önskat en större samsyn i ärendet.

Det hade varit önskvärt med ett kompromissförfarande. Vi är flera partier som vill begränsa vindkraften i kommunen och vi har lämnat, vad jag anser, ett kompromissförslag om 1500 meter i avstånd och 35dB i ljudnivå.

Ett förslag som mycket väl kan utökas senare om intresse kvarstår. Att i efterhand begränsa planen i efterhand är betydligt svårare om byggen redan är igång.

Jag yrkar därför bifall till förslaget att område 1,2 och 3 ingår i planen samt att inom område 3 ska riktlinjerna vara 35 dB(A) samt hålla ett avstånd till fastighetsgräns på 1500 meter.
... MerMindre

Läs på Facebook

Här ligger vår ordförande i vårsolen och läser den tidning som under april delas ut i kommunen. Har vi missat din brevlåda? Kontakta oss så ser vi till att du får en tidning. ... MerMindre

Läs på Facebook

Patrik Åkesson - Jag brinner för valfrihet ... MerMindre

Läs på Facebook
  • Följ oss på sociala medier: