KD Ljungby valde ny ordförande på årsmötet

Kristdemokraterna har haft årsmöte 2017-03-04, med flera trevliga programpunkter. Mötet hölls i Café Axet i Ljungby och var välbesökt.

Anna Monroy

Mötet inleddes med sång av Anna Monroy, Ingemar Olssons ”Sköna Människor”.

Ingrid Björkman Sand höll en parentation med tyst minut och en dikt för en av våra medlemmar som gått bort under året.
Sofia Damm som var utannonserad som talare hade fått förhinder och därför skickat en ersättare i form av Larry Söder.
Larry Söder som är en av Kristdemokraternas riksdagsledamöter från Kungsbacka i Hallands län berättade om de fyra prioriterade områden som Kristdemokraterna fokuserar på både på lokal, regionell och nationell nivå.

Larry Söder

Vid valet 2018 vill vi att väljarna ska känna till våra fyra fokusområden.

  • Barn och Familj
  • Jobb och Äldres ekonomi
  • Sjukvård
  • Trygghet
Vi vill arbeta med valfrihet kring barnomsorgen, en s.k. barnomsorgspeng där föräldrarna kan välja typ av barnomsorg utifrån eget tycke.
Vi vill skapa ett avdrag motsvarande jobbskatteavdrag för föräldrar för att täcka den försämrade ekonomin som generellt drabbar barnfamiljer.
Vi vill sänka pensionärsskatten så skattenivån hamnar på samma som för en löntagare, finansiering genom att höja momsen med 1 procentenhet.
Om man ska kunna ha en jämlik vård behöver vården förstatligas så konkurrensen och differensen mellan regionerna inte förekommer i den utsträckning det är idag. Oavsett var man bor i landet ska man ha samma rätt till sjukvård och samma kötider.
Det gavs även tillfälle till frågor till Larry om aktuella politiska frågor.
Vid årsmötesförhandlingarna skedde några förändringar.

Susanna Tingbratt – Nyvald ordförande för Kristdemokraterna i Ljungby

Till ny ordförande valdes Susanna Tingbratt och vice ordförande Bengt Carlsson.

Vi avtackade avgående ordförande Christer Henriksson och vice ordförande NilsErik Wetter med varsin prydnadstallrik av glas med kristdemokraternas partisymbol vitsippan målad på.
Stig Sand höll ett tacktal med lite information om NilsErik och Christers år i den lokala partistyrelsen.
NilsErik har varit ordförande i KD Ljungby sen 2000, han har varit en uthållig och stark drivkraft i vår lokalavdelning, år 2010 blev han vice ordförande men har fortsatt vara en stark kraft i vår lokalavdelning, en stark medlemsvärvare och duktig förhandlare.
Christer Henriksson som varit ordförande sedan 2010 har även arbetat hårt för att få fram Kristdemokratisk politik i Ljungby kommun. Han är och har varit en respekterad politiker som med stort kunnande och engagemang varit en viktig kugge för att driva politik för ett mänskligare Ljungby.
Både Christer och NilsErik har kvar sina politiska uppdrag i kommunen.
Till styrelsen valdes två nya personer in och den består nu av följande personer:
Susanna Tingbratt: Ordförande
Bengt Carlsson: Vice Ordförande
Christer Henriksson
Arne Lundgren
Ivar Wennerholm (nyval)
Christian Monroy (nyval)

Kallelse till årsmöte

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte.

Lördagen den 4:e mars, kl. 15.00 i Café Axet

Olofsgatan 16, (Pingstkyrkan) ingången mot Grand.

Sofia Damm Riksdagsledamot KD

Vi får besök av Sofia Damm, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Anna Monroy medverkar med sång och musik.

Vi bjuder på enklare förtäring under eftermiddagen.

Årsmötesförhandlingarna inleds c:a 16.00

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

p.s. medtag gärna 100 kr för medlemsavgift för 2017 d.s. 

De nya LSS-reglerna tvingar Mats att lägga sig kl 18.00

I dagens Smålänningen kan man läsa ett reportage om Mats Åberg som är född med en CP-skada. Mats har ett mycket aktivt liv med mycket engagemang i olika saker. Vår distriktsordförande Eva Johnsson besökte Mats i hans hem för att höra hans berättelse. Lokaltidningen Smålänningen var med och har skrivit ett starkt reportage som ni kan läsa här.

Vi ser att de nya hårdare LSS-reglerna från S-regeringen slår hårt mot de svagaste i samhället, något vi inte kan acceptera. Christer Henriksson sammanfattar det bra i en insändare i Smålänningen i förra veckan.

Vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och drar tillbaka dessa skärpta riktlinjer för ett mänskligare Sverige.

Skäms Socialdemokrater (insändare i Smålänningen 2016-11-07)

De flesta känner liksom jag någon som har så grava fysiska hinder att denne har behov av och rätt till assistans enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Jag känner fem sådana personer. Jag har känt dem mellan 20 – 50 år. Jag känner väl deras behov av  assistans. Utmärkande för dem är att de har en ålder som gör att deras föräldrar, som en gång i tiden dragit ett tungt lass, antingen är döda eller har uppnått en hög ålder.

LSS-reformen genomfördes då Bengt Westerberg var socialminister och är ett uttryck för den dåvarande borgerliga regeringens omsorg om de mest utsatta i samhället.

Denna reform håller nu på att nedmonteras av den socialdemokratiska regeringen. Finansministern har angivit att det finns utrymme till nedskärningar i assistentersättningen. Statsrådet Åsa Regnér har i regleringsbrev till Försäkringskassan direkt beordrat denna att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistentersättningen d v s minska antalet beviljade assistent-timmar. Detta slår mot en av de svagaste grupperna i samhället.

Mina ovan nämnda bekanta som har stöd enligt LSS har antingen redan fått besked om minskning av tidigare beviljade assistenttimmar eller att deras ärenden är under omprövning.

Som kommunpolitiker är det frusterande att se hur välfärden monteras ned utan att kunna påverka det. Mina socialdemokratiska kommunala politikerkollegor torde ha svårt att tala om välfärdssamhället utan att rodna i fortsättningen.

 

Christer Henriksson (KD)

Kristdemokraterna på Ljungbydagarnas partigata

På lördag 20:e augusti mellan 10 och 15  kommer det vara en partigata på Ljungbydagarna där Kristdemokraterna givetvis är med. Vi kommer förutom en del lokala representanter även ha Eva Johnsson som är vår gruppledare i Region Kronoberg på besök samt representanter från KDU Kronoberg.

Välkomna att komma och samtala med oss om aktuella politiska frågor!

Rapport från Årsmötet

DSC03464

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare i KD talar om aktuella frågor inom politiken.

Lördagen den 27/2 hölls årsmöte för
Kristdemokraterna i Ljungby. Mötet inleddes med sång av Josef Tingbratt som framförde en av sina egenskrivna sånger för de närvarande. Efter detta tog Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson vid med ett tal om de utmaningar som Sverige står inför inom bl.a migrationspolitiken, men också om andra aktuella frågor. Det gavs också utrymme för frågor till Acko. Efter ytterligare en sång av Josef serverades smörgåstårta och sedan påbörjades årsmötet.

På årsmötet omvaldes Christer Henriksson som ordförande för lokalavdelningen.

Josef Tingbratt bidrog med sång och Musik på årsmötet

Josef Tingbratt bidrog med sång och Musik på årsmötet

Välkomna på årsmöte 2016

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte, lördagen den 27/2 kl. 15:00. Platsen är Café Axet, Olofsgatan 16 (Pingstkyrkan), ingången mot Grand.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna.

Vi är glada att även välkomna vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som årets talare!

Årsmötehandlingarna inleds 16:00. Barnpassning finns på plats, vi bjuder dessutom på fika.

Varmt välkomna! hälsar styrelsen

Välkomna till Kristdemokraternas grötfest!

Varmt välkomna till årets grötfest för Kristdemokraterna i Ljungby. 

Lördagen den 5:e december kl. 15:00 Café Axet Pingstkyrkan i Ljungby. 

Alla medlemmar, sympatisörer och andra intresserade är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt. Bjud gärna med en vän som ni tror kan vara intresserad. 

  Förutom gröt bjuds ni på musik från Karins Kapell och samtal kring migration med Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson för KD samt riksdagsledamot. 

Varmt välkomna! 

Anmälan sker till: Stig Sand 0372-84418 senast 2:a december. 

p.s. Ta gärna med 100 kr för medlemsavgiften för 2016

Angående uthyrning av Sunnerbohov

Yrkande ang framtida ägande av Sunnerbohov

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att kommunen skall fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider mellan olika intressenter, samt

Att i avvaktan på att tidigare förhållanden nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.

 

Reservation 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är redovisade.


Christer Henriksson (KD)