Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige

Här följer Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige avseende Sunnerbohov och Ljungby Arena:

Christer Henriksson”Vi står inför en stor och riskfylld affär mellan Ljungby kommun och Troja-

Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB.

Affären består av två delar
1. Utlåning av 89 Mkr till bolaget
2. Överlåtelse av Sunnerbyhov och Trojahallen för 2,5 Mkr

Vi tar dem i tur och ordning

Utlåning
Vid utlåning brukar man göra en kreditbedömning avseende gäldenärens kreditvärdighet. (KSO brukar ju kalla sig banktjänsteman. Hon bör ju veta.)

Beträffande Troja- Ljungby AB fick jag följande upplysningar vid samtal med Bolagsverket hämtade från senaste årsredovisningen ( man kan anta att ekonomin ytterligare har försämrats)

Aktiekapital: 100 000 kronor
Fritt eget kapital: 170 000 kronor
Resultat föregående räkenskapsår: – 260 000 kronor
Slutsats: Bolaget skulle knappast passera kreditbedömningen hos någon seriös långivare.

Ägare till bolaget är IF Troja-Ljungby. Från pressen en förening känd för sin notoriskt dåliga ekonomi. Redovisar stort underskott i senaste redovisningen.
Någon möjlighet att skjuta till ägartillskott torde inte finnas.

Till detta bolag föreslås kommunen låna ut 89 Mkr dvs ca 3 300 kronor från varje invånare mellan 0 och 100 år.

Nu skall emellertid kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten där arenan skall byggas på motsvarande belopp. Av avtalet framgår inte annat än att hela beloppet skall lånas ut vid ett tillfälle, vilket innebär att motsvarande värde inte tillskapats på fastigheten. En svår brist enligt min mening. Jag utgår från att inte en krona lånas ut av kommunen utan att det finns pantbrev som samtidigt överlämnas och som representeras av motsvarande värde på fastigheten. Den som i annat fall genom utbetalning äventyrar kommunens säkerhet och riskerar att kommunen kommer att lida skada torde göra sig skyldig till trolöshet mot huvudman.

Lånet skall betalas tillbaka på 30 dvs amorteras med 3 Mkr per år. Dessutom skall bolaget betala ränta med 3,5 %. Det är troligt att bolaget också har andra kostnader för t ex administration. Hur skall bolaget finansiera dessa kostnader?
Genom att hyra ut istid mm till olika föreningar. Hur får dessa råd att hyra av bolaget. Genom att de får verksamhetsbidrag från kommunen. Kommunen måste för att ha råd med dessa förhöjda verksamhetsbidrag antingen spara någon annanstans i sin budget eller höja skatten. Jag bedömer att det inte finns något sparutrymme i budgeten av denna storlek. Alltså återstår skattehöjning.
Min bedömning är att skatten måste höjas med minst 10 öre. Detta drabbar alla skattebetalare eftersom kommunalskatten är proportionell. Såväl fattig-
pensionär som miljonär får bidra.

Alla partiföreträdare har inför valet sagt att skatten inte skall höjas. De som beslutar att låna ut 89 Mkr till bolaget ljuger.

Jag säger: STOPPA ARENASKATTEN.

Så till fastighetsförsäljningen.

Såsom redovisats i beslutsunderlaget kommer kommunen att göra en realisationsförlust på drygt 10 Mkr. Detta innebär att den budget vi nyss tagit för nästa år spricker. Jag har begärt besked om hur kommunens ekonomi påverkas. Som vanligt har jag inte fått något svar. Det kommer som en överraskning för såväl mig som övriga kommuninvånare.

Ett skäl till det nu planerade affärsupplägget har angetts att man då slipper att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppseendeväckande att en kommun ogenerat planerar att kringgå gällande lagstiftning. Detta kan emellertid vara riskfyllt särskilt som det inte alls är säkert att man lyckas. Det finns mycket som talar för att man om kommunen lånar ut pengar till en anläggning och sedan, visserligen en omväg, finansierar återbetalningen är skyldig att följa LOU. Man har frågat jurister säger man, men kan inte visa upp något utlåtande . Jag tror inte att det finns någon seriös jurist med kunskap om kommunal upphandling som vill sätta sitt namn på ett sådant utlåtande. Följden kan bli överklaganden, fördröjningar, skadestånd etc. Låt oss slippa affärer inom en grå okänd marknad.”

Ödesdigert beslut på kommunfullmäktige idag

Idag fattar sannolikt kommunfullmäktige samma beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt senaste möte. Att låna ut 89 miljoner kronor till Troja Ljungby AB.

Vi i Kristdemokraterna har hävdat att arenaförslaget saknar verklighetsförankring (en restaurang med 1,5 miljoner i överskott per år), kommer ge skattehöjningar p.g.a. ökat föreningsbidrag och är ett riskprojekt då kommunen kommer få sitta med problemen den dag Troja Ljungby AB inte längre kan betala för lånen.

På allabolag.se kan man läsa årsredovisningarna för Troja Ljungby AB, anmärkningsvärt är att man föregående år gick med förlust på 260 000 kr, och att man sitter med ett eget kapital på 118 000 kr samt aktiekapital på 100 000. Skulle detta företag på ett lån på 89 miljoner kronor av en banktjänsteman på en privat bank skulle tjänstemannen förmodligen anses göra tjänstefel. Men när kommunen gör det anses det vara OK?

IF Troja Ljungby tappade enligt sin delårsrapport från 1 maj 2013 till 31 december 2013 630 000 kr i ”minskade publikintäkter” p.g.a. ”Uteblivna sportsliga framgångar” och har således inte pengar att skjuta till fastighetsbolaget.

Ja, kommunen ska ge föreningsbidrag och hjälpa lokala föreningar med bidrag, det är pengar investerade i folkhälsa och fritidssysselsättning som inte kan mätas i pengar.
Men om kommunen lånar ut såpass mycket pengar krävs högre driftsbidrag och kommunen kommer således indirekt betala amorteringar och drift för de pengar som Troja-Ljungby lånar av kommunen. Detta kommer leda till en skattehöjning.

Vi anser att Sunnerbohov kräver en renovering, om detta är det ingen diskussion, däremot så ifrågasätter vi om behovet är en arena med storslagna planer när de ekonomiska och idrottsliga förutsättningarna ser ut som de gör? Tidigare försök att dra in pengar från näringslivet har visat på ett lågt intresse även bland företagarna i Ljungby kommun.

Vi står inte bakom ett beslut att låna ut dessa pengar, men önskar Troja Ljungby lycka till med satsningen och hoppas trots våra farhågor att allt går väl även i framtiden, för Ljungbys bästa.

Träffa representanter från riksdag och landsting i valstugan på onsdag!

På onsdagen den 27/8 kommer Emma Henriksson, gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp att närvara i vår valstuga i Ljungby. Även Eva Johnsson, vår kandidat till landstingsråd och gruppledare i landstinget kommer finnas på plats för att möta dig och dina frågor!

Emma är på plats mellan 16-18

Eva är på plats mellan 15-17

Varmt välkomna!

emmahenriksson-6.jpg

Emma Henriksson, kristdemokraternas gruppledare i Riksdagen

Eva J 009

Eva Johnsson, kristdemokraternas gruppledare i landstinget och vår kandidat till landstingsråd

Reservation om arenabeslut

Här följer Christer Henrikssons motivering till varför han valde att rösta nej till lånet till Troja-Ljungbys arenabolag på tisdagens Kommunstyrelsesammanträde. Se även tidigare reservation.

 

Christer Henriksson”Jag reserverar mig mot att kommunen skall låna ut 89 000 000 kronor till ett privat företag som saknar egen kreditvärdighet. För att bolaget skall klara av avtalade räntebetalningar och amorteringar krävs att kommunen betalar ut väsentligt höjda driftbidrag till de föreningar som förutsätts få möjlighet att utnyttja bolagets arena. Enligt min bedömning kommer dessa bidrag att motsvara en höjning av kommunalskatten med minst 10 öre, vilket proportionellt drabbar såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är inte ansvarsfullt. Skall skatten höjas skall det vara för ändamål inom välfärden och för kommunens obligatoriska uppgifter. ”Arenaskatten måste stoppas”

 

Christer Henriksson”

 

Kristdemokraterna på Ljungbydagarna nästa vecka

Nästa vecka på Ljungbydagarna kommer Kristdemokraterna finnas på plats med ett tält och kampanjande medlemmar.

Tältet kommer vara bemannat mellan 15-19 på vardagar och 10-15 på lördag av våra kandidater och medlemmar.

 • På måndag mellan 15-19 kommer Kristdemokraternas Ungdomsförbund (KDU) finnas på plats.
Sara Skyttedal

Kristdemokraternas toppkandidat till riksdagen, Sara Skyttedal finns på plats i KD’s tält på onsdagen på Ljungbydagarna.

 • På onsdag mellan 15-19 kommer vår toppkandidat till Riksdagen, Sara Skyttedal att finnas på plats för att möta potentiella väljare.

För mer information om Sara besök gärna hennes blogg.

 

 

 

 

 

 

Christer Henriksson

Christer Henriksson medverkar i den lokala partiledardebatten

 • Kl 17.00 på onsdagen kommer Christer Henriksson medverka i den lokala partiledardebatten i Ahlselltältet.

 

Väl mött på Ljungbydagarna! (se mer info om hela veckans program här)

 

Genmäle avseende Inga-Lena Nordgrens insändare om KD Ljungby

Publicerat i Smålänningen 10/7
”Med anledning av insändare den 2 juli 2014 får jag härmed framföra följande genmäle.
Inga-Lena Nordgren bryter mot 8:e budet som lyder “Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.
Hon påstår i sin insändare den 2 juli att jag medverkat till att skolan i Torpa lades ner. I själva verket var det
tvärtom. Jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att Torpa skola skulle vara kvar. Se
protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-01. Jag vill inte tro att det är på grund av illvilja du för fram
osanningar i din insändare. Troligen beror det på den glömska som ofta drabbar oss äldre. Däremot rådde det stor enighet
om att lägga ner skolan i Kånna. Kolla gärna dina uppgifter i framtiden då du försöker smutskasta dina medmänniskor.
Christer Henriksson (KD)”
För mer information om vår hållning i frågan om Landsbygdsskolorna se här

Några kompletteringar beträffande kommunens budget

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 16 juni om nästa års budget. Sammanträdet har refererats i Smålänningen. Budgeten har också behandlats i ett par insändare i tidningen. Jag vill från Kristdemokraternas sida komplettera den bild som har återgetts

Christer Henriksson

Christer Henriksson (KD)

Först kan konstateras alliansen endast har 21 av 49 röster i fullmäktige. Det är således en minoritets allians som lagt fram budgeten. Varje insiktsfull politiker vet att minoritetsregeringar brukar förankra sina förslag för att inte lida nederlag. Den insikten har nu nått även den minoritet som styr Ljungby. I kommunstyrelsen led således alliansen nederlag med 8 – 7. Möjligen har därefter förhandlingar skett med Sverigedemokraterna och Alternativet, då röstsiffrorna i kommunfullmäktige blev 25 – 24 till alliansens fördel sedan några av oppositionens förslag införlivats med budgeten.

Några frågor som varit viktiga för Kristdemokraterna:

 1. Kristdemokraterna har länge framfört att kommunens resurser skall läggas på verksamheten och inte på administration. Varje tjänst inom den centrala administrationen skall prövas liksom varje återbesättning av tjänst. Vi anser att de uppgifter som den föreslagne energioptimeraren skall utföra skulle kunna utföras av redan befintlig personal inom den kommunala organisationen.
 2. Skolan tillförs ytterligare 4 000 000 kronor, varav 1000 000 kronor är en höjning efter oppositionensförslag. Kristdemokraterna har betonat att pengarna bör gå till att stärka svaga elever inom förskola och grundskola. Vi vill också se en ökad valfrihet för föräldrar med barn inom barnomsorgen. Återinför vårdnadsbidraget och utred alternativa barnomsorgsformer. För oss är det uppenbart att alla barn inte är lika och att alla familjer inte tänker lika. Låt föräldrarna få ett större beslutsinflytande.
 3. Vi Kristdemokrater har länge påpekat att kommunen försummat planeringen av den framtida bostadsförsörjningen. Detta beror enligt uttalande av kommunstyrelsens ordförande på att man inte haft tid. Det är beklämmande att en av kommunens viktigaste uppgifter inte ägnats den tid som är erforderlig. Genom oppositionspartiernas förslag kommer nu medel att avsättas för uppgiften.

Vi Kristdemokrater vill ha en kommun med sund ekonomi, effektiv förvaltning samt valfrihet för invånarna beträffande skola och omsorg.

Christer Henriksson (KD)
Gruppledare

Mats Karlsson lämnar Kristdemokraterna

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Mats Karlsson kandiderar inte för KD i höstens kommunalval, vilket Smålänningen rapporterade redan i våras. Som skäl till oss inom KD angavs tidsbrist. Av denna anledning avgick Mats ur KD:s styrelse vid årsmötet varvid han belönades med en blomma. Som Smålänningen rapporterade den 11 juni kommer Mats att kandidera för Kommunens Bästa (KB) istället, vilket vi vetat sedan en tid tillbaka genom information från Alf Johansson (KB). Vi beklagar att Mats inte själv meddelat oss detta. Han har sedan avsagt sig att vara ersättare i miljö- och byggnämnden för att nu senast avsäga sig att vara nämndeman och ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Han har däremot inte avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Att så sker ser vi som en hederssak och har därför bett honom ställa också denna plats till förfogande.

Mats har inte gjort några stora insatser för politiken i Ljungby. Under 4 års tid i kommunfullmäktige har han inte vid ett enda tillfälle gått upp i talarstolen, han har sällan haft tid att delta i gruppmöten och hans ersättarplats i miljö- och byggnämnden har oftast stått tom. Några initiativ för landsbygden har han inte tagit. Också beträffande skolorna var vi överens utom vad avser folkomröstningen där han också fick full frihet att rösta enligt egen övertygelse.

Vi förutsätter att han, som en hedervärd person, nu lämnar sin plats i kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna Ljungby

Reservation angående arenabolag

Christer Henriksson reserverade sig på Kommunstyrelsens möte angående vad vi anser vara en glädjekalkyl avseende förslaget till Arenabygge. Precis som vi påpekat när frågan var uppe i oktober så är vi inte mot ett arenabygge, men vi vill se en realistisk kalkyl och en riskanalys över en såpass stor investering som detta handlar om. Vi vill inte att skattebetalarnas pengar används på ett lättvindigt sätt.

Sunnerbohov är i behov av upprustning, men det får inte ske till vilket pris och risktagande som helst.

Här följer Christers skriftliga reservation.

Christer HenrikssonJag reserverar mig mot majoritetens beslut att på presenterat underlag låta ta fram ett genomförandeavtal för Ljungby Arena. Jag anser att det är ekonomiskt lättsinne att låna ut 89 miljoner kronor till ett ännu inte bildat aktiebolag med kanske bara 50 000 kronor i aktiekapital.

Nedan anger jag några frågor som inte blev besvarade vid kommunstyrelsens sammanträde. Det är ingen uttömmande uppräkning, men ger ändå en uppfattning av underlagets kvalitet.

 1. Arenabolaget förutsätts förvärva egendom som hos kommunen har ett bokfört värde om 10,5 miljoner kronor för 4,5 miljoner kronor. Hur kommer den förlust som därigenom uppkommer för kommunen att påverka årets resultat?
 2. Kommunens framtida driftbidrag kommer att öka med ca 6 miljoner kronor per år. Skall detta finansieras med skattehöjning (motsv 10 öre) eller genom besparingar i budgeten t ex för BUN eller Socialnämnden?
 3. Enligt bilagd budget skall servicebolaget (restaurang, cafeteria pub mm) bidra med ca 1,5 miljoner kronor redan första verksamhetsåret. Detta får anses vara en glädjekalkyl sett till verksamhetens art. Att ett överskott på 1,5 miljoner skulle genereras första året i en såpass konkurrensutsatt bransch är ett orimligt antagande.
 4. Innan kommunen lånar ut 89 miljoner kronor till arenabolaget måste fastighetsbildning ske, köp/tomträttsupplåtelse genomföras, lagfart beviljas och pantbrev tas ut. Arenabolagets aktiekapital torde inte ens räcka till dessa åtgärder utan bolaget blir tvunget att upprätta kontroll-
  balansräkning. Men hur ser tidplanen ut?

Min slutsats är att arenabolagsupplägget inte är moget för ett genomförandeavtal.

Christer Henriksson