Dags att nominera till kommunlistorna för valet 2018!

VI BEHÖVER DIG!

Valet 2018 närmar sig, vill du vara med?

Nu börjar det närma sig valet 2018, 9:e september är det dags. Vi i Kristdemokraterna i Ljungby arbetar nu med planen för valrörelsen och kandidater till listorna för kommunvalet.

Känner du någon eller är intresserad av att kandidera själv så hör av dig till oss med förslag eller din egen kandidatur.

Vid frågor kring kandidaturen eller för förslag kontakta ordförande Susanna Tingbratt
Mobil: 073-063 30 66
E-post: susanna.tingbratt@kristdemokraterna.se

Sammanfattning från gårdagens debatt om framtidens energifrågor i Ljungby kommun

I gårdagens kommunfullmäktige hölls en debatt om ämnet: ”Hur lever invånarna i Ljungby kommun avseende energi och miljö år 2035?”.

Vår ordförande och kommunfullmäktigeledamot Susanna Tingbratt höll ett anförande om Kristdemokraternas syn på frågan, här följer en sammanfattning:

Då har vi stått här och försökt blicka in i framtiden. Sedan Centerpartiets inlägg om Sol, vind och vatten har jag nynnat på en låt av Ted Gärdestad. Var är vi då om 18 år? Det är svårt att säga. Om vi tittar tillbaka till var vi var för 18 år sedan och en undersökning som gjordes då ang. energikällor så sa 70 – 80% att man ville satsa på sol- och vindkraft. Men varken vågkraft eller tidvattenkraft fanns med som alternativ vid det tillfället.. Jag tror därför att vi ska vara försiktiga med att prata vilka tekniker vi ska satsa på.

Detaljerna är ingen fråga för politiken på lång sikt eftersom nya alternativ kan uppkomma. Vi behöver en bred politisk samsyn med förvaltarskapsprincipen i fokus och en offentlig organisation som föregår med gott exempel.- det är mina drömmar vävda av.

Det nämndes i en detaljerad redogörelse över framtiden nyss att arbetet började 2018 – Jag säger: Arbetet har redan börjat, och det började för många år sedan, men nu accelererat vi.

Vi är överens om mycket, att satsa på fossilfritt, att vi måste förvalta vår stora tillgång vattnet men i vindkraftsfrågan har vi en bit kvar. Vi kristdemokrater tror att det finns platser i vårt land som är bättre lämpade för satsningar på vindkraft.

Detta är en nationell och internationell fråga i första hand. Miljöutmaningarna ser väldigt olika ut lokalt och regionalt. Kristdemokraterna vill ge fler styrmedel till kommunal nivå och på så sätt möjliggöra för kommuner att själva genomföra åtgärder som bäst passar deras geografiska förutsättningar. Kommuner och regioner bör ges stor frihet för att kunna erbjuda nya tjänster eller organisatoriska lösningar för att påskynda omställningsarbetet.

 • Det som är viktigt med den långa tidsaspekten är att vi är överens i de stora frågorna. Vi behöver i de här frågorna hitta en bred samsyn. Det måste finnas en viss förutsägbarhet, för att företag och privatpersoner ska våga göra långsiktiga investeringar. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • Förvaltarskapsprincipen – vi har fått en jord att förvalta för kommande generationer.
 • Vi kommer se fler småskaliga energikällor, men även större sammankopplingar av nät för att dra nytta av kapacitet på olika håll. Viktigt då att vi behåller möjligheten att släppa fram och underlätta privata alternativ.
 • Ljungby Kommun ska inte vara en aktör på elmarknaden utan fokusera på kärnverksamheten. Säkra tillgången till energi för invånarna. Låt energiförsörjningen fortsätta drivas av Ljungby Energi, sälj inte ut det.
 • Politiken ska vara teknikneutral. Teknik har en tendens att bli billigare med tiden. Satsa på väl utvecklad teknik.
 • Vid offentliga upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas. Uppföljningen av upphandling ska skärpas.
 • Ljungby Kommun kan som organisation vara en föregångare när det kommer till sänkning av energiförbrukningen.
 • Vi vill växa både i tätorten men också på landsbygden, men vi måste också växa klokt. Landsbygdskommun med stora möjligheter till produktion av livsmedel. Vi behöver samspela bättre med naturen. All vår åkermark – bygg inte över den, bevara den till kommande generationer. Likaså resten av ekosystemet,
 • Sänkning av elförbrukning tog jag med, som en självklar del att vi som kommun kan vara föregångare. Det tar tid med miljöfrågor. Vi kan ge mer tid till våra anställda så de kan välja cykeln istället för tiden vid företagsbesök i tätorten eller tillsynsbesök på skolor och förskolor. Vi kommer se fler möjligheter inte bara att välja själva när vi använder teknik, vi kommer ha smartare produkter som själva känner av när det finns gott om energi t ex. Jag tror att det är en självklarhet redan om några få år, liksom mycket av det andra vi har hört idag. Det är därför viktigt att vi så snart som möjligt når en samsyn för att underlätta för företag och privatpersoner att göra långsiktiga investeringar.

Lars Adaktusson inleder valåret i Växjö

Pressmeddelande

Lars Adaktusson inleder valåret i Växjö

Lördag den 9/9 kommer Kristdemokrater i Kronoberg att samlas på Öjaby Herrgård i Växjö för att inleda valåret. Med på programmet finns även Lars Adaktusson som sedan 2014 är Kristdemokraternas representant i europaparlamentet. Han kommer att lägga särskilt fokus på internationella frågor som den akuta situationen i Nordkorea, migrationskrisen och arbetetmed förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Irak, men även frågor som rör välfärd, pensionärer och barnfamiljer.

Situationen i världen är på många håll ohållbar. Regeringen tycks helt oförstående. Margot Wallström är den enda utrikesministern i Europa som är persona non grata i Israel, hon är en av få utrikesministrar i Europa som, trots stora protester från USA och NATO, vill skriva på det kontroversiella kärnvapenfördraget (NBT), till Putin och Nordkoreas stora glädje. Samtidigt röstade de tillsammans med en majoritet i riksdagen mot en motion som klassar Islamiska statens förföljelse och massaker av kristna och andra minoriteter som folkmord. Något som både Europaparlamentet och Senaten i USA har röstat för på initiativ av Lars Adaktusson.

Kristdemokraternas välfärdslöfte har blivit än mer aktuellt i och med regeringens förslag om ett vinsttak som hotar mångfald och leder till nedläggning av en lång rad privata aktörer i välfärden, med stora konsekvenser för elever och personer i behov av omsorg. Kristdemokraterna värnar elever och brukares valfrihet samtidigt som tuffa krav på aktörerna ska förhindra dåliga företag utan kvalitet från att göra vinst. Regeringens förslag kommer istället leda till att stora delar av välfungerande och uppskattade verksamheter slås ut, med konsekvensen att omsorgsbehövande flyttas över till redan överbelamrade äldreboenden.

Regeringens politik hotar även pensionärer och barnfamiljers valfrihet. Kristdemokraterna står upp för familjens egen rätt att bestämma och är därför emot all form av kvotering. Vi är också det enda parti som slopar pensionärsskatten helt, samtidigt sänker vi skatten för barnfamiljer som ofta har ont om både tid och pengar och med några extra tusenlappar får större möjligheter att styra över sin vardag.

Sverige är på det stora hela ett bra land att leva i men är på många områden på väg i fel riktning. Kristdemokraterna kommer att arbeta intensivt och målinriktat för att få till ett regeringsskifte för att vända riktning och för ett Alliansstyre i både Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet. Regionen behöver en stabil värderingsgrund där respekten för människovärdet är ett centralt inslag. Kristdemokraterna är garanten för en sådan samhällsutveckling.

Press och media är välkomna att lyssna till Lars kl 11.00 i Stenladan på Öjaby Herrgård och/eller ställa frågor vid ett pressmöte efter anförandet kl 12:15

Kontakt:

Eva Johnsson

Distriktsordförande

Kristdemokraterna, Kronoberg

E-post: eva.johnsson@kristdemokraterna.se

Mobil: 070-3777171

Möt oss på Ljungbydagarna

Snart är det dags för Ljungbydagarna 2017, en veckas festligheter med tillfällen för glada återseenden och goda möten. Under lördagen arrangeras återigen partigatan och givetvis finns vi kristdemokrater på plats för samtal med representanter både från kommunen och regionen. Kom gärna förbi en sväng och växla några ord med oss.

Tillit och Trygghet var rubriken på kristdemokraternas vårmotion i riksdagen och även i kommunen vill vi arbeta efter dessa ledord.

Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för människor att bygga goda relationer, känna trygghet och tillit samt underlättar för människor att gå från utanförskap till arbete.

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

 

Öka valfriheten inom barnomsorgen – Motion till Kommunfullmäktige

De föräldrar som väljer barnomsorg för sina barn i Ljungby kommun har idag att välja på förskola och fritids.

Barn är olika och trivs bäst i olika miljöer, en del barn mår bättre i en mindre grupp i en hemmiljö. Tidigare har familjedaghem funnits som val i kommunen men nu erbjuds endast förskola. Möjligheten till pedagogisk omsorg i enskild regi finns, men inte mycket information om möjligheten utöver att den måste godkännas av kommunen.

För att alla föräldrar ska hitta alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ.

Jag yrkar därför:

 • Att intresset av och möjligheten till att starta pedagogisk omsorg i kommunal regi såsom exempelvis familjedaghem utreds.
 • Att kommunen verkar för att erbjuda pedagogisk omsorg om vårdnadshavare så önskar.
 • Att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med kriterier för godkännande, hur man ansöker samt exempel på hur former kan se ut.

För Kristdemokraterna i Ljungby

Susanna Tingbratt

Kristdemokraterna på Ljungbydagarnas partigata

På lördag 20:e augusti mellan 10 och 15  kommer det vara en partigata på Ljungbydagarna där Kristdemokraterna givetvis är med. Vi kommer förutom en del lokala representanter även ha Eva Johnsson som är vår gruppledare i Region Kronoberg på besök samt representanter från KDU Kronoberg.

Välkomna att komma och samtala med oss om aktuella politiska frågor!

Årsmöte med musik och sång av Roland Utbult

IMG_2949Lördagen den 14/2 hade kristdemokraterna i Ljungby årsmöte. I samband med årsmötet hade vår riksdagsledamot Roland Utbult bjudits in. Då Roland utöver att vara riksdagsledamot även är en kompositör, musiker och sångare så inleddes mötet med tal och sång av Roland Utbult där han berättade om sin väg in i politiken kombinerat med sånger som knöt an till det han berättade. Roland är t.ex. den första riksdagsledamot som har sjungit i debatten i plenisalen i Sveriges riksdag där han framförde ”Elsas visa” som handlar om hans möte med Elsa Lund som mot sin vilja lades in på mentalsjukhus och steriliserades på 30-talets Sverige.

Hans debattinlägg kan ni se här:

Roland hade sedan en frågestund där han kommenterade och diskuterade dagsaktuella politiska frågor och uppgav vilka han såg som kandidater som partiledare efter Göran Hägglund, dock utan att delge sin personliga favorit bland dessa.

Efter Rolands medverkan var det dags för årsmötesförhandlingar. Christer Henriksson omvaldes som ordförande för mötet och NilsErik Wetter som vice ordförande. Styrelsens sammansättning är följande:

Christer Henriksson ordf.
NilsErik Wetter vice ordf.
Arne Lundgren kassör
Susanna Tingbratt ledamot
Bernt Salomonsson ledamot
Urban Axell ledamot
Bengt Carlsson ledamot

Lotta Ericsson suppleant
Christian Monroy suppleant

 

Kristdemokraterna i Ljungby behåller sina mandat

Efter en valnatt med mycket osäkerhet på riksnivå vem som kommer leda landet de närmaste fyra åren kunde vi glädjas åt att vi på kommun och landstingsnivå inte ser ut att tappa några mandat efter att valnattens resultat är presenterat. Vi behåller 2 mandat i kommunfullmäktige och 3 mandat i Landstingsfullmäktige (efter nyår regionfullmäktige).

Vilka som får mandaten i kommunfullmäktige är inte klart då personrösterna inte är räknade ännu. Normalt är de ju de som står som de översta namnen som kommer in, men personkryss kan förändra detta.

Vad vi får spela för roll i kommunen är ännu oklart då man inte gått till val som en allians i kommunen, nu återstår förhandlingar mellan partierna för att hitta en ledning som kan leda Ljungby de närmaste 4 åren.

Vi tackar alla som har röstat på oss och hoppas på ert fortsatta stöd framöver!

Vi vill också passa på att uppmana er att bli medlemmar i partiet för att mer kunna påverka vår politik direkt.

För att bli medlem kan ni besöka denna länk eller kontakta oss på ljungby@kristdemokraterna.se

Ett ogenomtänkt beslut

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 25 augusti att låna ut 89 miljoner kronor till Troja-Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB, nedan arenabolaget, samt att sälja Sunnerbohov och Trojahallen till samma bolag för 2,5 Mkr. Affären hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 3 juni och 12 augusti. Vid båda tillfällena reserverade jag mig och påtalade bristerna i beslutsunderlaget samt varnade för konsekvenserna.

Reservationerna finns att läsa på kd:s hemsida (2014-08-14, samt 2013-10-03). Jag anger nedan några av de punkter som jag finner anmärkningsvärda. Men först vill jag påtala den påtagliga oviljan från kommunledningens sida att lämna upplysningar och föra en saklig diskussion. Jag anser att väsentliga fakta ”mörkades”, vilket så småningom ledde fram till kommunfullmäktiges ogenomtänkta beslut. Låt mig peka på några sådana omständigheter.

Arenabolaget
Det bolag, den gäldenär man avser att låna ut 89 Mkr till, ca 3 300 kronor per kommuninvånare mellan 0 – 100 år, är ett bolag med mycket lågt eget kapital –
100 000 kronor i aktiekapital och 170 000 kronor i fritt eget kapital och 260 000 kronor i förlust senaste räkenskapsåret (enl uppgift från bolagsverket ). Bolaget ägs av IF Troja-Ljungby, vars ekonomi nyligen räddades av kommunen genom köp av inventarier i Sunnerbohov. Föreningen visade en förlust på 600 000 kronor i senaste delårsredovisningen enligt pressen. Föreningen torde sakna medel till eventuella ägartillskott till bolaget. Det är synnerligen riskfyllt att låna ut 89 Mkr till ett bolag med så svag ekonomi och med så svag ägare.

Dotterbolag
Enligt planerna skall arenabolaget bilda ett dotterbolag, servicebolaget, som bland annat skall driva restaurangen i arenan. De som är i restaurangbranschen vet hur svårt att starta upp en restaurang. Detta dotterbolag skall emellertid redan första året ge en vinst på 1,5 Mkr. En tanke går till det restaurangbolag på Myresjöhus Arena i Växjö som gick i konkurs förra veckan.

Säkerhet
Som säkerhet för lånet skall kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten med Sunnerbohov och Trojahallen. Säkerheten är värd 2,5 Mkr enligt värderingen innan arenan är byggd. Inget i avtalet anger att lånesumman skall betalas ut successivt allteftersom säkerhetens värde stiger i samband med att arenabygget fortskrider. Inledningsvis kommer således kommunen att låna ut 89 Mkr mot en säkerhet om 2,5 Mkr. Vilken annan långivare än Ljungby kommun tar sådana risker?

Ekonomisk påverkan
Kommunens ekonomi påverkas på såväl kort som lång sikt. Det första som händer är att kommunens balansräkning drabbas av en förlust på 10 Mkr då Sunnerbohov och Trojahallen, som är bokförda för 12,5 Mkr, säljs för 2,5 Mkr.
Den förlusten drabbar nästa års bokslut. Eftersom arenabolaget skall betala en amortering på 3 Mkr årligen och dessutom ränta på det lånade beloppet samt andra kostnader och dessa belopp skall tas ut av de som hyr arenan, vilka får sina kostnader täckta av kommunala bidrag, måste kommunen öka sina verksamhetsbidrag till föreningarna med troligen minst 6 Mkr per år. Detta motsvarar minst 10 öre på kommunalskatten, som betalas proportionellt av såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är min bedömning eftersom det i beslutsunderlaget inte lämnats någon sådan uppgift. Det innebär också att kommunen bidrar till amortering och ränta på ett lån man själva står bakom. Min appell är STOPPA Arenaskatten.

Upphandling
Vid den muntliga redovisning som lämnats har det särskilt framhållits att man genom att överlåta åt ett privat bolag att bygga arenan slipper man att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppenbart att enskilda politiker och näringsidkare anser detta vara en fördel. Jag vill understryka att lagstiftningen tillkommit för att skapa konkurrens och för att förhindra korruption och missbruk. Eftersom jag vill att Ljungby kommun skall följa LOU anser jag att kommunen skall föreskriva att denna lagstiftning skall följas vid upphandlingar avseende arenan.

Christer HenrikssonSlutsats
Beslutet att låna ut 89 Mkr till arenabolaget är ogenomtänkt, riskfyllt och kommer att medföra en säker skattehöjning för kommuninvånarna.

 

Christer Henriksson (KD)

Prata med Göran Hägglund!

En del av er har kanske under söndagskvällen blivit uppringda av Göran Hägglund, en del har trott att det är någon form av lurendrejeri, men det är tvärtom. Göran Hägglund vill gärna få möjlighet att prata med just dig om dina frågor, tankar och funderingar kring valet 2014. Om du inte har blivit uppringd finns det möjlighet att få vara med ändå genom att ringa 020 889 241 och ange kod 11 31 51 kl 18.30 ikväll 8 september.

10612948_10152326333618365_5635120482321122001_n