Dags att nominera till kommunlistorna för valet 2018!

VI BEHÖVER DIG!

Valet 2018 närmar sig, vill du vara med?

Nu börjar det närma sig valet 2018, 9:e september är det dags. Vi i Kristdemokraterna i Ljungby arbetar nu med planen för valrörelsen och kandidater till listorna för kommunvalet.

Känner du någon eller är intresserad av att kandidera själv så hör av dig till oss med förslag eller din egen kandidatur.

Vid frågor kring kandidaturen eller för förslag kontakta ordförande Susanna Tingbratt
Mobil: 073-063 30 66
E-post: susanna.tingbratt@kristdemokraterna.se

Sammanfattning från gårdagens debatt om framtidens energifrågor i Ljungby kommun

I gårdagens kommunfullmäktige hölls en debatt om ämnet: ”Hur lever invånarna i Ljungby kommun avseende energi och miljö år 2035?”.

Vår ordförande och kommunfullmäktigeledamot Susanna Tingbratt höll ett anförande om Kristdemokraternas syn på frågan, här följer en sammanfattning:

Då har vi stått här och försökt blicka in i framtiden. Sedan Centerpartiets inlägg om Sol, vind och vatten har jag nynnat på en låt av Ted Gärdestad. Var är vi då om 18 år? Det är svårt att säga. Om vi tittar tillbaka till var vi var för 18 år sedan och en undersökning som gjordes då ang. energikällor så sa 70 – 80% att man ville satsa på sol- och vindkraft. Men varken vågkraft eller tidvattenkraft fanns med som alternativ vid det tillfället.. Jag tror därför att vi ska vara försiktiga med att prata vilka tekniker vi ska satsa på.

Detaljerna är ingen fråga för politiken på lång sikt eftersom nya alternativ kan uppkomma. Vi behöver en bred politisk samsyn med förvaltarskapsprincipen i fokus och en offentlig organisation som föregår med gott exempel.- det är mina drömmar vävda av.

Det nämndes i en detaljerad redogörelse över framtiden nyss att arbetet började 2018 – Jag säger: Arbetet har redan börjat, och det började för många år sedan, men nu accelererat vi.

Vi är överens om mycket, att satsa på fossilfritt, att vi måste förvalta vår stora tillgång vattnet men i vindkraftsfrågan har vi en bit kvar. Vi kristdemokrater tror att det finns platser i vårt land som är bättre lämpade för satsningar på vindkraft.

Detta är en nationell och internationell fråga i första hand. Miljöutmaningarna ser väldigt olika ut lokalt och regionalt. Kristdemokraterna vill ge fler styrmedel till kommunal nivå och på så sätt möjliggöra för kommuner att själva genomföra åtgärder som bäst passar deras geografiska förutsättningar. Kommuner och regioner bör ges stor frihet för att kunna erbjuda nya tjänster eller organisatoriska lösningar för att påskynda omställningsarbetet.

 • Det som är viktigt med den långa tidsaspekten är att vi är överens i de stora frågorna. Vi behöver i de här frågorna hitta en bred samsyn. Det måste finnas en viss förutsägbarhet, för att företag och privatpersoner ska våga göra långsiktiga investeringar. Det ska vara lätt att göra rätt.
 • Förvaltarskapsprincipen – vi har fått en jord att förvalta för kommande generationer.
 • Vi kommer se fler småskaliga energikällor, men även större sammankopplingar av nät för att dra nytta av kapacitet på olika håll. Viktigt då att vi behåller möjligheten att släppa fram och underlätta privata alternativ.
 • Ljungby Kommun ska inte vara en aktör på elmarknaden utan fokusera på kärnverksamheten. Säkra tillgången till energi för invånarna. Låt energiförsörjningen fortsätta drivas av Ljungby Energi, sälj inte ut det.
 • Politiken ska vara teknikneutral. Teknik har en tendens att bli billigare med tiden. Satsa på väl utvecklad teknik.
 • Vid offentliga upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas. Uppföljningen av upphandling ska skärpas.
 • Ljungby Kommun kan som organisation vara en föregångare när det kommer till sänkning av energiförbrukningen.
 • Vi vill växa både i tätorten men också på landsbygden, men vi måste också växa klokt. Landsbygdskommun med stora möjligheter till produktion av livsmedel. Vi behöver samspela bättre med naturen. All vår åkermark – bygg inte över den, bevara den till kommande generationer. Likaså resten av ekosystemet,
 • Sänkning av elförbrukning tog jag med, som en självklar del att vi som kommun kan vara föregångare. Det tar tid med miljöfrågor. Vi kan ge mer tid till våra anställda så de kan välja cykeln istället för tiden vid företagsbesök i tätorten eller tillsynsbesök på skolor och förskolor. Vi kommer se fler möjligheter inte bara att välja själva när vi använder teknik, vi kommer ha smartare produkter som själva känner av när det finns gott om energi t ex. Jag tror att det är en självklarhet redan om några få år, liksom mycket av det andra vi har hört idag. Det är därför viktigt att vi så snart som möjligt når en samsyn för att underlätta för företag och privatpersoner att göra långsiktiga investeringar.

Lars Adaktusson inleder valåret i Växjö

Pressmeddelande

Lars Adaktusson inleder valåret i Växjö

Lördag den 9/9 kommer Kristdemokrater i Kronoberg att samlas på Öjaby Herrgård i Växjö för att inleda valåret. Med på programmet finns även Lars Adaktusson som sedan 2014 är Kristdemokraternas representant i europaparlamentet. Han kommer att lägga särskilt fokus på internationella frågor som den akuta situationen i Nordkorea, migrationskrisen och arbetetmed förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Irak, men även frågor som rör välfärd, pensionärer och barnfamiljer.

Situationen i världen är på många håll ohållbar. Regeringen tycks helt oförstående. Margot Wallström är den enda utrikesministern i Europa som är persona non grata i Israel, hon är en av få utrikesministrar i Europa som, trots stora protester från USA och NATO, vill skriva på det kontroversiella kärnvapenfördraget (NBT), till Putin och Nordkoreas stora glädje. Samtidigt röstade de tillsammans med en majoritet i riksdagen mot en motion som klassar Islamiska statens förföljelse och massaker av kristna och andra minoriteter som folkmord. Något som både Europaparlamentet och Senaten i USA har röstat för på initiativ av Lars Adaktusson.

Kristdemokraternas välfärdslöfte har blivit än mer aktuellt i och med regeringens förslag om ett vinsttak som hotar mångfald och leder till nedläggning av en lång rad privata aktörer i välfärden, med stora konsekvenser för elever och personer i behov av omsorg. Kristdemokraterna värnar elever och brukares valfrihet samtidigt som tuffa krav på aktörerna ska förhindra dåliga företag utan kvalitet från att göra vinst. Regeringens förslag kommer istället leda till att stora delar av välfungerande och uppskattade verksamheter slås ut, med konsekvensen att omsorgsbehövande flyttas över till redan överbelamrade äldreboenden.

Regeringens politik hotar även pensionärer och barnfamiljers valfrihet. Kristdemokraterna står upp för familjens egen rätt att bestämma och är därför emot all form av kvotering. Vi är också det enda parti som slopar pensionärsskatten helt, samtidigt sänker vi skatten för barnfamiljer som ofta har ont om både tid och pengar och med några extra tusenlappar får större möjligheter att styra över sin vardag.

Sverige är på det stora hela ett bra land att leva i men är på många områden på väg i fel riktning. Kristdemokraterna kommer att arbeta intensivt och målinriktat för att få till ett regeringsskifte för att vända riktning och för ett Alliansstyre i både Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet. Regionen behöver en stabil värderingsgrund där respekten för människovärdet är ett centralt inslag. Kristdemokraterna är garanten för en sådan samhällsutveckling.

Press och media är välkomna att lyssna till Lars kl 11.00 i Stenladan på Öjaby Herrgård och/eller ställa frågor vid ett pressmöte efter anförandet kl 12:15

Kontakt:

Eva Johnsson

Distriktsordförande

Kristdemokraterna, Kronoberg

E-post: eva.johnsson@kristdemokraterna.se

Mobil: 070-3777171

Möt oss på Ljungbydagarna

Snart är det dags för Ljungbydagarna 2017, en veckas festligheter med tillfällen för glada återseenden och goda möten. Under lördagen arrangeras återigen partigatan och givetvis finns vi kristdemokrater på plats för samtal med representanter både från kommunen och regionen. Kom gärna förbi en sväng och växla några ord med oss.

Tillit och Trygghet var rubriken på kristdemokraternas vårmotion i riksdagen och även i kommunen vill vi arbeta efter dessa ledord.

Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för människor att bygga goda relationer, känna trygghet och tillit samt underlättar för människor att gå från utanförskap till arbete.

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

 

Jakob Forssmed besökte Ljungby

I förra veckan hade vi besök av vår vice partiordförande Jakob Forssmed tillika vår ekonomisk-politiska talesperson. Jakob besökte tillsammans med vår lokalavdelnings ordförande Susanna Tingbratt Sjörikets Allservice för att lyssna in deras vardag och hur förändringar i RUT och LOV kan påverka deras verksamhet i framtiden.

Smålänningen var med och gjorde ett litet reportage om besöket som går att läsa här.

I videon nedan kan ni se Jakobs kommentarer om mötet.

Öka valfriheten inom barnomsorgen – Motion till Kommunfullmäktige

De föräldrar som väljer barnomsorg för sina barn i Ljungby kommun har idag att välja på förskola och fritids.

Barn är olika och trivs bäst i olika miljöer, en del barn mår bättre i en mindre grupp i en hemmiljö. Tidigare har familjedaghem funnits som val i kommunen men nu erbjuds endast förskola. Möjligheten till pedagogisk omsorg i enskild regi finns, men inte mycket information om möjligheten utöver att den måste godkännas av kommunen.

För att alla föräldrar ska hitta alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ.

Jag yrkar därför:

 • Att intresset av och möjligheten till att starta pedagogisk omsorg i kommunal regi såsom exempelvis familjedaghem utreds.
 • Att kommunen verkar för att erbjuda pedagogisk omsorg om vårdnadshavare så önskar.
 • Att information om pedagogisk omsorg i egen regi utökas med kriterier för godkännande, hur man ansöker samt exempel på hur former kan se ut.

För Kristdemokraterna i Ljungby

Susanna Tingbratt

KD Ljungby valde ny ordförande på årsmötet

Kristdemokraterna har haft årsmöte 2017-03-04, med flera trevliga programpunkter. Mötet hölls i Café Axet i Ljungby och var välbesökt.

Anna Monroy

Mötet inleddes med sång av Anna Monroy, Ingemar Olssons ”Sköna Människor”.

Ingrid Björkman Sand höll en parentation med tyst minut och en dikt för en av våra medlemmar som gått bort under året.
Sofia Damm som var utannonserad som talare hade fått förhinder och därför skickat en ersättare i form av Larry Söder.
Larry Söder som är en av Kristdemokraternas riksdagsledamöter från Kungsbacka i Hallands län berättade om de fyra prioriterade områden som Kristdemokraterna fokuserar på både på lokal, regionell och nationell nivå.

Larry Söder

Vid valet 2018 vill vi att väljarna ska känna till våra fyra fokusområden.

 • Barn och Familj
 • Jobb och Äldres ekonomi
 • Sjukvård
 • Trygghet
Vi vill arbeta med valfrihet kring barnomsorgen, en s.k. barnomsorgspeng där föräldrarna kan välja typ av barnomsorg utifrån eget tycke.
Vi vill skapa ett avdrag motsvarande jobbskatteavdrag för föräldrar för att täcka den försämrade ekonomin som generellt drabbar barnfamiljer.
Vi vill sänka pensionärsskatten så skattenivån hamnar på samma som för en löntagare, finansiering genom att höja momsen med 1 procentenhet.
Om man ska kunna ha en jämlik vård behöver vården förstatligas så konkurrensen och differensen mellan regionerna inte förekommer i den utsträckning det är idag. Oavsett var man bor i landet ska man ha samma rätt till sjukvård och samma kötider.
Det gavs även tillfälle till frågor till Larry om aktuella politiska frågor.
Vid årsmötesförhandlingarna skedde några förändringar.

Susanna Tingbratt – Nyvald ordförande för Kristdemokraterna i Ljungby

Till ny ordförande valdes Susanna Tingbratt och vice ordförande Bengt Carlsson.

Vi avtackade avgående ordförande Christer Henriksson och vice ordförande NilsErik Wetter med varsin prydnadstallrik av glas med kristdemokraternas partisymbol vitsippan målad på.
Stig Sand höll ett tacktal med lite information om NilsErik och Christers år i den lokala partistyrelsen.
NilsErik har varit ordförande i KD Ljungby sen 2000, han har varit en uthållig och stark drivkraft i vår lokalavdelning, år 2010 blev han vice ordförande men har fortsatt vara en stark kraft i vår lokalavdelning, en stark medlemsvärvare och duktig förhandlare.
Christer Henriksson som varit ordförande sedan 2010 har även arbetat hårt för att få fram Kristdemokratisk politik i Ljungby kommun. Han är och har varit en respekterad politiker som med stort kunnande och engagemang varit en viktig kugge för att driva politik för ett mänskligare Ljungby.
Både Christer och NilsErik har kvar sina politiska uppdrag i kommunen.
Till styrelsen valdes två nya personer in och den består nu av följande personer:
Susanna Tingbratt: Ordförande
Bengt Carlsson: Vice Ordförande
Christer Henriksson
Arne Lundgren
Ivar Wennerholm (nyval)
Christian Monroy (nyval)

De nya LSS-reglerna tvingar Mats att lägga sig kl 18.00

I dagens Smålänningen kan man läsa ett reportage om Mats Åberg som är född med en CP-skada. Mats har ett mycket aktivt liv med mycket engagemang i olika saker. Vår distriktsordförande Eva Johnsson besökte Mats i hans hem för att höra hans berättelse. Lokaltidningen Smålänningen var med och har skrivit ett starkt reportage som ni kan läsa här.

Vi ser att de nya hårdare LSS-reglerna från S-regeringen slår hårt mot de svagaste i samhället, något vi inte kan acceptera. Christer Henriksson sammanfattar det bra i en insändare i Smålänningen i förra veckan.

Vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och drar tillbaka dessa skärpta riktlinjer för ett mänskligare Sverige.

Kristdemokraterna på Ljungbydagarnas partigata

På lördag 20:e augusti mellan 10 och 15  kommer det vara en partigata på Ljungbydagarna där Kristdemokraterna givetvis är med. Vi kommer förutom en del lokala representanter även ha Eva Johnsson som är vår gruppledare i Region Kronoberg på besök samt representanter från KDU Kronoberg.

Välkomna att komma och samtala med oss om aktuella politiska frågor!