Listorna till Region och Riksdag inför valet 2018 fastställda

Kristdemokraterna i Kronoberg har vid nomineringsstämman fastställt listorna till Riksdagen och Regionen

Kristdemokraterna samlades under lördagen till nomineringsstämma i ”Gräddhyllans lantcafe” utanför Markaryd.

Ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats och stämman leddes av Kristdemokraternas distriktsordförande i Halland, Lars Gustafsson.

En enhällig stämma fastställde därefter riksdags- och regionlistan.

Ljungbys kommunlista kommer fastställas på årsmötet den 10:e februari och det är fortfarande möjligt att nominera. Kontakta ordf. Susanna Tingbratt för tips och förslag: susanna.tingbratt@kristdemokraterna.se 

Som vårt regionala förstanamn till riksdagen valdes Patrik Åkesson enhälligt. Patrik Åkesson är uppvuxen i Tingsryd men Växjöbo sedan tidigt 90-talet. Han har en fru som jobbar inom sjukvården och de har två studerande döttrar. Patrik har ett genuint intresse för idrott och har varit verksam som ledare i såväl Tingsryds AIF, Växjö Lakers samt Växjö Simsällskap. Han har studerat ekonomi vid universitetet i Växjö och är sedan 25 år tillbaka egen företagare. Sedan den 1 september är han även verksam som näringslivsutvecklare i Tingsryds kommun. Politiskt har Patrik varit aktiv i budgetprocessen i Växjö Kommun två år i följd och han sitter även med som ledamot i tekniska nämnden.

Eftersom varje människa är unik krävs det oftast individuella lösningar i samhällsservicen, säger Patrik Åkesson. Valfrihet är därför något som jag kommer att sätta högt upp på min politiska agenda. Vidare har jag ett engagemang i näringslivsfrågor och tillväxt där min långa erfarenhet som företagare har gett mig värdefull kunskap och insikt både om företag och företagares villkor. Jag är djupt tacksam för att kristdemokraterna i länet har gett mig denna möjlighet. Jag är övertygad om att min erfarenhet som lagidrottare spelat in. ”Laget går före jaget och tillsammans är vi oslagbara.”

Som förstanamn på den regionala listan valdes Eva Johnsson enhälligt. Eva Johnsson har under de senaste två mandatperioder varit gruppledare för Kristdemokraternas regiongrupp, men har sedan tidigare politisk erfarenhet både som förtroendevald och gruppledare i Växjö kommun och som riksdagsledamot (2006-2010).

Eva har under sin tid som gruppledare i regionen haft ett stort fokus på svaga och utsatta grupper. Tillsammans med den kristdemokratiska regiongruppen har frågor kring den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga haft hög prioritet. En patientsäker hälso- och sjukvård där det skall vara tryggt och säkert att åldras har varit vägledande för gruppens arbete och de frågor som de har drivit.

”Jag är både stolt och glad över det förtroende som länets kristdemokrater har visat mig”, säger Eva Johnsson i en kommentar. ”Jag kommer att göra mitt yttersta för att förvalta förtroendet.”

Sverige är på det stora hela ett bra land att leva i men är på många områden på väg i fel riktning. Kristdemokraterna kommer att arbeta intensivt och målinriktat för att få till ett regeringsskifte för att vända riktning och för ett Alliansstyre i både Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet. Regionen behöver en stabil värdegrund där respekten för människovärdet är ett centralt inslag. Kristdemokraterna är garanten för en sådan samhällsutveckling. Vi vill vända välfärdssveket till ett välfärdslöfte.

Efter den avslutade stämman informerades alla medlemmar om att åtta kristdemokrater från Kronoberg kommer att ges chansen att åka till Colombia efter valet för att bygga en skola i samarbete med den ideella biståndsorganisationen ”Ankarstiftelsen”. Distriktsstyrelsen kommer att välja ut de åtta volontärerna enligt fastställda kriterium.

Kristdemokraternas Riksdagslista                         

 1. Ebba Busch-Thor
 2. Patrik Åkesson
 3. Eva Johnsson
 4. Jon Malmqvist
 5. Malin Stadig Lundgren
 6. Susanna Tingbratt
 7. Frida Bramstedt
 8. Lars Adaktusson
 9. Sara Skyttedal
 10. Roland Utbult
 11. Gustaf Bergström
 12. Ricardo Chavez
 13. Maria Svensson Lundin
 14. Göran Kannerby
 15. Rut Björkström
 16. Hilda Aramayes Ardasch
 17. Anna Zelvin
 18. Gun-Britt Cedergren
 19. Edvin Sjöstrand
 20. Stefan de Goede
 21. Daniel Ekerot
 22. Anette Weidenmark
 23. Christina Lindqvist
 24. Josef Tingbratt
 25. Elisabeth Sigfridsson
 26. Stefan Zelvin
 27. Anita Viksten
 28. Lotta Ericsson
 29. Ivar Wennerholm
 30. Patric Mrad
 31. Björn Dahlén
 32. Vincent Hammarstedt
 33. Arne Karlsson
 34. Jonas Aronsson
 35. Mattias Edlund
 36. Kaj-Mikael Petersson

Kristdemokraternas Regionlista

 1. Eva Johnsson
 2. Bengt Germundsson
 3. Anna Zelvin
 4. Malin Stadig-Lundgren
 5. Patrik Åkesson
 6. Susanna Tingbratt
 7. Frida Bramstedt
 8. Jon Malmqvist
 9. Maria Svensson Lundin
 10. Rut Björkström
 11. Ricardo Chavez
 12. Gustaf Bergström
 13. Björn Dahlén
 14. Carl-Eric Svensäter
 15. Josef Tingbratt
 16. Jonas Aronsson
 17. Lennart Johnsson
 18. Göran Kannerby
 19. Christina Lindqvist
 20. Lotta Ericsson
 21. Jackson Ndunge
 22. Arne Karlsson
 23. Edvin Sjöstrand
 24. Elisabeth Sigfridsson
 25. Ivar Wennerholm
 26. Stefan de Goede
 27. Daniel Ekerot
 28. Christer Brincner
 29. Stefan Zelvin
 30. Kaj-Mikael Petersson
 31. Mattias Edlund
 32. Anita Viksten
 33. Vincent Hammarstedt
 34. Patric Mrad
 35. Anette Weidenmark
 36. Hilda Aramayes Ardasch

Angående uthyrning av Sunnerbohov

Yrkande ang framtida ägande av Sunnerbohov

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att kommunen skall fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider mellan olika intressenter, samt

Att i avvaktan på att tidigare förhållanden nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.

 

Reservation 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är redovisade.


Christer Henriksson (KD)

Rättelse

I dagens Smålänningen har en debattartikel av Christer Henriksson publicerats angående arenabygget i Ljungby. Texten finns också här på sidan.

I den text som publicerades angavs felaktigt att restaurangbolaget på Vida Arena hade gått i konkurs vilket inte var fallet. Det
är restaurangbolaget på Myresjöhus Arena som försatts i konkurs.

Vi har korrigerat texten på hemsidan och skickat in en rättelse till smålänningen idag. Vi ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.

Genmäle avseende Inga-Lena Nordgrens insändare om KD Ljungby

Publicerat i Smålänningen 10/7
”Med anledning av insändare den 2 juli 2014 får jag härmed framföra följande genmäle.
Inga-Lena Nordgren bryter mot 8:e budet som lyder “Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.
Hon påstår i sin insändare den 2 juli att jag medverkat till att skolan i Torpa lades ner. I själva verket var det
tvärtom. Jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att Torpa skola skulle vara kvar. Se
protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-01. Jag vill inte tro att det är på grund av illvilja du för fram
osanningar i din insändare. Troligen beror det på den glömska som ofta drabbar oss äldre. Däremot rådde det stor enighet
om att lägga ner skolan i Kånna. Kolla gärna dina uppgifter i framtiden då du försöker smutskasta dina medmänniskor.
Christer Henriksson (KD)”
För mer information om vår hållning i frågan om Landsbygdsskolorna se här

Ge alla barn och alla familjer stöd

 

Barn är olika, föräldrar är olika, familjer ser helt olika ut och har olika värderingar, behov och önskemål. Detta bortser m, s, fp , v och mp från när de i en ”ohelig” allians bestämmer att alla barn skall gå i förskolan eller bli utan kommunalt stöd. Kanske har de inte egna barn eller har de aldrig haft tid att umgås med sina barn. Kanske har de bara anammat den kollektivistiska syn på barn och familjer som drivits främst an socialdemokraterna alltsedan Alva Myrdals tid.

Vi kristdemokrater är för valfrihet även på familjepolitikens område. Det är inte kommunens uppgift att styra och bestämma över familjernas val. Det kan aldrig vara fel att lägga beslutanderätten över familjebesluten hos föräldrarna.

Låt oss därför behålla och utveckla vårdnadsbidraget. Kostnaden för detta är lägre än alternativet med att alla barn skall gå i den (kommunala) förskolan. Åtminstone har ingen än visat motsatsen.

Låt oss behålla och vidareutveckla systemet med dagbarnvårdare. Det är ett flexibelt system som kan ge ett gott omhändertagande för barn som inte kommer till sin rätt i förskolan, för barn som har långt till närmast förskola och för barn till föräldrar som arbetar på s k obekväm arbetstid.

Barnomsorgen är till för barnen och familjerna. Ge dem möjlighet att välja den form som passar dem.

Susanna Tingbratt (ledamot BUN för KD)
Christer Henriksson (gruppledare KD)