Kristdemokraterna på Ljungbydagarnas partigata

På lördag 20:e augusti mellan 10 och 15  kommer det vara en partigata på Ljungbydagarna där Kristdemokraterna givetvis är med. Vi kommer förutom en del lokala representanter även ha Eva Johnsson som är vår gruppledare i Region Kronoberg på besök samt representanter från KDU Kronoberg.

Välkomna att komma och samtala med oss om aktuella politiska frågor!

Rapport från Årsmötet

DSC03464

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare i KD talar om aktuella frågor inom politiken.

Lördagen den 27/2 hölls årsmöte för
Kristdemokraterna i Ljungby. Mötet inleddes med sång av Josef Tingbratt som framförde en av sina egenskrivna sånger för de närvarande. Efter detta tog Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson vid med ett tal om de utmaningar som Sverige står inför inom bl.a migrationspolitiken, men också om andra aktuella frågor. Det gavs också utrymme för frågor till Acko. Efter ytterligare en sång av Josef serverades smörgåstårta och sedan påbörjades årsmötet.

På årsmötet omvaldes Christer Henriksson som ordförande för lokalavdelningen.

Josef Tingbratt bidrog med sång och Musik på årsmötet

Josef Tingbratt bidrog med sång och Musik på årsmötet

Välkomna på årsmöte 2016

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte, lördagen den 27/2 kl. 15:00. Platsen är Café Axet, Olofsgatan 16 (Pingstkyrkan), ingången mot Grand.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna.

Vi är glada att även välkomna vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som årets talare!

Årsmötehandlingarna inleds 16:00. Barnpassning finns på plats, vi bjuder dessutom på fika.

Varmt välkomna! hälsar styrelsen

Välkomna till Kristdemokraternas grötfest!

Varmt välkomna till årets grötfest för Kristdemokraterna i Ljungby. 

Lördagen den 5:e december kl. 15:00 Café Axet Pingstkyrkan i Ljungby. 

Alla medlemmar, sympatisörer och andra intresserade är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt. Bjud gärna med en vän som ni tror kan vara intresserad. 

  Förutom gröt bjuds ni på musik från Karins Kapell och samtal kring migration med Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson för KD samt riksdagsledamot. 

Varmt välkomna! 

Anmälan sker till: Stig Sand 0372-84418 senast 2:a december. 

p.s. Ta gärna med 100 kr för medlemsavgiften för 2016

Angående uthyrning av Sunnerbohov

Yrkande ang framtida ägande av Sunnerbohov

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att kommunen skall fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider mellan olika intressenter, samt

Att i avvaktan på att tidigare förhållanden nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.

 

Reservation 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är redovisade.


Christer Henriksson (KD)

Årsmöte med musik och sång av Roland Utbult

IMG_2949Lördagen den 14/2 hade kristdemokraterna i Ljungby årsmöte. I samband med årsmötet hade vår riksdagsledamot Roland Utbult bjudits in. Då Roland utöver att vara riksdagsledamot även är en kompositör, musiker och sångare så inleddes mötet med tal och sång av Roland Utbult där han berättade om sin väg in i politiken kombinerat med sånger som knöt an till det han berättade. Roland är t.ex. den första riksdagsledamot som har sjungit i debatten i plenisalen i Sveriges riksdag där han framförde ”Elsas visa” som handlar om hans möte med Elsa Lund som mot sin vilja lades in på mentalsjukhus och steriliserades på 30-talets Sverige.

Hans debattinlägg kan ni se här:

Roland hade sedan en frågestund där han kommenterade och diskuterade dagsaktuella politiska frågor och uppgav vilka han såg som kandidater som partiledare efter Göran Hägglund, dock utan att delge sin personliga favorit bland dessa.

Efter Rolands medverkan var det dags för årsmötesförhandlingar. Christer Henriksson omvaldes som ordförande för mötet och NilsErik Wetter som vice ordförande. Styrelsens sammansättning är följande:

Christer Henriksson ordf.
NilsErik Wetter vice ordf.
Arne Lundgren kassör
Susanna Tingbratt ledamot
Bernt Salomonsson ledamot
Urban Axell ledamot
Bengt Carlsson ledamot

Lotta Ericsson suppleant
Christian Monroy suppleant

 

Inbjudan till årsmöte 2015

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte.

Lördagen den 14:e februari kl. 15:00. i Café Axet
Olofsgatan 16, (Pingstkyrkan) ingången mot Grand.

(null)
Tal och sång av Roland Utbult. Fadder för Kronoberg i riksdagen.

Vi bjuder på fika

Årsmötesförhandlingar inleds ca: 16:30

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

p.s. medtag gärna 100 kr för medlemsavgift för 2015 d.s.

Reservation avseende borgensansökan från Friskis och Svettis

”Jag reserverar mig mot att beslut i ärendet fattas på så undermåligt besluts-
underlag.
Ärendet har lagts på bordet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter har inte haft tillfälle att sätta sig in i ärendet. Detta får anses nonchalant med hänsyn till att frågan väcks genom skrivelse till kommunen redan den 6 november 2014 och behandlats av tekniska utskottet den 9 december 2014. En brist i beredningen är att kultur- och fritidsnämndens synpunkter inte inhämtats. Flera frågor av väsentlig betydelse har inte redovisats såsom vilken säkerhet som skall lämnas och för hur lång tid borgensåtagandet skall gälla.”

Christer Henriksson (KD)