Skrivelse avseende vindkraftsplaner i Ljungby kommun

Synpunkter vid revidering av vindkraftplanen i Ljungby Kommun.

Inga bygglov av vindkraft får beviljas förrän beviljas förrän vindkraftsplaner är reviderad och godkänd.

Minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsfastighet eller fritidshus skall vara 1500 m och maxhöjd 150 m, vid högre höjd längre avstånd.

Bullernivå max 35 dB vid 1000 m avstånd.

Ljungby kommun är inte lämplig för vindkraftverk enligt Energimyndigheten. Ytterligare vindkraft utöver de 3 vindkraftparker som är beviljade måste noga granskas av Miljö och Byggnämnden under stort ansvar för att bevara vår natursköna kommun och att våra invånare kan bo och trivas i vår vackra kommun.

Minsta avstånd från vindkraftspark till tätort skall vara 4 km.

Tillägg: Vår åsikt är att vindkraftparker bör placeras i havet vid Sveriges långa kust, där de inte stör befolkningen och vinden blåser mer. Ingen skog som hindrar vinden och verken behöver inte vara så höga.

Ljungby 2017-03-12

Kristdemokraterna Ljungby genom Bengt Carlsson