På gång

25/9
Kommunfullmäktiges studiebesök på Markaryds skola. Samling vid Hunehallen kl. 16.00
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00

10/10
KD Distriktsstyrelse kl. 18.30 i Växjö

16/10
KD Styrelsemöte kl. 17.00

16/10
KD Gruppmöte kl. 18.30

26/10
KD Gruppmöte kl. 18.00

26/10
Borgerliga gruppen kl. 19.00

30/10
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 19.00