På gång

6/11
Borgerliga ledningsgruppen kl. 17.00

13/11
KD-gruppen kl. 18.30

23/11
KD-gruppen kl. 18.30
Borgerliga gruppen kl. 19.00

27/11
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 16.00