Årets ”Vitsippspris” till Anette och Johan!

Varje år delar Kristdemokraterna i Markaryds kommun ut sitt ”Vitsippspris” till någon eldsjäl som engagerar sig i en angelägen verksamhet som är till nytta och gagn för invånarna i Markaryds kommun.

Första gången vi gjorde detta var 2013, så årets pris delar vi således ut för femte gången.

I år tillfaller priset två kandidater; Anette Larsen från Strömsnäsbruks Gymnastikförening, samt Johan Göransson från Strömsnäsbruks IF. Vid en liten ceremoni på Strömsborgs IP delade Kristdemokraterna ut priset i samband med en paus i Sports Camp-lägret som Anette och Johan är ansvariga ledare för under den här veckan.

Nomineringen är densamma för de två pristagarna:

”Anette Larsen/Johan Göransson tilldelas 2017 års Vitsippspris för sin initiativkraft, engagemang och hjärta för barn och ungdomar i Markaryds kommun. Anette/Johan står upp för allas lika värde och allas möjlighet att idrotta och vara med, vilket inte minst tagit sig uttryck i de olika aktiviteter Anette varit bidragande till att starta upp för att främja integration och gemenskap över generationsgränser.”

Förutom ett diplom med namn och motivering samt en liten blomma, erhåller pristagarna vardera 2.000 kr.

Från Kristdemokraternas sida tycker vi det känns väldigt bra att uppmärksamma olika eldsjälar i kommunen. Den ideella sektorn och föreningslivet bygger på människors engagemang och initiativkraft och utan alla eldsjälar skulle vi vara mycket fattigare. Tack vare eldsjälarnas engagemang får väldigt många nytta och glädje av alla de olika aktiviteter och arrangemang som den civila sektorn och föreningarna erbjuder. På så sätt är de guld värda.

Ett stort GRATTIS till Anette och Johan!

Alliansens budget antogs av kommunfullmäktige

På måndagskvällen antog kommunfullmäktige med stor majoritet Alliansens rambudget för 2018. Rambudgeten är de ekonomiska ramar som styrelsen och nämnderna sedan har att arbeta med och prioritera inom. Totalt innebär förslaget en utökning av ramarna med drygt 12 miljoner kronor, Till detta kommer sedan en full kompensation för lönepåslagen med ca 13 miljoner kronor, varför den totala utökningen blir ca 25 miljoner kronor. En offensiv satsning som framför allt riktas till våra kärnverksamheter, samt barn och ungdomar.

Hela Alliansens budgetförslag kan du läsa här:
http://www.markaryd.se/sites/default/files/dokument/Sammantraden/Alliansens_budgetforslag_justerad_version_2017-06-13.pdf

KD-politiker deltar i städningen av kommunen

Under två kvällar den här veckan har totalt ca 15 kristdemokrater från partiavdelningen i Markaryd varit ute med sopsäckar, plocktänger och handskar för att bidra till renhållningen av och i kommunen. I tisdags städade vi infarten till Strömsnäsbruk i Luhrpasset och utmed Hinnerydsvägen och i torsdags plockade vi skräp runt Anderslövsrondellen och infarterna till Markaryd och Timsfors.

Varje år blir vi lika förvånade över hur mycket skräp folk slänger. Allt från fimpar till oljefilter. Ölburkar, flaskor, papper och massor av olika förpackningar. Utmed de sträckor vi städat av den här veckan har vi hittat skräp som fyllde 15-20 sopsäckar om 100 liter var. Helt ofattbart!

Våra aktiviteter ingår som en del i den nationella ”Håll Sverige Rent-kampanjen” som vi i Markaryds kommun särskilt lyfter fram under den här veckan. Flera förskolor och skolor i kommunen kommer som vanligt också att medverka. Kristdemokraterna i Markaryd har deltagit varje år de senaste tio åren, men vi hade gärna sett att politiker från fler partier i kommunen hade varit med. Allt för att göra vår närmiljö snyggare och trevligare!

På text-TV kan man idag läsa att den genomsnittliga nedskräpningen ökat med 13 % i de kommuner som mäter mängden skräp. Nästan 80 % av skräpet uppges vara tobaksrelaterat. Plast är ett annat växande skräpproblem. Om detta inte tas om hand utan slängs på marken finns risk att plasten i slutändan bryts ner till mikroplast och hamnar i sjöar och hav.

Tänk om alla i stället kunde lägga sitt eget skräp i närmaste soptunna eller papperskorg. Hur svårt kan det vara?

När orden tar slut….

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) Besökte ikväll platsen för terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Även om det var ganska sent var det många människor ute för att uttrycka sitt deltagande, tända ett ljus eller lägga ner en blomma. Tystnaden och respekten var slående på denna plats, mitt i Stockholms hjärta, som annars brukar sjuda av liv och rörelse.

Det finns inga ord som räcker till för att uttrycka den bestörtning och sorg man känner. Samtidigt visar så många människor en värdighet i sitt deltagande med dem som drabbats på ett sätt som sprider värme, samhörighet och hopp.

Det mål som terroristerna haft har visat sig vara raserat i grunden. Deras agerande bara stärker vår vilja att ta vara på de goda värderingar vårt samhälle bygger på. Den förmåga att resa sig och sluta sig samman som poliser, räddningstjänst, vårdpersonal och alla människor i Stockholm visade efter dådet kan fanatiker och extremister aldrig rå på.

Det visar att ljuset alltid övervinner mörkret! Det visar att det goda alltid övervinner det onda! Det inger hopp!

Feriejobb till alla mellan 15-17 år i Markaryds kommun

Precis som förra året erbjuds alla ungdomar mellan 15 och 17 år feriearbete i Markaryds kommun. Förra sommaren tillhandahöll kommunen 300 ferieplatser, vilket innebar att alla som sökte och ansågs lämpiga fick ett feriearbete. Detta fortsätter vi med även i år.

Syftet med den kommunala satsningen på feriearbeten är att ge ungdomar en introduktion in i arbetslivet som också kan underlätta för framtida yrkesval. För Markaryds kommun innebär det en möjlighet att presentera våra verksamheter och väcka intresset hos ungdomar att så småningom välja ett arbete inom den kommunala verksamheten.

Alla ungdomar mellan 15 och 17 år som söker och som anses lämpliga ska erbjudas plats.

Ansökningstiden går ut den 31 mars och all information finns på kommunens hemsida.