• Bli medlem

  Medlemskap i Kristdemokraterna

  Var med och påverka du med, Bli medlem i Kristdemokraterna! - blimedlem440

  Vem kan bli medlem?
  Medlemskap i Kristdemokraterna kan vinnas av varje svensk medborgare samt av annan i Sverige bosatt person, som ansluter sig till partiets mål och stadgar. Medlem erlägger fastställd avgift till partiavdelning.
  (ur stadgarna § 2)

  Det vill säga att alla som tycker att Kristdemokraterna har en bra politik och som följer partiets interna arbetsregler (stadgarna) kan bli medlem. Medlemsavgiften för första året erläggs till riksorganisationen ”som i dagsläget är på 150 kr”. Medlem erlägger därefter årligen till partiavdelningen.

  I partiavdelning Motala kostar medlemskapet 120 kronor per år (120 kronor även under år 2019).

  Hur blir man medlem?
  För att bli medlem behöver du skicka in ett önskemål om att bli medlem ”Ansökan om medlemskap”. Där ska framgå namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna en e-postadress. Därefter får du ett välkomstbrev och dylikt.

  Medlem blir man i en partiavdelning, oftast samma som den kommun man bor i, men samtidigt är man även medlem i hela den kristdemokratiska rörelsen.

  Vad innebär ett medlemskap hos Kristdemokraterna?
  Att bli medlem i Kristdemokraterna innebär att du kan vara med och kämpa för partiets viktiga frågor, men du kan genom ditt medlemskap också välja att enbart stödja det arbete partiet gör. Hur aktiv du vill vara avgör du själv.

  Som medlem kan du vara med och påverka vilken politik partiet ska driva både på kommunal-, regional-, riksdags- och EU-nivå. Du får del av partigemenskapen, interna utbildningar och kurser. I Motala använder vi även partiets interna First Class systemet ”NAVET” för medlemsinformation som sänds via en e-sändlista eller vanligt brevutskick i bland när vi ska ha medlemsmöten och dylika träffar. Du kan inte få ett politiskt uppdrag utan att vara medlem.

  > Ansökan om medlemskap

  Plusgiro: 86204-5
  Betalningsmottagare: Kristdemokraterna i Motala
  Övriga meddelanden: Namn, telefonnummer, och gärna en e-postadress

  Har du fler frågor och dyl. så kontakta:
  Erik Forslund, ordförande
  Tel: 0733-453 514 (mobil)

  > Våra stadgar