Öka kraven för säkerhet

MVT Insändare 
Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bland annat riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett.

Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland Utbult motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag.

Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Roland Utbult
riksdagsledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/oka-kraven-for-sakerhet-om4760428.aspx

 

Minskad räddningstjänst sänder fel signaler

MVT Insändare
Det utreds och diskuteras vad som ska hända med räddningstjänsten i Borensberg.
Flera neddragningsalternativ finns med i resonemanget. Vi menar emellertid att det det är fel att dra ned på räddningstjänsten, på en ort som växer både genom bostadsbyggande och företagsetablering. Även ett nytt och större äldreboende planeras de närmaste åren.

Vi ser en framtid för Borensberg, där det i stället för minskad samhällsservice, kommer att behövas en ökad samhällsservice. Därför är alternativet, i nuläget, en oförändrad nivå för räddningstjänsten det mest förnuftiga.

Ser man sedan framåt, och tror på Borensberg som tillväxtort, så borde visionen vara en framtida utvecklad räddningstjänst. Inom en 20-årsperiod kan Borensberg mycket väl nå 5 000 invånare, och då blir behovet än större. Att nu dra ned, signalerar att man vill ha en begränsning av utvecklingen.

Vår vision är ett utvecklat Borensberg!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan
ledamot kommunfullmäktige

Jan Gyllenhammar
gruppledare kommunfullmäktige

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/minskad-raddningstjanst-sander-fel-signaler-om4682692.aspx

Bakvänd ordning i Motala kommun

MVT Insändare
Som Erik Forslund skrev i MVT den 1/3 så saknas äldreboendeplatser i Motala kommun. Åldrandet är förutsägbart, så man bör kunna ha en hygglig planering för äldreboenden, kan man tycka.

En planeringsmetod brukar vara att, innan man lägger ned ett boende som bedöms för gammalt, så ordnar man ett nytt. Här tycker jag att Motala kommun jobbar bak och fram.

Granliden, i Tjällmo, bedömdes att inte vara en långsiktig lösning, utan ett nytt boende planerades i Borensberg. Det skulle ersätta både boendet i Tjällmo och nuvarande boende i Borensberg.

Byggandet av detta hade inte ens påbörjats, men ändå valde man att, i en ganska snabb process, avveckla Granliden! Nu får man placera en del äldre på boenden i Mjölby kommun!

Ett vettigare arbetssätt hade naturligtvis varit att vänta med att lägga ned Granliden, tills det nya boendet i Borensberg blivit klart.

För övrigt kan nämnas att Granliden nu står tomt, och kostar uppvärmning, och det nya boendet i Borensberg, är fortfarande inte påbörjat!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/bakvand-ordning-i-motala-kommun-om4555481.aspx