• Intranät

  Navet

  NAVET - FirstClass - 20080406_212723_5b
  Kristdemokraternas Intranät – NAVET ”FirstClass”
  (Systemet kan endast användas av medlemmar i Kristdemokraterna, KDU)

  First Class logo - firstclass
  Läs mer
  Intranät Navet
  Instruktioner
  Registrera

  Logga in…
  Via datorn
  Via mobilen

  First Class app logo - 0380F631-000F4BD7
  Ladda ner till…
  First Class programmet till smartphones och även vanliga datorer.
  iPhone/iPAD/iPod Touch   (Server: navet.kristdemokraterna.se)
  Android   (Server: sw.kristdemokraterna.se)
  Datorn   (Server: navet.kristdemokraterna.se)


  För mer information eller dyl. om vårt intranät kontakta Helpdesk
  helpdesk@kristdemokraterna.se
  tel. 08-723 25 55