Intranät

Navet

NAVET - FirstClass - 20080406_212723_5b
Kristdemokraternas Intranät – NAVET ”FirstClass”
(Systemet kan endast användas av medlemmar i Kristdemokraterna, KDU)

First Class logo - firstclass
Läs mer
Intranät Navet
Instruktioner
Registrera

Logga in…
Via datorn
Via mobilen

First Class app logo - 0380F631-000F4BD7
Ladda ner till…
First Class programmet till smartphones och även vanliga datorer.
iPhone/iPAD/iPod Touch   (Server: navet.kristdemokraterna.se)
Android   (Server: sw.kristdemokraterna.se)
Datorn   (Server: navet.kristdemokraterna.se)


För mer information eller dyl. om vårt intranät kontakta Helpdesk
helpdesk@kristdemokraterna.se
tel. 08-723 25 55