• Djupt svek mot barnen

  MVT debattartikel Den förstärkta vårdgarantin måste återinföras för att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa får hjälp i tid, skriver Madeléne Gyllenhammar (KD).

  En av de bästa förutsättningar som vi kan ge till våra barn är att se till att barn- och ungdomshälsovården fungerar. I dag är det inte ett enda landsting där barn och föräldrar kan vara trygga med att få hjälp i tid.

  Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit så vanligt att det numera är ett av vår tids ...

 • Håll fast vid LSS-reformen

  MVT Debattartikel Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas, skriver Jan Gyllenhammar och Erik Forslund.

  LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90-talet och har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att få bidra i samhället och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller...

 • Alltför snurrigt i Motala

  MVT Debattartikel  Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra...