• Studiebesök på Charlottenborgsskolan

  Kristdemokraterna Motala genomförde idag ett studiebesök på Charlottenborgsskolan i Motala. Vi träffade rektor Daniel Rask som berättade om skolans verksamhet. Det som karaktäriserar skolan är den höga andelen utrikesfödda elever och de utmaningar som detta ställer på verksamheten. Andelen elever som inte har svenska som modersmål är mellan 70-80% lite beroende på hur man mäter.

  Det var intressant att höra hur Daniel brinner för integration och beskrivningen om hur han försökt bygga up...

 • Morgonkampanj på Motala central

  En bra start på dagen och arbetsveckan. KD kampanjade vid Motala centralstation. En hel kartong med bananer gick åt på 40 minuter.

  Magnus Oscarsson kom överraskande på besök i Motala i dag på morgonen när KD Motala kampanjade på järnvägsstationen.

  Här finner du vår kampanjtidning > Läs mer

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...