Förtroendevalda 2014-2018

Motala kommun 2014-2018

I valet till kommunfullmäktige i Motala 2014 så fick Kristdemokraterna 3,01 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Motala kommun för mandatperioden 2014-2018.

Kommunfullmäktige (t.o.m 14 okt 2018)
Nils-Ingvar Graan, ledamot
Jan Gyllenhammar, ledamot
Madeléne Gyllenhammar, 1:e ersättare
Erik Forslund, 2:e ersättare

Strategiberedningen (t.o.m 14 okt 2018)
Erik Forslund, ledamot

Beredningen för organisation- och arvodesfrågor (tom 31 dec 2017)
Jan Gyllenhammar, ledamot (fr.o.m 1 jan 2017)
Nils-Ingvar Graan, ledamot (fr.o.m 1 jan 2017)

Beredning för ny lokal utvecklingsplan ”LUP” (t.o.m 28 feb 2015)
Jan Gyllenhammar, ledamot (27 okt 2014 – 28 feb 2015)

Kommunstyrelsen (t.o.m 14 okt 2018)
Nils-Ingvar Graan, ersättare

Bildningsnämnden
Erik Forslund, ersättare

Socialnämnden
Jan Gyllenhammar, ersättare (fr.o.m 31 aug 2015)
Madeléne Gyllenhammar, ersättare (1 jan – 31 aug 2015)

Socialnämndens myndighetsutskott
Jan Gyllenhammar, adjungerad (fr.o.m 22 sept 2016)

Vatten- och Avfallsnämnden (Motala-Vadstena)
Lars-Johan Sunnerberg, ersättare
Urban Tellström, ledamot (KD Vadstena)

Personalnämnden
Jan Gyllenhammar, 2:e vice ordförande, ledamot

Personalnämndens arbetsutskott
Jan Gyllenhammar, 2:e vice ordförande, ledamot

Valnämnden
Lars-Johan Sunnerberg, ledamot

Överförmyndarnämnden (Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög)
Margot Petersson, ersättare (KD Ödeshög) fr.o.m 28 apr 2015
Rune Sandberg, ersättare (KD Ödeshög) (1 jan 2015 – 27 apr 2015)

Nämndemän vid Linköpings tingsrätt (t.o.m 31 dec 2019) (>>)
Raendie Andersson, ledamot (1 jan 2016 – 31 dec 2019)
Raendie Andersson, ledamot (1 jan 2015 – 31 dec 2015)

Styrelsen för Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns donationsfond
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Östergötland (>>)
Nils-Ingvar Graan, ersättare

Styrelsen för Motala Idrottspark AB (MIPAB) ”ord. Bolagsstämma 2015-2019”
Jan Gyllenhammar, ersättare

Styrelsen för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB ”ord. Bolagsstämma 2015-2019”
Jan Gyllenhammar, ersättare

 


Region Östergötland 2014-2018
Valkrets 5 Motala-Finspång

Regionfullmäktige (t.o.m 14 okt 2018)
Nils-Ingvar Graan, ledamot
Federico Winqvist Estrada, 1:e ersättare ”KD Finspång” (fr.o.m 6 maj 2015)
Jan Gyllenhammar, 2:e ersättare (fr.o.m 6 maj 2015)
Ingo Alander, 3:e ersättare ”KD Finspång” (fr.o.m 6 maj 2015)

Jessica Antebrink, 1:e ersättare (1 nov 2014 – 10 feb 2015)
Federico Winqvist Estrada, 2:e ersättare ”KD Finspång” (1 nov 2014 – 10 feb 2015)
Jan Gyllenhammar, 3:e ersättare (1 nov 2014 – 10 feb 2015)

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Styrelsen för AB ÖstgötaTrafiken (>>) ”ord. Bolagsstämma 2015-2019
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB (>>)
Nils-Ingvar Graan, ersättare

Viltförvaltningsdelegationen i Östergötlands län (>>)
Jan Gyllenhammar, ersättare