• Förtroendevalda 2014-2018

  Motala kommun 2014-2018

  I valet till kommunfullmäktige i Motala 2014 så fick Kristdemokraterna 3,01 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Motala kommun för mandatperioden 2014-2018.

  Kommunfullmäktige (t.o.m 14 okt 2018)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot
  Jan Gyllenhammar, ledamot
  Madeléne Gyllenhammar, 1:e ersättare
  Erik Forslund, 2:e ersättare

  Strategiberedningen (t.o.m 14 okt 2018)
  Erik Forslund, ledamot

  Beredningen för organisation- och arvodesfrågor (tom 31 dec 2017)
  Jan Gyllenhammar, ledamot (fr.o.m 1 jan 2017)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot (fr.o.m 1 jan 2017)

  Beredning för ny lokal utvecklingsplan ”LUP” (t.o.m 28 feb 2015)
  Jan Gyllenhammar, ledamot (27 okt 2014 – 28 feb 2015)

  Kommunstyrelsen (t.o.m 14 okt 2018)
  Nils-Ingvar Graan, ersättare

  Bildningsnämnden
  Erik Forslund, ersättare

  Socialnämnden
  Jan Gyllenhammar, ersättare (fr.o.m 31 aug 2015)
  Madeléne Gyllenhammar, ersättare (1 jan – 31 aug 2015)

  Socialnämndens myndighetsutskott
  Jan Gyllenhammar, adjungerad (fr.o.m 22 sept 2016)

  Vatten- och Avfallsnämnden (Motala-Vadstena)
  Lars-Johan Sunnerberg, ersättare
  Urban Tellström, ledamot (KD Vadstena)

  Personalnämnden
  Jan Gyllenhammar, 2:e vice ordförande, ledamot

  Personalnämndens arbetsutskott
  Jan Gyllenhammar, 2:e vice ordförande, ledamot

  Valnämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, ledamot

  Överförmyndarnämnden (Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög)
  Margot Petersson, ersättare (KD Ödeshög) fr.o.m 28 apr 2015
  Rune Sandberg, ersättare (KD Ödeshög) (1 jan 2015 – 27 apr 2015)

  Nämndemän vid Linköpings tingsrätt (t.o.m 31 dec 2019) (>>)
  Raendie Andersson, ledamot (1 jan 2016 – 31 dec 2019)
  Raendie Andersson, ledamot (1 jan 2015 – 31 dec 2015)

  Styrelsen för Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns donationsfond
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Östergötland (>>)
  Nils-Ingvar Graan, ersättare

  Styrelsen för Motala Idrottspark AB (MIPAB) ”ord. Bolagsstämma 2015-2019”
  Jan Gyllenhammar, ersättare

  Styrelsen för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB ”ord. Bolagsstämma 2015-2019”
  Jan Gyllenhammar, ersättare

   


  Region Östergötland 2014-2018
  Valkrets 5 Motala-Finspång

  Regionfullmäktige (t.o.m 14 okt 2018)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot
  Federico Winqvist Estrada, 1:e ersättare ”KD Finspång” (fr.o.m 6 maj 2015)
  Jan Gyllenhammar, 2:e ersättare (fr.o.m 6 maj 2015)
  Ingo Alander, 3:e ersättare ”KD Finspång” (fr.o.m 6 maj 2015)

  Jessica Antebrink, 1:e ersättare (1 nov 2014 – 10 feb 2015)
  Federico Winqvist Estrada, 2:e ersättare ”KD Finspång” (1 nov 2014 – 10 feb 2015)
  Jan Gyllenhammar, 3:e ersättare (1 nov 2014 – 10 feb 2015)

  Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Styrelsen för AB ÖstgötaTrafiken (>>) ”ord. Bolagsstämma 2015-2019
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB (>>)
  Nils-Ingvar Graan, ersättare

  Viltförvaltningsdelegationen i Östergötlands län (>>)
  Jan Gyllenhammar, ersättare