Press/Media

Presskontakter för partiet och fullmäktigegruppen i Motala:
Jan Gyllenhammar, politisk sekreterare & gruppledare (>>)
Tel: 0702-73 14 17 (mobil)
jan.gyllenhammar@kristdemokraterna.se

Erik Forslund, partiavdelningsordförande (>>)
Tel: 0733-453 514 (mobil)
erik.forslund@kristdemokraterna.se


Alla bilder på ”wp.kristdemokraterna.se/motala” skyddas av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Vid publicering av fotografier och inget annat uppges i bildens filnamn el. vid länk, uppge; foto: Kristdemokraterna Motala.
Bilderna får beskäras, storleksförändras och ställas om till svart/vitt tryck. För andra förändringar krävs vårt medgivande.
Överträdelser kommer att beivras.

Alla frågor om bildbanken eller användandet skickas till:
motala@kristdemokraterna.se


Nils-Ingvar Graan, vice gruppledare
20100615_181658_0
> Ladda ner (3000×4000, 96 dpi), Foto: Kristdemokraterna Motala


Jan Gyllenhammar, politisk sekreterare & gruppledare
jangyllenhammar
> Ladda ner (1393×1657, 96 dpi), Foto: Daisy Balkin


Erik Forslund, partiavdelningsordförande
Erik9
> Ladda ner (2500×3500, 240 dpi), Foto: IFS World


VALET 2014
Nils-Ingvar Graan, Madeléne Gyllenhammar, Jan Gyllenhammar,
Kommunkandidater
pressbild_valet2014
> Ladda ner (1600×1200, 180 dpi), Foto: Kristdemokraterna Motala


Om vår logotyp, vitsippan
kd_symbol_154x153px
Kristdemokraternas välkända logotyp från 1996 har en vitsippa som symbol. Vitsippan är gjord i ett lätt naivistiskt manér och är lite ojämn i kanterna. Liksom vi alla är, kristdemokrater och andra.

Författaren och apotekaren Matts Bergmark skriver i sin bok ”Vallört och Vitlök” att vitsippan är visserligen ett ogräs, men i så fall ett vackert ogräs. Han fortsätter med att citera Quensel från 1802, som menar att vitsippan kan användas för att avlägsna fräknar. Fräknar är ju som bekant rödbruna, så det kanske inte är så dumt.

Förhoppningsvis går ändå associationerna till vårens obändiga växtkraft för att vitsippan är svår att utrota.

Läs mer (kristdemokraterna.se)
> Vår logotyp
> Våra teckensnitt
> Media