Styrelsen

Valdes in på partiavdelningens årsmötet den 2017-02-11 för perioden 2017/2018.

Ordförande
Erik Forslund (>>)
Tel. 0733-453 514 (mobil)
erik.forslund@kristdemokraterna.se

Vice ordförande
Jan Gyllenhammar (>>)
Tel: 0702-73 14 17 (mobil)
jan.gyllenhammar@kristdemokraterna.se

Kassör
Ulla Wretman (>>)
Tel: 0706-24 31 20
e-post?

Ledamöter
Lars-Johan Sunnerberg (>>)
Ulla Wretman (>>)
Nils-Ingvar Graan (>>)

Adjungerade
?? (>>)