Alltför snurrigt i Motala

MVT Debattartikel 
Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra en rondell i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen.

När det gäller korsningen Platensgatan–Vadstenavägen så är det direkt olämpligt med en rondell. Detta på grund av busstrafiken, vilket också Östgötatrafiken påpekat. Varje rondell ökar på restiden och minskar bekvämligheten. Vill vi ha en bra kollektivtrafik, ska varje åtgärd som ökar restiden undvikas. Därför är den korsningen bättre lämpad för trafikljus, med prioritet för bussarna.

Enligt ”Teknisk handbok” bör man väga in nedanstående, när rondeller planeras. Vi tycker det är punkter, väl värda att fundera över, i synnerhet de två sista. ”Erfarenheten visar också att cirkulationer ganska ofta blir fel utformade och att de ger upphov till många problem. Följande aspekter är viktiga för att uppnå de önskvärda positiva effekterna för cirkulationer:

● Ska storleksmässigt anpassas till den omgivande gatu och stadsstrukturen.
● Ska i första hand utformas med enkla körfält och överkörbart brätte.
● Ska utformas så att de ger en tydligt hastighetsdämpande effekt.
● Ska vara säkra och väl anpassade för cyklisters och gåendes behov (utom på platser där gc inte alls förekommer).
● Ska utformas så att de bidrar positivt till stadsmiljön och upplevelsen på platsen.
● Ska bara väljas om trafiksituationen motsvarar det behovet.
● Ska undvikas om man inte hittar en bra helhetslösning. Andra utformningar är ibland bättre.”

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/alltfor-snurrigt-i-motala-om4827245.aspx

Varning för neddragningar

Foto: Skärmdump från MVT.se - (mvt.se/asikter/debatt/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx)MVT Debattartikel
En ofta citerad källa när det gäller varför mindre orter växer är Tillväxtanalys rapport 2011:11; Orter med befolkningsökning. Rapportens slutsatser om vad som behövs för att en ort ska bli attraktiv bygger på studier av mindre orter.

Det krävs framför allt:
● bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
● god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat och så vidare)
● närhet till arbetsmarknader
● attraktivt boende (gärna nära vatten)
● goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar med mera.)

Tillväxtanalys konstaterar att attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv.  Engagemanget från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare är en förutsättning för att en positiv utveckling för mindre orter. I detta blir eldsjälar och sociala nätverk viktiga faktorer för att utvecklingen ska fortsätta.

Därför ska man tänka både en och två gånger innan man beslutar vad konsekvensen blir om man drar ner på skolor, räddningstjänst och äldreomsorg på landsbygden.

Kristdemokraterna vill utveckla och inte avveckla landsbygden i Motala.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar,
gruppledare och politisk sekreterare

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx

Öka kraven för säkerhet

MVT Insändare 
Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bland annat riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett.

Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland Utbult motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag.

Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Roland Utbult
riksdagsledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/oka-kraven-for-sakerhet-om4760428.aspx