Nomineringsdags!


Nu kan du kandidera och nominera till Kristdemokraternas kommunvalsedel 2018
Nomineringsperioden pågår till 10 januari 2018.

Sista chansen att nominera dig själv eller någon annan du vill se på kommunvalsedeln 2018.

Skicka in din nominering till oss på vår epost: motala@kristdemokraterna.se

Håll fast vid LSS-reformen

MVT Debattartikel
Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas, skriver Jan Gyllenhammar och Erik Forslund.

LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90-talet och har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att få bidra i samhället och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller inte.

Utredningar som publicerats av regeringen har alltmer handlat om ord som ”kontroll” och ”kostnad” – signalerna om sparande är tydliga. Även i Motala kommun finns en oro hos brukare på LSS-bemannade arbetsplatser att besparingar även ska föreslås där. Denna grupp ska vi absolut inte spara på, utan Kristdemokraterna vill istället se över möjligheterna att öka gruppens möjligheter till en meningsfull sysselsättning.

Regeringen uppmanade 2015 Försäkringskassan att kapa antalet timmar i LSS. Försäkringskassan skärpte då bedömningarna genom ändrad tolkning av ett antal domar. Till följd av detta har antalet assistansberättigade minskat med över 1 000 personer. Med utstuderad tydlighet fokuserar den rödgröna regeringen på kostnadsbesparingar runt LSS. Detta är ett stort välfärdssvek mot personer med assistansbehov. Där regeringen fokuserar på kostnadsminskningar inom LSS vill Kristdemokraterna istället stärka och utveckla reformen. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill ha. LSS är en stor frihetsreform för funktionsnedsatta. Reformen värnar om människovärdet och den är värd att utvecklas. Kristdemokraterna vägrar ge sig i denna fråga.

Regeringen försöker rädda sitt eget ansikte istället för att rädda alla de människor som riskerar att få sina liv söndertrasade när de förlorar sin assistans. Den två årsfrysning som regeringen vill införa är som en respirator för alla som oroat sig över att få sin assistans indragen. Det är givetvis bra med ett visst andrum, men redan en månad efter valdagen 2018 kommer respiratorn stängas av. Vi uppfattar detta som en tillfällig krishantering bara för att slippa en debatt om LSS i valrörelsen.

Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas. Varje person med funktionsnedsättning ska ha rätt att inte bara överleva – utan även leva. Lagen måste ses över i sin helhet och det kan inte vänta – detta är KD:s välfärdslöfte inför valet!

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Erik Forslund
partiavdelningsordförande

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/hall-fast-vid-lss-reformen-om4910789.aspx

Adventsfest 2017

Lördagen den 9 december kl. 14:00
Plats: Källgatan 8 ( Hela människan RIA:s lokaler ”f.d. Östra skolan” )

2013-11-23-113024
Lotterier och chokladhjul, samt auktion
skänkta varor och paket.
Om du skänker ett paket till auktionen ska det
innehålla nya saker till ett värde över 50 kr. )


Det blir fina julsånger med
Jennifer Sköld


Det blir även servering!
Kostnad: Självkostnadspris 20 kr

Hitta hit:
Hela människan RIA, Källgatan 8, Motala
Karta: http://kd.nu/sc0Z

Detta är en offentlig samling,
så tag gärna med dina vänner

Varmt Välkommen!

Arrangör: Kristdemokraterna Motala


20171209_adventsfest (pdf)