Det är dags att hävda Solfjädersplanen

MVT Insändare
image_timmerg_400px
Baltzar von Platen ritade stadsplanen för Motala centrum, ned mot Vättern. Detta manifesteras genom ett konstverk, placerat på den punkt i Vätterviken, där Baltzar sannolikt satt och ritade planen. Genom detta kom planen att få en solfjäderform, som vi i Motala är stolta över.

Ett problem, som uppstått med tiden, är att en del träd planterats så konstverket skyms från land, och det unika gatunätet inte heller syns från sjön.

Jag tycker att kommunen ska göra en rensning och ta bort de träd, både stora och små, som skymmer sikten, och gömmer det solfjäderformade gatunätet. Jag har framfört detta, men det finns trädkramare i kommunhuset, så jag har inte fått gehör ännu, men kampen mot igenväxningen går vidare!

Kristdemokraterna
Nils-Ingvar Graan

Källa:  www.mvt.se/asikter/insandare/?articleid=9909370

EP-valet 2014 – Valnatten

Kristdemokraterna gick framåt i Europaparlamentsvalet både lokalt som län och riket.

Hur gick det då i Europaparlamentsvalet ”valnatten den 25 maj” för Kristdemokraterna i…

MOTALA
Skärmdump från www.val.se - 20140525_EUval_Motala_valnatten2
2014   KD 5,8 %
2009   KD 4,2 %
– En ökning med +1,6 % för KD i Motala sedan förra valet 2009.
Källa:  val.se

ÖSTERGÖTLAND
Skärmdump från www.val.se - 20140525_EUval_Ostergotland_valnatten2
2014  KD 7,2 %
2009  KD 4,9 %
– En ökning med +2,2 % för KD i Östergötland sedan förra valet 2009.
Källa:  val.se

SVERIGE
Skärmdump från www.val.se - 20140525_EUval_Sverige_valnatten2
2014  KD 6,0 %
2009  KD 4,7 %
– En ökning med +1,3 % för KD i Sverige sedan förra valet 2009.
Källa:  val.se

Läs mer
> Europaparlamentet – EP-valet
> Europaparlamentet, Resultat för EP-valet 2014
> Elections Night 2014
> Elections Night 2014 (Sweden)
> Valmyndigheten  (>>)

Pressklipp…
> MVT.
> Corren
> SR P4 Östergötland
> SVT Östnytt

Synpunkter ang. Kvarteret Linden

Kristdemokraterna har lämnat in synpunkter på Kvarteret Linden.

I översiktsplanen talas om bostäder på Kvarteret Linden. Det tycker vi är en bra idé, då det behövs bostäder i centrala lägen. Parkeringsmöjligheter är också ett stort och viktigt behov att tillgodose. Sedan kan viss affärsyta, utmed Platensgatan, vara möjlig….

Kristdemokraterna
Nils-Ingvar Graan
gruppledare

20140519_synpunkter_kv_linden (pdf)