Alla ska få rätt medicin

Insändare Publicerad 11 maj 2011 – Motala & Vadstena Tidning
Svar på PRO:s insändare om högkostnadsskyddet i MVT den 3 maj.

Kristdemokraterna vill ha högkostnadsskyddet kvar. Göran Hägglund resonerade högt omkring just högkostnadsskyddet eftersom det på regeringskansliet pågår ett arbete med att lyfta varje sten inför budget 2012.
Oj, vad fel det blev, en rubriksättare missuppfattade budskapet och har formulerat det som att socialministern vill höja frikortsgränsen för läkemedel. Detta trots att den aktuella TT-texten fortsatte med tydlig information om att det inte finns något förslag om en höjning, men att frågan kan väckas i budgetförhandlingarna.
Göran har inte nämnt några siffror och han har inte heller sagt att han verkligen vill höja gränsen och han kommer inte att driva frågan.
Det finns fler stöd än högkostnadsskyddet som inte på något sätt är indexerade, till exempel maxtaxan på dagis. Det innebär att det man betalar för faktiskt blir billigare och billigare i takt med penningvärde- och indexförändringar.
Vi kristdemokrater är klart medvetna om att högkostnadsskyddet har en mycket stor betydelse för många personer och vi vill ha det kvar.
Det finns alltså inga skarpa förslag om förändring. Vid en eventuell diskussion i regeringen om ändrade gränser för högkostnadsskyddet, för läkemedel, kommer det att tas hänsyn till patienternas ekonomiska situation.
Alla ska kunna få den medicin de behöver. Ingen ska bli utan på grund av svag ekonomi. Läkemedel ingår dessutom i riksnormen för försörjningsstöd.
Ingen ska behöva oroa sig för att inte ha råd.

Kristdemokraterna i Motala
Martina Axene
politisk sekreterare

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/1.1202004-alla-ska-fa-ratt-medicin

Medmänsklighet i Kärleksveckan

IMG_3785_medmansklig20100419
Christer Roshamn, pastor och Yvonne Andersson (KD) samtalar över ämnet medmänsklighet under kärleksveckan i Motala.

Nystart Motala, de styrande partierna i Motala, stod för ett arrangemang inom ramen för Kärleksveckan i Motala, vilken gick av stapeln för 13:e året i rad. Kristdemokraterna fick till uppgift att sköta det praktiska.
Lokalavdelningens ordförande, Nils-Ingvar Graan, fick också uppdraget att vara moderator för samtalet som gick på Kärleksveckans tema, medmänsklighet.

I samtalet, som hölls på café 71:an på Motala väster,  deltog en riksdagsledamot, Yvonne Andersson (KD) och en pastor, Christer Roshamn, Baptistkyrkan Motala. Samtalet inkluderade även publiken.
Sammanfattningsvis kan sägas att samtalen mynnade ut i att om man visar medmänsklighet/uppskattning mot en person så kommer den i sin tur visa det mot sin omgivning. Alltså något som alla tjänar på.

– Det var en mycket smidig uppgift att vara moderator då dessa var tämligen självgående, så jag tyckte att jag löste uppgiften ganska bra genom att bara inleda, lyssna och avsluta, säger Nils-Ingvar Graan, till vardags Kommunfullmäktiges ordförande i Motala.

Äntligen vårdnadsbidrag i Motala!

vardnadsbidragDen 25:e januari 2010 togs äntligen beslutet att införa vårdnadsbidrag i Motala kommun.

Det skedde efter en stundtals hård debatt och votering som slutade med 29 röster för och 27 mot förslaget.
Reformen träder i kraft 1 april och vi gläds med de föräldrar som väntat på den och nu kan lämna in sin ansökan om vårdnadsbidrag.

> Mer info  (motala.se)