Öppet möte för Västra Östergötland


Gemensamt möte för Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög

Ämne: Aktuellt från vårt partidistrikt
Gäst: Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd & ordf. i vård- och omsorgsnämnden,
Norrköpings kommun.

Måndag 30 oktober kl. 18.00
Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala

Program:
18:00 Drop in & mingel.
Inledning Erik Forslund, ordf. för Kristdemokraterna i Motala.
Föredrag av Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd

19:30 Servering med smörgåstårta, dryck samt kaffe/te och kaka.
Frågestund med Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd.


Kostnad:
Självkostnadspris 50 kr
Anmälan:  motala@kristdemokraterna.se
        Meddela ev. matallergier.

Hitta hit: Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala,
Karta:  http://kd.nu/5w8

> 20171030_oppetmote (pdf)

Alltför snurrigt i Motala

MVT Debattartikel 
Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra en rondell i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen.

När det gäller korsningen Platensgatan–Vadstenavägen så är det direkt olämpligt med en rondell. Detta på grund av busstrafiken, vilket också Östgötatrafiken påpekat. Varje rondell ökar på restiden och minskar bekvämligheten. Vill vi ha en bra kollektivtrafik, ska varje åtgärd som ökar restiden undvikas. Därför är den korsningen bättre lämpad för trafikljus, med prioritet för bussarna.

Enligt ”Teknisk handbok” bör man väga in nedanstående, när rondeller planeras. Vi tycker det är punkter, väl värda att fundera över, i synnerhet de två sista. ”Erfarenheten visar också att cirkulationer ganska ofta blir fel utformade och att de ger upphov till många problem. Följande aspekter är viktiga för att uppnå de önskvärda positiva effekterna för cirkulationer:

● Ska storleksmässigt anpassas till den omgivande gatu och stadsstrukturen.
● Ska i första hand utformas med enkla körfält och överkörbart brätte.
● Ska utformas så att de ger en tydligt hastighetsdämpande effekt.
● Ska vara säkra och väl anpassade för cyklisters och gåendes behov (utom på platser där gc inte alls förekommer).
● Ska utformas så att de bidrar positivt till stadsmiljön och upplevelsen på platsen.
● Ska bara väljas om trafiksituationen motsvarar det behovet.
● Ska undvikas om man inte hittar en bra helhetslösning. Andra utformningar är ibland bättre.”

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/alltfor-snurrigt-i-motala-om4827245.aspx

Varning för neddragningar

Foto: Skärmdump från MVT.se - (mvt.se/asikter/debatt/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx)MVT Debattartikel
En ofta citerad källa när det gäller varför mindre orter växer är Tillväxtanalys rapport 2011:11; Orter med befolkningsökning. Rapportens slutsatser om vad som behövs för att en ort ska bli attraktiv bygger på studier av mindre orter.

Det krävs framför allt:
● bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband)
● god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat och så vidare)
● närhet till arbetsmarknader
● attraktivt boende (gärna nära vatten)
● goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar med mera.)

Tillväxtanalys konstaterar att attraktivitet inte bara handlar om att få andra att besöka eller bosätta sig på en plats. Det handlar i lika hög grad om att skapa ökad livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv.  Engagemanget från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare är en förutsättning för att en positiv utveckling för mindre orter. I detta blir eldsjälar och sociala nätverk viktiga faktorer för att utvecklingen ska fortsätta.

Därför ska man tänka både en och två gånger innan man beslutar vad konsekvensen blir om man drar ner på skolor, räddningstjänst och äldreomsorg på landsbygden.

Kristdemokraterna vill utveckla och inte avveckla landsbygden i Motala.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar,
gruppledare och politisk sekreterare

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/varning-for-neddragningar-om4804545.aspx