Årsmöte 2017

Välkommen till årsmöte för
Kristdemokraterna Motala

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 11/2 kl. 10:00
Plats: Hela Människan (RIA) (”f.d. Östra skolan”, Källgatan 8)

Program för årsmötet

  • Ordförande hälsar välkommen
  • Tal av Annicki Oscarsson, kommunalråd från Ödeshög
  • Servering med smörgåstårta och kaffe
  • Årsmötesförhandlingar

Information om dagens talare
Annicki Oscarsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög. Foto: Peter Kristensson/Sveriges Radio Foto: Peter Kristensson/Sveriges Radio
Annicki Oscarsson är en av landets mest spännande politiker. Som kommunstyrelsens ordförande är hon den som styr politiken i Ödeshög. Annicki kommer att dela med sig av sina erfarenheter, under sina första två kommunalrådsår, under rubriken:
”Turer i Ödeshögspolitiken som jag fått ta itu med”

Medlemsavgift för 2017
Vi är också tacksamma om samtliga medlemmar kan betala in medlemsavgiften på 120 kr.
Sätt in pengarna på plusgiro nr 86204-5 så snart som möjligt (meddela namn).

Med vänliga hälsningar
Erik Forslund Erik Forslund, Foto IFS World - Erik-Forslund-Web
ordförande, Kristdemokraterna Motala
0733-453514

Handlingar
> 20170127_kallelse_arsmote_2017 (pdf)
> arsmote_foredragningslista_20170211 (pdf)
stadgar_kristdemokraterna_2015 (pdf)

LSS – Leva, inte bara överleva

LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90 talet och är en viktig reform som har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi i dag har en hel generation människor med funktionsnedsättning som fått växa upp med helt nya möjligheter.

Det finns många positiva aspekter runt LSS. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att vara en del av samhällsgemenskapen, att få bidra och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller inte.

Med tiden har nya behov uppstått som gör en utveckling av LSS nödvändig, exempelvis borde utövande av föräldraskap och att kunna arbeta ingå i begreppet ”grundläggande behov”. För Kristdemokraterna, handlar detta behov om att leva – inte bara överleva.

För en tid sedan har den rödgröna regeringen satt LSS under lupp och tillsatt en utredning som enligt oss kristdemokrater alltför mycket i sina direktiv fokuserar på orden ”kostnad” och ”kontroll”. Signalerna är tydliga – här ska det sparas.

Även i Motala kommun uppfattas det inom brukarleden diskussioner om hur LSS bemannade arbetsplatser eventuellt ska förändras vilket leder till en ökad oro hos brukarna. Denna grupp ska vi absolut inte spara på, utan Kristdemokraterna vill i stället se över möjligheterna att öka gruppens möjligheter till en meningsfull daglig sysselsättning.

De som får stöd enligt LSS, vet att livet många gånger är en ständig kamp mot klockan, när dagliga och ofta intima behov, ska tidsättas på ett sätt som inte är människovärdigt.

Regeringen har tydliggjort att fusk hos externa aktörer förekommer, men vi kristdemokrater vänder oss emot tanken att fusk ska motas bort genom att myndigheter ska jaga enskilda assistanstimmar. I stället bör regeringen ge förbättrade möjligheter för kommuner att samverka för att stävja fusket.

Där regeringen fokuserar på kostnadsminskningar inom LSS vill Kristdemokraterna i stället stärka och utveckla reformen. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill vara.

LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning som genomförts i vårt land, och den är värd att värna och utveckla. Så för oss kristdemokrater är huvudsyftet med LSS att göra det möjlig att leva – och inte bara överleva. För alla.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Erik Forslund
partiavdelningsordförande

källa: http://mvt.se/asikter/debatt/lss-skapar-frihet-om4457868.aspx

God Jul & Gott Nytt År 2017


Kristdemokraterna
Motala
vill önska dig och dina nära och kära en riktig God Jul och ett härligt Gott Nytt År 2017.

Vi vill även också tacka alla för ett bra arbete under året! Nästa år så fortsätter vi arbetet för en valvinst 2018.

Våran partiledare Ebba Busch Thor vill också önskar dig en God jul
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uxuUne-G5o8&w=560&h=315]

Vill du vara med och påverka eller har goa tips och idéer på hur vi kan förbättra hela Motala kommun?
> Kontakta oss
> Bli medlem

Vi tar nu lite härligt jul och nyårsledigt men är åter på plats igen fr.o.m. den 9 januari 2017.

Kristdemokraterna Motala