Dricksvatten med begränsningar?

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20170531_mvtdebatt_dricksvattenMVT Debattartikel
Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland av akut vattenbrist
efter ett par torra år.

Sveriges geologiska undersökning (SGU), varnar nu för att situationen kan bli lika allvarlig i år. Och nu är även vårt område drabbat. Förra året var det en mindre del av Sverige som drabbades, främst Gotland, Öland och Kalmarområdet. Nu är det en större del av landet som kan få problem, så även stora delar av Motala kommun som nu närmar sig 25 procent av den normala grundvattennivån.

Större delen av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustområden har grundvattennivåer som är under eller långt under det normala, enligt statistik från SGU.

Följande påverkan kan vi läsa om i Örebroområdet: ”Örebro hör till de nya områden som har drabbats på senare tid. En torr sommar och höst gjorde att nivån i de sjöar som utgör kommunens vattenmagasin var mycket låg.
– Det är en ovan situation för oss, tidigare har vi haft fokus på risken för översvämningar. Vi gick ut i december och bad örebroarna att spara vatten.

Det har gått bra, som mest har vi sparat 14 procent, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef för Vatten och avlopp i kommunen.” Örebro beslutade bland annat att under vintern inte spola isbanor för att spara på vatten.

Rehnberg berättar att regionen normalt får 637 millimeter nederbörd per år. Under förra året blev det 580. Några större mängder snö har inte heller kommit under vintern: ”Vårfloden som brukar komma i slutet på januari och början på februari blev det inget av. Det är inte ett krisläge men situationen är ansträngd.

Tillsammans med sex andra kommuner arbetar Örebro i ett projekt för att hämta vatten från Vättern för att säkra den framtida tillgången på dricksvatten.”

För att fylla på grundvattenmagasin i landet och få ett bra utgångsläge till sommaren krävs det rejält med nederbörd den närmaste tiden. Frågan är om Vättern tål att tappas på mer vatten i framtiden? Det är inte ett krisläge i dag men situationen förvärras.

När växtsäsongen startade i slutet av april tar växterna upp det mesta av nederbörden. Jag har noterat redan nu att lantbrukare vattnar sina rapsfält i maj månad.

I Motala anstränger sig inte den styrande majoriteten nämnvärt i frågan om att skydda Boren som dricksvattentäkt. Sedan 2011 har Kristdemokraterna lyft frågan om dricksvatten och kvalitetsfrågor kring detta.

Får vi inte den där påfyllningen som vi nu så väl behöver kan vattenbristen bli lika allvarlig som förra sommaren. Det gäller främst enskilda brunnar men även till viss del den kommunala vattenförsörjningen. Borensberg tar sitt kommunala vatten från Boren och när tillförseln av råvatten från Vättern minskar nu så ökar andelen avloppsvatten från Motala in i Boren. När temperaturen stiger så ökar halten av bakterier i vattnet. En lösning är att klorera vattnet för att få ner bakteriemängden men det har sin gräns för dricksvatten.

När kommer den politiska majoriteten ta dricksvattenfrågorna på allvar?

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/hotat-vatten-om4679744.aspx


Pressklipp
> ”Beredskap innan det går för långt” (MVT webb 20170601)
> ”Beredskap innan det går för långt” (Corren webb 20170601)

Skoja gärna – men KD menar allvar

MVT Debattartikel
Efter att vi i Kristdemokraterna lanserat vår nya logga så har det skojats friskt på nätet och ett stort intresse för loggans utformning verkar finnas. Någon tycker att det är den snyggaste loggan av alla partiers, någon annan tycker den är simpel. Smaken kan vara olika, och så är det. Men precis som med vårt principprogram, så finns det viktiga tankar att förmedla.

Strecket under bokstäverna KD beskriver den värdegrund som partiet vilar på. En kristen etisk värdegrund och människosyn som står för både frihet, ansvar och solidaritet – dock utan socialism.

I en tid av populism och alternativa fakta så tror vi det är viktigt med en tydlig politisk värdekompass som i alla lägen står för solidaritet, gemenskap, människovärde och frihet. När andra bara söker makten för maktens skull så bärs vi av en större idé och en
vision om det goda samhället.

I praktiken betyder det stärkta familjer oavsett konstellation och trygga äldre med stärkt ekonomi. Frihet för invånare att själva få utforma sitt och sina familjers liv utan statens ständiga klåfingrighet.

Det innebär att vi inte ställer upp på regeringens politik att förhindra flyende barn och föräldrar att kunna återförenas – barn och föräldrar hör ihop och Kristdemokraterna värnar verkligen om flyktingfamiljers återföreningsrätt. Vi föreslår och kräver en äldreboendegaranti för alla de över 85 år som idag känner sig otrygga och samtidigt nekas boende i kommunerna. Motalas äldre väntar förresten fortfarande på ett nytt äldreboende, när sätts spaden i jorden?

Ramen runt bokstäverna i loggan visar att vi tror det är viktigt att politiken vet sina gränser. När socialdemokrater och vänsterpartister med flera vill bestämma hur familjerna ska planera sin föräldraförsäkring och när de ska placera sina barn i förskolan säger vi stopp! Det finns gränser för vad politiken ska lägga sig i. Låt familjerna själva bestämma – de känner sina barns behov bäst.

Med denna vision och samhällsidé kommer vi fortsätta att föra kampen mot rödgröna majoriteter både på lokal nivå och på riksnivå, så vår nya logga – den beskriver verkligen vilka vi är och vad vi vill.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Erik Forslund, ordförande

Källa: MVT ”Papperstidningen 2017-04-19”

Öppet möte för Västra Östergötland

Gemensamt öppet möte för Västra Östergötland – Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög

Tema: ”Behövs en levande landsbygd?”

Måndag 24 april kl. 18.00
Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala

Program:
17:30 Drop in & mingel.
18:00 Inledning Erik Forslund, ordförande för Kristdemokraterna i Motala.
Föredrag av Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet.
19:00 Servering med smörgåstårta, dryck samt kaffe/te och kaka. Frågestund med Magnus Oscarsson.

Kostnad: Självkostnadspris 50 kr

Anmälan: senast till motala@kristdemokraterna.se
Meddela ev. matallergier.

Hitta hit: Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala,
Karta http://kd.nu/5w8

20170424_vastra_ostergotland (pdf)