Öppet möte för Västra Östergötland

Gemensamt öppet möte för Västra Östergötland – Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög

Tema: ”Behövs en levande landsbygd?”

Måndag 24 april kl. 18.00
Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala

Program:
17:30 Drop in & mingel.
18:00 Inledning Erik Forslund, ordförande för Kristdemokraterna i Motala.
Föredrag av Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet.
19:00 Servering med smörgåstårta, dryck samt kaffe/te och kaka. Frågestund med Magnus Oscarsson.

Kostnad: Självkostnadspris 50 kr

Anmälan: senast till motala@kristdemokraterna.se
Meddela ev. matallergier.

Hitta hit: Mat & Café 71:an, Agneshögsgatan 71, Motala,
Karta http://kd.nu/5w8

20170424_vastra_ostergotland (pdf)

Rödgröna rädda för medborgarförslag

MVT Debattartikel
En motion från Moderaterna som behandlades i fullmäktige den 6 februari gick ut på att utreda ett införande av medborgarförslag på prov i en period. Att utöka medborgarnas inflytande i Motala ställde sig hela Alliansen bakom. En ökad delaktighet är också viktigt för medborgarna, men det brydde sig inte de rödgröna om utan avslog motionen. Förvånande och dumt tyckte vi. Varför är de rödgröna så rädda för delaktighet hos medborgarna?

Det är också förvånande att läsa följande ur Miljöpartiets vallöften 2014: ”Vi vill att kommunfullmäktige beslutar att ge Motalaborna möjlighet att lämna in medborgarförslag.”

Samtidigt vill Miljöpartiet också tillämpa den så kallade subsidiaritetsprincipen, vilket är en av Kristdemokraternas grundvärderingar. Det handlar om att lagstiftning och beslutande ska läggas på lägsta rimliga nivå i samhället. Just därför är Kristdemokraterna mycket positiva till medborgarförslag. Det är också anledningen att vi är emot all form av kvotering av föräldraförsäkringen – familjen bör få bestämma själva.

Varför röstade då Miljöpartiet emot sitt vallöfte? Är samarbetet i Solidariskt Motala av den typen att politikerna i kommunfullmäktige var tvungna att rösta bort sitt vallöfte? Den senaste tiden har kantats av politiskt kaos där ”vem tar vem i politiken” är viktigare än kommunmedborgarnas röster och inflytande.

Läser man vad Anders Andersson skriver på Vänsterpartiets hemsida blir man inte klokare på vad vänstern vill? ”Jag beskrev sedan fördelarna med att låta kommuninvånarna få möjlighet att påverka politiken genom medborgarförslag, som motionen föreslår ska införas i Motala, och jag påminde om ”folk-motioner” som kan komma att ersätta medborgarförslagen. Intressant och spännande! Jag avslutar med att påpeka att vänsterpartiet är ett parti man kan lita på och eftersom vi varit överens, S, MP och V”

Så varför är vårt rödgröna styre så rädda för att införa medborgar förslag? Någon analys eller röd tråd i deras agerande är svårt att finna. Kristdemokraterna har funderat på detta och konstaterar i sammanhanget att det bästa ”medborgarförslaget” som kommuninvånarna ändå förfogar över är att använda sin rösträtt i nästa val. Motala är värt ett bättre styre och tillsammans med Alliansen Motala vill Kristdemokraterna vara med och påverka.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Erik Forslund, partiavdelningsordförande

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/rodgron-radsla-om4554317.aspx

Bakvänd ordning i Motala kommun

MVT Insändare
Som Erik Forslund skrev i MVT den 1/3 så saknas äldreboendeplatser i Motala kommun. Åldrandet är förutsägbart, så man bör kunna ha en hygglig planering för äldreboenden, kan man tycka.

En planeringsmetod brukar vara att, innan man lägger ned ett boende som bedöms för gammalt, så ordnar man ett nytt. Här tycker jag att Motala kommun jobbar bak och fram.

Granliden, i Tjällmo, bedömdes att inte vara en långsiktig lösning, utan ett nytt boende planerades i Borensberg. Det skulle ersätta både boendet i Tjällmo och nuvarande boende i Borensberg.

Byggandet av detta hade inte ens påbörjats, men ändå valde man att, i en ganska snabb process, avveckla Granliden! Nu får man placera en del äldre på boenden i Mjölby kommun!

Ett vettigare arbetssätt hade naturligtvis varit att vänta med att lägga ned Granliden, tills det nya boendet i Borensberg blivit klart.

För övrigt kan nämnas att Granliden nu står tomt, och kostar uppvärmning, och det nya boendet i Borensberg, är fortfarande inte påbörjat!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/bakvand-ordning-i-motala-kommun-om4555481.aspx