Det bränner till om Älta Centrum

Det började med ett förslag att bygga en stor mathall vid motorvägen till Tyresö. Det skulle ha äventyrat hela Älta centrums liv och existens. Ett centrum måste ha en bra livsmedelsaffär.

Vi kristdemokrater och många Ältabor protesterade, bland annat vid ett möte i Älta Kulturknut hösten 2011. Där presenterade arkitekten och forskaren Jerker Söderlind ett annorlunda förslag till ombyggnad av Älta centrum (se bilderna).

Älta centrums ägare och kommunens tjänstemän har nu tillsammans med andra arkitekter arbetat fram tre förslag till omvandling av Älta centrum. Jerker Söderlinds spännande förslag får inte ens vara med och tävla med de andra förslagen. Det tycker vi kristdemokrater är fel.

Vi är inte experter, men vi tycker att alla de andra tre förslagen var mer som traditionella förortscentra, medan Söderlinds förslag var annorlunda och intressant. Vi tror att Ältaborna vill att det förslaget ska få en chans att tävla med de andra förslagen. Håller du med, så hör gärna av dig till oss, så vi vet om vi talar för Ältaborna när vi vill att Söderlinds förslag ska vara med i tävlingen.

Här nedan ser du hur Jerker Söderlind tänkte sig omvandlingen av Älta centrum:

AltaC Jerker

KDU växte med 10 medlemmar på Nacka gymnasium

1395844_3514809085801_842781749_n

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) växte med 10 personer förra veckan. Ungdomsförbundet besökte Nacka gymnasium och de kristdemokratiska idéerna vann gehör. Ungdomar verkar vara trötta på de radikala utopierna, i dag är det lågmäld eftertänksamhet som gäller. Kanske har framgången för Kristdemokraterna i Tyskland, under ledning av förbundskansler Angela Merkel, påverkat även svenska ungdomar.

Cykeln för modern jobbpendling

Kristdemokraterna fick inte majoritetens stöd när vi i tekniska nämnden hävdade att cyklisterna har fått vänta länge nog på framkomliga cykelvägar.

Nacka står inför en trafikmässigt svår tid. Tunnelbanan som Nacka kämpat för i många år, är nu visserligen på gång, men väl sent. Innan den är på plats kommer trafiken in mot Stockholm vålla Nackaborna många bekymmer.

Nu ska Slussen byggas om med stora påfrestningar som följd. Då kommer vi vara glada för varje pendlare som väljer cykeln i stället för bilen.

Kristdemokraterna vill:
• Bygg ut ett snabbcykelstråk från Orminge till Danvikstull. Kommunens trafikenhet håller, på Kristdemokraternas initiativ, redan på att projektera det, men det tar lång tid. Vi vill därför under tiden, på prov, göra ett förenklat snabbcykelstråk genom att måla markeringar i bilarnas körfält längs Värmdövägen. Ungefär som i Stockholm, men i Nacka för att underlätta för de snabba cyklisterna.

Redan nu cyklar många i bilarnas körfält. De kör lika fort som bilarna. Vi vill göra detta mer trafiksäkert och vi vill slippa ha de snabba cyklisterna på gångbanan, bland barnvagnar och folk som springer till bussen.

• Inför ett system med lånecyklar. Vi är inte beredda på att vänta till 2017, då det lånecykelsystem som finns i Stockholm kanske kommer till Nacka.

• Sätt in två speciella cykelpendlingsfärjor, den ena Nacka strand – Djurgården, den andra Telegrafberget (Orminge) – Frihamnen.

Redan i dag tar många med cykeln på den populära SL-pendelbåten som går Lidingö – Nacka strand – Nybroplan. Men båttrafiken borde utökas med två snabba cykelfärjor i tät trafik.

• Bygg fler infartsparkeringar för cyklar, med tak och låsanordning.

• Bygg nytt cykelstråk från Saltsjöbaden via Fisksätra till Värmdövägen.

Nacka växer – men vi får inte glömma bort miljön

Det är ibland en svår avvägning mellan miljöfrågan, behovet av arbetsplatser och problemet med bostadsbristen. Runt Kummelbergets industriområde ställs dessa tre legitima frågor delvis mot varandra.

Miljön. Det går en viktig ”grön kil” just här, som blir störd av att man bygger bostäder och industrier. Vi har en förorenad miljö runt Telegrafbergets gamla nedlagda industri vid vattnet som kommer att kosta mycket att sanera.

Bostadsbristen. Alla som sökt bostad i Storstockholm, eller har barn som behöver egen bostad vet att vi måste bygga mycket bostäder framöver. Ett sätt att finansiera saneringen av Telegrafberget är att bygga bostäder. Då kan man kräva att exploatören miljösanerar området.

Arbetsplatser. Kummelbergets industriområde ger jobb åt många Boo-bor. Flera företag där vill expandera och andra vill flytta dit. Det är mycket viktigt att kommunen visar en positiv attityd till dessa företag. Speciellt intressant är det att filmindustrin är så framgångsrik, det är redan som ett litet kluster av filmföretag här.

Kristdemokraternas avvägning är följande:
Låt industriområdet expandera en aning och ge särskilt möjlighet till filmanknutna företag att etablera sig. Bilda därmed naturreservatet Skarpnäs så att den gröna kilen skyddas. Avblås för närvarande planerna på bostadsbyggande och skjut på saneringen av Telegrafberget.