Lokala miljömål

Verkligheten viktigast – C och Kd vill mer än miljömål!

Nu har Alliansen tagit fram lokala miljömål för beslut i kommunfullmäktige. Miljöpartiet ansluter sig till Alliansens mål tillsammans med flera partier. Dokumentet har alltså brett stöd, miljön är inget särintresse utan angår oss alla. Vi i centerpartiet och kristdemokraterna har engagerat oss starkt för att omsätta riksdagens beslut om 16 miljömål till Nackas förhållanden. Det handlar om klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, levande sjöar, vattendrag och hav i balans, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Men målen får inte bli bara en vision. För våra båda partier är detta fullmäktigebeslut bara början. Klimatet påverkas inte av goda intentioner utan av uthålliga och verklighetsförankrade åtgärder.

Vi vill till exempel att hemtjänstföretagen ska få en miljöpremie, om de planerar sitt resande så att utsläpp och klimatpåverkan minskar. Alltså en ökad ekonomisk ersättning.

70 procent av kommunens utgifter kanaliseras genom kommunens olika kundvalssystem. Vi vill på olika sätt använda detta kraftfulla verktyg för att påverka vår livsstil. Vi behöver få en mycket större medvetenhet om konsekvenserna av hur vi lever.

Vi vill också införa kundval inom energirådgivning. Det skulle kunna sätta fart på företagens energitänkande. Vår bedömning är att många företag i Nacka skulle bidra till bättre miljö och tjäna mycket pengar på lägre energiförbrukning, men de har inte kunskapen om hur det kan gå till.

Vi är inte rädda för att visa upp verkligheten, även när den inte är smickrande. De nya miljömålen ska därför åtföljas av konkreta strategiska mål som kan mätas, så att man kan se hur långt vi kommit. Det handlar t.ex. om att kommunens transporter ska vara helt fossilfria år 2030,utsläppen av växthusgaser ska minska,50% av matavfallet ska sorteras ut för biologisk behandling senast 2018.

Hur stor del av resandet sker idag via kollektivt, miljövänligt åkande? Vad vill vi, och kan vi, nå inom de närmsta åren? Hur gör vi tunnelbanan mer attraktiv för pendlarna? Hur ser det ut med utsläppen från den nuvarande kollektiva båttrafiken? När kommer de nya miljövänliga båtarna?

Det är bara några av alla de områden som måste förändras om de lokala miljömålen ska nås och inte bara vara vackra visioner.

Hans Peters Kommunalråd Centerpartiet Jan-Eric Jansson kommunalråd Kristdemokraterna.

Gräv ner 222:an

Överdäcka Värmdöleden – inte bara vid Forum

Ett problem i Nacka är de sår i landskapet som motorvägen skapar. Buller och andra störningar runt Värmdöledan gör det omöjligt att använda kommunens bästa mark, rakt igenom hela kommunen. Vi har vant oss vid detta och planerar kommunen som om det vore en ofrånkomlig utgångspunkt.

Vi Kristdemokrater anser att denna ”sanning” bör synas. Det har länge talats om att man skulle kunna överdäcka motorvägen mellan Nacka Forum och Nacka Strand. Tekniskt lär det inte vara några problem, men ekonomiskt har det varit tveksamt.

Nu kommer tunnelbanan och markpriserna skjuter i höjden. De ytor som blir lönsamma att bebygga ökar plötsligt väsentligt. Inte bara över själva motorvägen utan även på de bullerstörda ytorna intill motorvägen. Det är stora ytor.

Detta skulle göra det möjligt att bygga bostäder, skapa ytor för arbete och företagande, för service, idrott med mera. Men kanske ännu viktigare är att vi härigenom kan förbättra livskvaliteten för dem som i dag bor intill motorvägen och som även den finaste sommarkväll är hänvisade till att äta sin grillmiddag inomhus på grund av bullret från Värmdöleden.

Det finns nu indikationer på att det skulle vara ekonomiskt möjligt att inte bara överdäcka vid Forum utan längs stora delar av motorvägen. Vi vill att detta snarast utreds.

Om det visar sig vara ekonomiskt möjligt att överdäcka Värmdöleden för de pengar man kan få för de bebyggbara ytor som uppstår, så finns det inga skäl att vänta. Då är det bara att börja bygga! En investering med bara vinnare.

Jan-Eric Jansson, Kristdemokraterna

Kultur/musik

Man måste förstå vad Boo folkets hus gör

Boo folkets hus har varit ett nav i utvecklandet av det civila samhället i Boo. Många samarbetsprojekt med föreningar, kyrka och folkliga initiativ har fått en plattform utifrån deras verksamhet. Det har genomförts en  mångfald kulturella aktiviteter genom åren.

Kultur är att bearbeta det som sker i samtiden, det man upplever. Vrida och vända på fenomen och händelser, kritisera makten, sätta sig in i andras förhållanden och hitta sätt att analysera och uttrycka känslor. Det är en livsviktig verksamhet i en demokrati. Emellertid är det inte enbart positivt att samhället ekonomiskt stöder sådan verksamhet, kulturyttringar måste ha kraften till ett eget liv. Men samhället (kommunen) bör definitivt skapa och finansiera strukturer som ger förutsättningar för utövandet av kultur.

Boo folkets hus har stor egen kraft. Kommunens samarbete med Boo folkets hus är därför av mycket stort värde för kommunen. Här ska kommunen vara med och underlätta. Med den långa, imponerande historia som Boo folkets hus har, är riskerna mycket små för kommunen att underlätta och ge stöd till deras verksamhet. Kommunen ska därför noga lyssna in och vara lyhörd för hur Boo folkets hus vill utveckla sin verksamhet, särskilt nu när Orminge byggs om. Vi kristdemokrater tror att kommunen kunde lyssna bättre.

För drygt ett år sedan gick vi kristdemokrater emot förslaget i kommunstyrelsen att bryta avtalet med Boo folkets hus, då det gällde att samarbeta kring nya repetitionslokaler för musikskolan och olika musikgrupper.

Det var ett bra avtal som innebar att de musiklokaler som planerades skulle utnyttjas väl genom att folkets hus har verksamhet praktiskt taget dygnet runt. Vi beklagar att avtalet bröts utan att något alternativ fanns framtaget.

Att utveckla samarbetet med Boo folkets hus och musikskolorna i Boo hade antagligen varit, speciellt i relation till verksamhetens kvalitet, mycket kostnadseffektivt. Vi befarade att ett alternativ till en musikpaviljong vid Boo folkets hus, skulle bli dyrt. Och vi har heller inte sett något alternativ framtaget. Musikundervisningen i Boo får tyvärr fortsätta att hanka sig fram.

Kommunen ska inte göra om förra årets misstag när vi nu planerar kulturverksamheten i det nya Orminge centrum, utan lyssna bättre.

Jan-Eric Jansson & Anders Tiger, KD

Skolan

En åttaåring ska inte stängas av från skolan

Artikeln i NVP nr 22, om den åttaåriga flickan som blivit avstängd från skolan, upprör oss oerhört. Den vuxna mogna reaktionen kan omöjligt vara att polisanmäla och stänga av en åttaårig elev från skolan. Om skolan anser att det är rutin att göra så, då måste politikerna tala klartext med kommunens skolfolk.

Från Kristdemokraternas sida talar vi ofta om problemet med att föräldrar försummar sitt ansvar för sina barns utveckling och fostran. Men i det här fallet är det ju uppenbart skolan som missuppfattat sitt ansvar. Eller socialförvaltningen som struntat i en orosanmälan, om de fått en sådan från skolan.

Den här mamman har ju, av artikeln att döma, gjort allt hon kunnat för att stötta sitt barn. Då ska hon inte skuldbeläggas och lämnas i sticket på det här sättet! Rektor får lov att ta sitt ansvar.

Vi kommer att ta upp frågan i utbildningsnämnden och följa upp skolans agerande.
Andreas Brager, KD, utbildningsnämnden
Jan-Eric Jansson, KD, kommunalråd
Karolina Johansson, KD, lärare

Valsedel kommunvalet 2014

Val14 Gruppbild2

Från vänster i bilden: Nazanin Moshiri, Elisabeth Malmhester, Emma Henriksson, Anders Wihk, Jack Sjölund, Stefan Kinert, Jan-Eric Jansson, Rein Raukas, Lydia Liu, Anders Tiger, Monica Sjölund, Anna-Lena Svantesson Helgesson, Stefan Herczfeld, Birgitta Husén, Ulf G Johansson. Saknas gör Karolina Johansson, Andreas Brager, Karin Teljstedt, Nello Minati, Lennart Koskinen, Lukas Uhrström.

1. Jan-Eric Jansson, kommunalråd, Älta gård, 62 år
070-431 92 25, jan-eric.jansson@nacka.se

2. Lydia Liu, konsult, Fisksätra, 44 år
070-680 66 88, lydia.liu@kristdemokraterna.se

3. Anders Tiger, journalist, Alphyddan, 65 år
070-754 53 33, anderstiger@gmail.com

4. Karolina Johansson, grundskollärare, Skuru, 44 år
073-679 44 78, karolina-johansson@hotmail.com

5. Andreas Brager, lärarstuderande, Ektorp, 23 år
073-562 68 99, andreas.brager@kristdemokraterna.se

6. Birgitta Husén, ekonom, Ljuskärrsberget, 71 år
070-838 32 10, bihusen@hotmail.com

7. Jack Sjölund, studerande, Kocktorp, 19 år
076-555 67 10, jack.sjolund@kdu.se

8. Karin Teljstedt, marknadsekonom, Finnberget, 36 år
070-864 77 41, Karin.Teljstedt@gmail.com

9. Anders Wihk, musiker, Älta, 48 år
070-747 35 77, anders.wihk@nacka.se

10. Anna-Lena Svantesson Helgesson, lärare, Alphyddan, 45 år
073-052 57 81, annalenashelgesson@gmail.com

11. Nello Minati, bussförare, Alphyddan, 67 år
070-588 57 46, nello.minati@live.se

12. Monica Sjölund, butiksanställd, Kocktorp, 48 år
070-751 74 04, monica.sjolund@telia.com

13. Lennart Koskinen, biskop emeritus, Kungshamn, 70 år
070-860 71 45, lennart.koskinen@telia.com

14. Elisabeth Malmhester, bibliotekarie, Sickla, 59 år
076-209 71 64, elisabeth.malmhester@sicklastrand.se

15. Stefan Herczfeld, utvecklingschef, Orminge, 53 år
070-544 73 20, stefan.s.herczfeld@telia.com

16. Nazanin Moshiri, administratör, Finntorp, 35 år
070-334 35 75, toktam79@hotmail.com

17. Ulf G Johansson, pensionär, Finntorp, 66 år
070-810 56 69, ulf.johansson@kristdemokraterna.se

18. Lukas Uhrström, studerande, Saltsjö-Duvnäs, 20 år
070-441 08 79, lukas.uhrstrom@gmail.com

19. Emma Henriksson, riksdagsledamot, Skuru, 37 år
070-354 41 91, emma@kristdemokraterna.se

20. Stefan Kinert, försäkringsmäklare, Eknäs, 64 år
08-715 18 99, stefan@kronan-forsakring.se

21. Rein Raukas, pensionär, Saltsjöbaden, 75 år
070-517 30 44, raukas@glocalnet.net