Inget snabbt BB i Nacka utan Kristdemokraterna och Alliansen

Om Alliansen får fortsatt majoritet i kommun och landsting så finns förutsättningarna för ett snabbt nyöppnande av BB i Nacka. Landstingets vårdval ger ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för det.

Alliansens vårdval, som inte alltid varit perfekt, är ändå ett mycket bra instrument. Det gör nyetableringarna möjliga. Men vårdvalet har inte stöd av de röd/gröna partierna. De har med stor tvekan accepterat dagens vårdval. Men samtidigt sagt att de inte vill ha några fler vårdval. Och utan vårdvalet faller förutsättningarna för ett nyöppnat BB i närtid. Det skjuts upp på en osäker framtid.

Därför hävdar vi att utan kristdemokraterna Ella Bohlin i landstinget och Jan-Eric Jansson i Nacka kommun, så blir det inget BB i Nacka. Och bara om Alliansen får majoritet.