DN Debatt: ”Flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet”

Ociviliserat uppträdande. Varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med ensamkommande flyktingbarn? Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer, skriver Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka.

Om några flyktingbarn bereds boende i ett bostadsområde, så tycks vissa människor tappa all saklighet och värdighet. I min kommun Nacka har vid några tillfällen en del gått över gränsen för ett civiliserat uppträdande.

Vad får vanliga välutbildade och framgångsrika svenskar att uttrycka sig så här:

• I mejl kallar man mig som ansvarig för flyktingmottagandet i Nacka för ”idiot” och ”jävla tomte”.

• Man skriver att man ska bilda medborgargarde med Hells Angels.

• Om ensamkommande barn skriver man: ”Ta inte hit knivmördarna och våldtäktsmännen” och ”Ska de komma och glo på våra kvinnor?”.

• Jag får ibland frågan: ”Inser du inte att du är förtroendevald?”

På den sista frågan är svaret enkelt, jag är inte dessa människors förtroendevalde. Däremot vill jag gärna vara värd förtroendet från dem som vill försvara människors värde och rättigheter, som vill visa respekt även mot den som är född i Afghanistan eller Syrien.

Jag vill göra mitt bästa för att svara upp mot förtroendet från väljare som ser det som en viktig uppgift i ett civiliserat samhälle att ge barn och ungdomar som flyr från krig och död en fristad och en trygg uppväxt hos oss.

Det är klart att vi i Nacka inte kan hjälpa alla. Men de som kommer hit ska behandlas med värdighet. Och diskussionen om flyktingmottagandet ska ta hänsyn till fakta. Påståendet att dessa ungdomar skulle vara våldtäktsmän och värre brottslingar än svenskar, saknar grund!

I Nacka har vi i dagsläget ansvar för cirka 350 ensamkommande ungdomar. Sedan 2006 har jag läst massor av utredningar om de barn som kommer från olika krigsområden till oss i Nacka. Personbeskrivningen av dem som kommer från Afghanistan ser ofta ut ungefär så här:

Familjen utsätts för trakasserier. En dag är pappa bara borta. Om han är kidnappad av talibanerna eller död, vet inte familjen. Polisen kan inget göra. När äldste sonen också hotas, väljer mamma att fly till Iran. I Iran börjar ett tufft liv, hon får slita hårt för att försörja sig och sina barn. Barnen utsätts för övergrepp, många gånger av sexuell art. Den situationen är inte unik, det är vanligt i ett land där rättssystemet är i förfall. När sönerna till slut blir tvångsinkallade för att kriga i Syrien, antingen med armén eller med IS, så skickar mamma iväg dem till Europa.

Medelåldern hos dessa pojkar är 17 år när de kommer hit. De placeras i ett HVB-boende. När svenska barn hamnar i HVB-boende, så placeras de där enligt socialtjänstlagen. De har varit utsatta för bristande omsorg från föräldrar eller hamnar där på grund av eget dåligt beteende, oftast i samband med allvarligt drogmissbruk.

Ensamkommande flyktingungdomar placeras inte på HVB-boende av sådana skäl. De placeras där för att de är barn och behöver den omsorg som ett hem kan ge. De behöver också stöd av en god man. Sverige har valt att använda HVB-lagstiftningen för detta, trots att den i många fall inte passar.

Jag har varit runt på alla de hem i Nacka där dessa barn är placerade. Jag har mött dem som kallas ”farliga våldtäktsmän”. Jag har åkt runt för att få en bild av hur det fungerar på hemmen i Nacka.

Det jag möter är tonåringar som behöver tillsägelser och uppmaningar, ungefär som svenska ungdomar. Det kan handla om att torka upp efter sig när de lagat mat, plocka bort disken, läsa läxorna och dämpa sig lite ibland. Genomgående är de både trevliga och charmiga. Ibland tror de att det räcker med ett leende för att slippa göra de vardagliga sysslorna. Och jag har sett hur mogen personal ger dessa ungdomar fasta ramar, varm omsorg och ett sammanhang.

Jag har inte en enda gång mött hot eller känt minsta hotfullhet från dessa ungdomar. De är artiga och trevliga. Det är betydligt mer stökigt på en vanlig svensk fritidsgård.

I Nacka har vi dock haft två incidenter. I det ena fallet började två killar svartsjukt bråka om en tjej. I det andra fallet hittade man droger. Den senare killen fick omedelbar omplacering. Nolltolerans gäller för droger.

Så varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med dessa pojkar? Jag vägrar att ge det vanliga politikersvaret: ”Vi kan förstå din rädsla…”. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer.

Sverige har dessutom byggt sitt välstånd genom handel med främmande och annorlunda kulturer. Så varifrån kommer paniken? Den kan knappast förklaras med några enstaka brott på boenden, där det mest kända är knivmordet på västkusten. Det var inte riktat mot personal utan var en konflikt mellan två ungdomar. Mycket tragiskt.

Men det brottet är knappast skäl nog för att vi ska överge idén om en rättsstat där skyldiga grips och straffas. Att anklaga en hel grupp för några enstaka personers brott, är ju att likna vid kollektiv bestraffning. Det tillämpar vi inte, vare sig utifrån hudfärg, kön, sexuell identitet, ålder, socialgrupp, födelseplats eller något annat.

Det ryktas att kriminalitet döljs, när det handlar om nyanlända. När jag har följt upp sådana rykten, även från polisen, har det visat sig att det inte ens har funnits något anmält brott.

Men det är klart att det också bland invandrare finns brottslighet. Det har kommit 160 000 nyanlända till Sverige under 2015. Det är som en större stad. Ingen stad av den storleken är fri från kriminalitet och brott. Och det som är brott ska hanteras som brott. Varken Nacka eller Sverige i övrigt är laglöst land.

Det finns tyvärr de som till exempel flyttar på sig i bussen när en nyanländ ensamkommande kommer in. För mig som har mött dessa ungdomar är det obegripligt att svenska människor gör så mot utsatta unga människor. Det tar hårt när ungdomar märker ett sådant beteende.

Men jag har också mött många Nackabor som engagerat ställer upp för dessa barn. Och jag har personligen mött mycket stöd och uppmuntran när jag har försvarat vårt öppna samhälle. Ett samhälle där även den som mist sitt hemland får plats.

Jan-Eric Jansson (KD)
Kommunalråd med ansvar för nyanlända och flyktingar i Nacka