Bygg lägenheter med lägre hyra

Den politiska oppositionens uppgift är att hitta skäl till varför Nacka är en dålig kommun. De har en svår uppförsbacke, Nackas popularitet visar att det är en mycket bra kommun att bo i.

Men att vara populär har sina nackdelar, bostadskostnaden drivs upp. Det är dyrt att bo i Nacka.

Oppositionens svar på det problemet är: Subventionera bostäderna. Det är den enkla lösningen, som på sikt har förödande konsekvenser i form av en illa fungerande marknad, där byggbolag avvaktar, för att kanske hitta vägar att få mer bidrag.

Vårt svar är att i stället låta byggbolagen göra det de är bra på, att bygga för marknaden. Om marknaden är stabil och förutsägbar, så bygger man där det finns behov. Om marknaden är osäker, så väljer man att bygga där man kan tjäna säkra pengar, det vill säga då bygger man bostadsrätter.

Nacka har beslutat att bygga 13.500 bostäder fram till 2030. Av dessa planeras cirka 4.000 att bli hyresrätter. Vi vill dessutom att cirka en fjärdedel av hyresrätterna ska ha lägre hyra, utan att kommunen för den skull subventionerar, och därmed stör marknaden. Vi försöker hitta de möjligheter som marknaden erbjuder att bygga billiga bostäder.

Tanken är att dessa billigare lägenheter ska bli tillgängliga för människor på flykt där hyran under en tid betalas av stat och kommun, och för ungdomar som första bostad.

Följande text har vi Liberaler och Kristdemokrater fått med i majoritetsbudgeten: ”Vi behöver fler ’Första bostaden’ koncept för studenter, ungdomar, nyanlända och andra. Det kan handla om tävlingar där hyresnivå är en avgörande faktor och där mark anvisas till byggherrar som har som uttryckligt mål att bygga lägenheter med lägre hyra.”

Lägre hyra kan också uppnås genom att lägenheterna är små, har billigare inredning och ligger i de delar av ett hus som är mindre attraktiva. De kan upplåtas med kortare besittningsrätt och därigenom bli genomgångsbostäder.

Det handlar inte om att bygga speciella ”sociala hus”, utan om att i olika områden hitta de lägenheter som kan upplåtas till lägre hyra.

Vi vill också öppna för blockuthyrning till företag, för att underlätta deras rekrytering av till exempel förskollärare, vårdpersonal eller andra grupper som har svårt att hitta en bostad. Detta är en service till företagen. De kan sedan, om de vill, subventionera hyran. Även kommunen kan blockhyra på det sättet för nyanlända och för sociala ändamål.

För oss är det viktigt att Nacka blir en kommun där alla har råd att bo.

Gunilla Grudevall Sten, kommunalråd, Liberalerna
Jan-Eric Jansson, kommunalråd, Kristdemokraterna
Monica Brohede Tellström, gruppledare, Liberalerna
Anders Tiger, gruppledare, Kristdemokraterna