Dags att sätta ner foten i Orminge centrum

Man kan förstå att både politiker och tjänstemän tröttnar på att försöka vara kreativa då det gäller utvecklingen av Orminge centrum. Det är många intressenter som måste enas, och alla visar inte god vilja. Flera ägare/intressenter har som idé att vänta ut de andra, för att slippa vara med och bekosta utvecklingen.

Centrumägaren har fullt upp med att utveckla andra centra och lägger i praktiken en död hand över Orminge centrum. De äger också den stora parkeringen framför. De vill inte göra något med den, såvida inte andra betalar.

SL vill endast ha enklast tänkbara lösning för bussterminalen, vilket hindrar de riktigt goda lösningarna.

Nacka kommun får skulden för att inget händer, långbänkarna avlöser varandra. Kreativa planarkitekter i kommunen tröttnar.

Vi kristdemokrater föreslår därför att parkeringen får vara kvar orörd, och att bussarna bara ges lite modernare hållplatser, med ordentliga tak över så att det går enkelt att byta buss utan att bli våt av regn.

Men är inte detta att ge upp? Att låta andra styra? Att kommunen abdikerar som ansvarig?

Nej inte alls! På det här sättet får kommunen fart på processen och gör vad som kan göras nu. Man sätter högsta fart med att utveckla centrum med de parter som vill vara aktiva. Det andra, det som har med omskapandet av den stora parkeringsytan och en modern terminal med kollektivanslutningar till tunnelbana med mera, får dröja till en senare etapp.

  • Boo folkets hus med fritidsgården, Svenska kyrkan med sin stora verksamhet, biblioteket och musikskolan lokaliseras till gångbrons förlängning intill centrum. Nu när säkerhetsavståndet till panncentralen inte hinder, så kan man skapa ett slags ”kulturkluster” här. Orminge har redan ett blomstrande kulturliv, detta stärks på det sättet. Kanske med en utescen i klustrets hörn av parkeringen?
  • Nya bostäder i centralt läge ger underlag för fler butiker längs gatorna i det nya Orminge centrum.
  • Ordentliga infartsparkeringar byggs så att det blir praktiskt möjligt för fler att parkera sin bil eller cykel centralt i Orminge och pendla kollektivt till Stockholm.
  • Ett sportcentrum med simhall utvecklas och förläggs till området kring Myrsjöskolan. Behovet av en Simhall behöver inte utredas mer och försena utvecklingen av centrum. Den kan istället snabbt anläggas i anslutning till en ny ”fritidscamp”.
  • Och inte minst viktigt: Vi bygger inte bort möjligheterna att göra något bra av den stora markparkeringen, när vi en dag får en mer progressiv centrumägare. Vi kan också börja planera för en modern bussterminal med uppgång för tunnelbanan. Planeringen av tunnelbana till Orminge har faktiskt börjat, även om inget beslut ännu är fattat.