Joakim Franklin

Järla sjö, 32 år
072-574 68 66, joakim.franklin@gmail.com
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ersättare)