KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Fler borde äga sitt boende – högst 50 % hyresrätter i utsatta områden!

Polisen har identifierat 61 områden i Sverige som polisen som utsatta. Där är arbetslösheten hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige.

Ett stärkt lokalt ägarskap där fler ges chansen att investera i sitt eget boende. Upplåtelseformen i dessa områden är till mycket hög grad hyresrätt - få boende äger sin bostad. Skulle detta ändras så kan flera goda effekter uppstå:

✔️ För det första får fler hushåll större ekonomiska intressen att se till att trivseln ökar och att området utvecklas positivt – att exempelvis otrygghet och nedskräpning minskar.

✔️ För det andra skapar det möjligheter att bo krav i området för personer med jobb som - likt de flesta andra - vill investera i och äga sitt eget hem (Endast tretton procent av hushållen föredrar hyresrätt framför ägt boende ).

✔️ För det tredje blir det över tid billigare att äga sitt boende. Att hyresrätt är dyrare beror – trots hyresreglering - på att en hyresrätt medför full service. Därutöver måste fastighetsägaren få avkastning på sitt kapital. Den normala värdeökningen på fastigheter som kommer av stigande markvärde och inflation går hyreshushåll miste om.

Hyresrätten har en viktig roll att spela, inte minst för unga, studenter och äldre personer som vill ha ett utökat serviceinnehåll, men hyresrätten kan inte vara enda alternativet i utanförskapsområden.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna

Ebba Busch Thor har hållit tal till nationen på SVT. I sitt tal fokuserade hon på det välfärdsvek som vi upplever. De cancerpatienter som inte får operation i tid. Trots att en snabb operation kan vara avgörande för livschanserna. Pensionärer vars pension inte räcker hela månaden ut. Trots att man arbetat och betalat skatt. Vågor av villainbrott - men en så överbelastad polis att de inte hinner med att utreda.

Vi går till val för ett återupprättat välfärdslöfte. Det är vår prioritering. Sjukvården. Äldreomsorgen. Polisen. Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Du ska kunna lita på Sverige.

Se talet i sin helhet här: www.svt.se/nyheter/ebba-busch-thor-kd-boneutrop-riskerar-underlatta-for-de-som-vill-skapa-paralle...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Kristdemokraterna

Nu på måndag håller Ebba Busch Thor tal till nationen på SVT 1, kl 19:15. Då kommer hon berätta om vad hon tycker är viktigast i svensk politik och hur KD skulle vilja se att Sverige utvecklades. Ni får med andra ord höra om hur det skulle kunna vara med mer kristdemokrati i svensk politik. Det vill ni inte missa! ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna

Lars Adaktusson är Kristdemokraternas representant i Europaparlamentet. Se gärna filmen som ger en inblick i hans arbete i EU ... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Kristdemokraterna

Slopa pensionärsskatten, bygg fler äldreboenden och kapa vårdköerna!

Vi vill vi säkerställa att de äldres intressen tas på allvar och prioriteras, det gör vi genom ett välfärdskontrakt för de äldre. Ett kontrakt är ett tydligt löfte, och det går vi till val på. Förra veckan signerade Ebba Busch Thor ett välfärdskontraktet för äldre på Seniordagen i Stockholm.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. För hur modernt är det egentligen att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen?

Det kommer med jämna mellanrum förslag på förändringar i föräldraförsäkringen. Det senaste året har flera familjefientliga förslag presenteras. Vi kristdemokrater säger nej till förslag som:
✖️ Färre dagar i föräldraförsäkringen
✖️ Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
✖️ 5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
✖️ Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
✖️ Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

I en ny undersökning från SIFO om föräldraförsäkringen svarade 76 % att föräldrarna ska få bestämma själva rörande hur alla dagar ska fördelas. Vi kristdemokrater håller med, vi tror att familjerna vet bäst. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Föräldrar ska själva få avgöra hur de vill fördela föräldraledigheten och vilken typ av barnomsorg deras barn behöver.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Kristdemokraterna

När människor måste tacka nej till studieplats eller arbete. När företagen har svårt rekrytera. När allt fler står allt längre från att få en bostad. Då har samhället självklart ett ansvar. Bostäder är en del av samhällsbygget.

Igår debatterade Caroline Szyber bostadspolitik i SVT Agenda. Staten måste ta ett större ansvar men det måste också gå till dem som behöver det mest. Bostäder för alla unga, nyanlända - Bostadslöshet får sägas vara ett av samhällets största misslyckanden. Staten ska ta ett större ansvar. Vi måste hjälpa och stöta så alla får en bostad. Många åtgärder måste vidtas för att möta denna utveckling.

Slopat extra amorteringskrav, se över flyttskatter och stimulans till äldreboende. Bättre öka stödet till de mest behövande som ex en del äldre i form av bostadsbidrag istället för att ösa generella miljardbidrag på byggbolag.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: