Gräv ner 222:an

Överdäcka Värmdöleden – inte bara vid Forum

Ett problem i Nacka är de sår i landskapet som motorvägen skapar. Buller och andra störningar runt Värmdöledan gör det omöjligt att använda kommunens bästa mark, rakt igenom hela kommunen. Vi har vant oss vid detta och planerar kommunen som om det vore en ofrånkomlig utgångspunkt.

Vi Kristdemokrater anser att denna ”sanning” bör synas. Det har länge talats om att man skulle kunna överdäcka motorvägen mellan Nacka Forum och Nacka Strand. Tekniskt lär det inte vara några problem, men ekonomiskt har det varit tveksamt.

Nu kommer tunnelbanan och markpriserna skjuter i höjden. De ytor som blir lönsamma att bebygga ökar plötsligt väsentligt. Inte bara över själva motorvägen utan även på de bullerstörda ytorna intill motorvägen. Det är stora ytor.

Detta skulle göra det möjligt att bygga bostäder, skapa ytor för arbete och företagande, för service, idrott med mera. Men kanske ännu viktigare är att vi härigenom kan förbättra livskvaliteten för dem som i dag bor intill motorvägen och som även den finaste sommarkväll är hänvisade till att äta sin grillmiddag inomhus på grund av bullret från Värmdöleden.

Det finns nu indikationer på att det skulle vara ekonomiskt möjligt att inte bara överdäcka vid Forum utan längs stora delar av motorvägen. Vi vill att detta snarast utreds.

Om det visar sig vara ekonomiskt möjligt att överdäcka Värmdöleden för de pengar man kan få för de bebyggbara ytor som uppstår, så finns det inga skäl att vänta. Då är det bara att börja bygga! En investering med bara vinnare.

Jan-Eric Jansson, Kristdemokraterna