Nacka växer – men vi får inte glömma bort miljön

Det är ibland en svår avvägning mellan miljöfrågan, behovet av arbetsplatser och problemet med bostadsbristen. Runt Kummelbergets industriområde ställs dessa tre legitima frågor delvis mot varandra.

Miljön. Det går en viktig ”grön kil” just här, som blir störd av att man bygger bostäder och industrier. Vi har en förorenad miljö runt Telegrafbergets gamla nedlagda industri vid vattnet som kommer att kosta mycket att sanera.

Bostadsbristen. Alla som sökt bostad i Storstockholm, eller har barn som behöver egen bostad vet att vi måste bygga mycket bostäder framöver. Ett sätt att finansiera saneringen av Telegrafberget är att bygga bostäder. Då kan man kräva att exploatören miljösanerar området.

Arbetsplatser. Kummelbergets industriområde ger jobb åt många Boo-bor. Flera företag där vill expandera och andra vill flytta dit. Det är mycket viktigt att kommunen visar en positiv attityd till dessa företag. Speciellt intressant är det att filmindustrin är så framgångsrik, det är redan som ett litet kluster av filmföretag här.

Kristdemokraternas avvägning är följande:
Låt industriområdet expandera en aning och ge särskilt möjlighet till filmanknutna företag att etablera sig. Bilda därmed naturreservatet Skarpnäs så att den gröna kilen skyddas. Avblås för närvarande planerna på bostadsbyggande och skjut på saneringen av Telegrafberget.