Cykeln för modern jobbpendling

Kristdemokraterna fick inte majoritetens stöd när vi i tekniska nämnden hävdade att cyklisterna har fått vänta länge nog på framkomliga cykelvägar.

Nacka står inför en trafikmässigt svår tid. Tunnelbanan som Nacka kämpat för i många år, är nu visserligen på gång, men väl sent. Innan den är på plats kommer trafiken in mot Stockholm vålla Nackaborna många bekymmer.

Nu ska Slussen byggas om med stora påfrestningar som följd. Då kommer vi vara glada för varje pendlare som väljer cykeln i stället för bilen.

Kristdemokraterna vill:
• Bygg ut ett snabbcykelstråk från Orminge till Danvikstull. Kommunens trafikenhet håller, på Kristdemokraternas initiativ, redan på att projektera det, men det tar lång tid. Vi vill därför under tiden, på prov, göra ett förenklat snabbcykelstråk genom att måla markeringar i bilarnas körfält längs Värmdövägen. Ungefär som i Stockholm, men i Nacka för att underlätta för de snabba cyklisterna.

Redan nu cyklar många i bilarnas körfält. De kör lika fort som bilarna. Vi vill göra detta mer trafiksäkert och vi vill slippa ha de snabba cyklisterna på gångbanan, bland barnvagnar och folk som springer till bussen.

• Inför ett system med lånecyklar. Vi är inte beredda på att vänta till 2017, då det lånecykelsystem som finns i Stockholm kanske kommer till Nacka.

• Sätt in två speciella cykelpendlingsfärjor, den ena Nacka strand – Djurgården, den andra Telegrafberget (Orminge) – Frihamnen.

Redan i dag tar många med cykeln på den populära SL-pendelbåten som går Lidingö – Nacka strand – Nybroplan. Men båttrafiken borde utökas med två snabba cykelfärjor i tät trafik.

• Bygg fler infartsparkeringar för cyklar, med tak och låsanordning.

• Bygg nytt cykelstråk från Saltsjöbaden via Fisksätra till Värmdövägen.