Simhallen borde ha placerats i Fisksätra

Vårt förslag var att placera simhallen i Fisksätra. Det var det bästa alternativet, med bästa tänkbara kommunikationsläge för skolelever och boende, såväl i Saltsjöbaden, Fisksätra som för alla andra utefter Saltsjöbanan. Det hade också varit ett ekonomiskt bättre alternativ. Men det förslaget röstades tyvärr ner.

Nu kommer kostnaderna på löpande band. Inte minst på grund av det blir dyrt att bygga den nya simhallen på samma plats som den gamla, vilket nödvändiggör bygget av en provisorisk simhall. Men det kommer säkert mer onödiga kostnader, till exempel på grund av de svåra markförhållanden som råder där simhallen ska byggas.