Kultur/musik

Man måste förstå vad Boo folkets hus gör

Boo folkets hus har varit ett nav i utvecklandet av det civila samhället i Boo. Många samarbetsprojekt med föreningar, kyrka och folkliga initiativ har fått en plattform utifrån deras verksamhet. Det har genomförts en  mångfald kulturella aktiviteter genom åren.

Kultur är att bearbeta det som sker i samtiden, det man upplever. Vrida och vända på fenomen och händelser, kritisera makten, sätta sig in i andras förhållanden och hitta sätt att analysera och uttrycka känslor. Det är en livsviktig verksamhet i en demokrati. Emellertid är det inte enbart positivt att samhället ekonomiskt stöder sådan verksamhet, kulturyttringar måste ha kraften till ett eget liv. Men samhället (kommunen) bör definitivt skapa och finansiera strukturer som ger förutsättningar för utövandet av kultur.

Boo folkets hus har stor egen kraft. Kommunens samarbete med Boo folkets hus är därför av mycket stort värde för kommunen. Här ska kommunen vara med och underlätta. Med den långa, imponerande historia som Boo folkets hus har, är riskerna mycket små för kommunen att underlätta och ge stöd till deras verksamhet. Kommunen ska därför noga lyssna in och vara lyhörd för hur Boo folkets hus vill utveckla sin verksamhet, särskilt nu när Orminge byggs om. Vi kristdemokrater tror att kommunen kunde lyssna bättre.

För drygt ett år sedan gick vi kristdemokrater emot förslaget i kommunstyrelsen att bryta avtalet med Boo folkets hus, då det gällde att samarbeta kring nya repetitionslokaler för musikskolan och olika musikgrupper.

Det var ett bra avtal som innebar att de musiklokaler som planerades skulle utnyttjas väl genom att folkets hus har verksamhet praktiskt taget dygnet runt. Vi beklagar att avtalet bröts utan att något alternativ fanns framtaget.

Att utveckla samarbetet med Boo folkets hus och musikskolorna i Boo hade antagligen varit, speciellt i relation till verksamhetens kvalitet, mycket kostnadseffektivt. Vi befarade att ett alternativ till en musikpaviljong vid Boo folkets hus, skulle bli dyrt. Och vi har heller inte sett något alternativ framtaget. Musikundervisningen i Boo får tyvärr fortsätta att hanka sig fram.

Kommunen ska inte göra om förra årets misstag när vi nu planerar kulturverksamheten i det nya Orminge centrum, utan lyssna bättre.

Jan-Eric Jansson & Anders Tiger, KD

Cykeln för modern jobbpendling

Kristdemokraterna fick inte majoritetens stöd när vi i tekniska nämnden hävdade att cyklisterna har fått vänta länge nog på framkomliga cykelvägar.

Nacka står inför en trafikmässigt svår tid. Tunnelbanan som Nacka kämpat för i många år, är nu visserligen på gång, men väl sent. Innan den är på plats kommer trafiken in mot Stockholm vålla Nackaborna många bekymmer.

Nu ska Slussen byggas om med stora påfrestningar som följd. Då kommer vi vara glada för varje pendlare som väljer cykeln i stället för bilen.

Kristdemokraterna vill:
• Bygg ut ett snabbcykelstråk från Orminge till Danvikstull. Kommunens trafikenhet håller, på Kristdemokraternas initiativ, redan på att projektera det, men det tar lång tid. Vi vill därför under tiden, på prov, göra ett förenklat snabbcykelstråk genom att måla markeringar i bilarnas körfält längs Värmdövägen. Ungefär som i Stockholm, men i Nacka för att underlätta för de snabba cyklisterna.

Redan nu cyklar många i bilarnas körfält. De kör lika fort som bilarna. Vi vill göra detta mer trafiksäkert och vi vill slippa ha de snabba cyklisterna på gångbanan, bland barnvagnar och folk som springer till bussen.

• Inför ett system med lånecyklar. Vi är inte beredda på att vänta till 2017, då det lånecykelsystem som finns i Stockholm kanske kommer till Nacka.

• Sätt in två speciella cykelpendlingsfärjor, den ena Nacka strand – Djurgården, den andra Telegrafberget (Orminge) – Frihamnen.

Redan i dag tar många med cykeln på den populära SL-pendelbåten som går Lidingö – Nacka strand – Nybroplan. Men båttrafiken borde utökas med två snabba cykelfärjor i tät trafik.

• Bygg fler infartsparkeringar för cyklar, med tak och låsanordning.

• Bygg nytt cykelstråk från Saltsjöbaden via Fisksätra till Värmdövägen.