Skolan

En åttaåring ska inte stängas av från skolan

Artikeln i NVP nr 22, om den åttaåriga flickan som blivit avstängd från skolan, upprör oss oerhört. Den vuxna mogna reaktionen kan omöjligt vara att polisanmäla och stänga av en åttaårig elev från skolan. Om skolan anser att det är rutin att göra så, då måste politikerna tala klartext med kommunens skolfolk.

Från Kristdemokraternas sida talar vi ofta om problemet med att föräldrar försummar sitt ansvar för sina barns utveckling och fostran. Men i det här fallet är det ju uppenbart skolan som missuppfattat sitt ansvar. Eller socialförvaltningen som struntat i en orosanmälan, om de fått en sådan från skolan.

Den här mamman har ju, av artikeln att döma, gjort allt hon kunnat för att stötta sitt barn. Då ska hon inte skuldbeläggas och lämnas i sticket på det här sättet! Rektor får lov att ta sitt ansvar.

Vi kommer att ta upp frågan i utbildningsnämnden och följa upp skolans agerande.
Andreas Brager, KD, utbildningsnämnden
Jan-Eric Jansson, KD, kommunalråd
Karolina Johansson, KD, lärare