Ulf G Johansson

Finntorp, 69 år
070-810 56 69, ulf.johansson@kristdemokraterna.se
Valnämnden (ersättare)
Nämndeman Nacka tingsrätt
Ulf Johansson