Utred alternativ till Pulsen Combine

Lex Sara-rapporter om problem med Pulsen Combine börjar trilla in. Där kan man se att det inte bara handlar om bekymrade handläggare och allmän oro för hur man ska klara implementeringen av programmet. Det visar sig att journalanteckningar verkligen har försvunnit i systemet.

Frågan uppstår, har handhavandet varit slarvigt och okunnigt? De anmälande handläggarna redogör noggrant och initierat för hur de arbetat med programmet. Inget tyder på att problemen är orsakade av brister i handhavandet.

Programmet Pulsen Combine har kantats av problem och extrakostnader sedan upphandlingen började för mer än tio år sedan. Gång på gång har nya pengar skickats in för att lösa problem som redan skulle ha varit lösta. I och med de problem som nu uppdagats kan vi förvänta oss krav på nya pengar till införandet av Pulsen Combine.

Men nu handlar det inte bara om pengar, nu handlar det också om rättssäkerhet. Har Nacka råd med de rättssäkerhetsproblem som lex Sara-rapporterna nu uppdagar?

Vi föreslår att socialnämnden och äldrenämnden:

  • tar initiativ till att utreda vilka program som finns att upphandla som alternativ till Pulsen Combine, innan problemen blivit för stora.
  • undersöker möjligheterna att ställa företaget till svars för de risker som människor utsätts för genom den rätts-osäkerhet som Pulsen Combine uppvisar.