Äldreomsorg

Skydda äldreomsorg, skola och barnomsorg

Nacka kommun har ett balanskrav som nu inte uppnås. Kommunen har också nyckeltal för att mäta så att kommunen uppnår en god och hållbar ekonomi. Inte heller den nivå som nyckeltalen pekar på kommer att uppnås.

Den avgörande orsaken till detta är bidraget för utbyggnad av tunnelbana på 850 miljoner kronor. Den summan fördelas nu ut år efter år så att det i år blir 34 miljoner kronor. Konsekvensen blir att kostnaderna fördelas ut i början av byggperioden och exploateringsbidragen kommer kommunen till del först i slutet av perioden.

Det är lätt att missförstå redovisningen så att det uppfattas som att Nacka inte har råd med skäliga satsningar inom skola och omsorg. Det är därför bättre att ta hela kostnaden för bidragsdelen på 850 miljoner i år, med konsekvensen att balanskravet inte uppnås för 2014, men att boksluten i fortsättningen speglar verkligheten.

Framför allt får kostnaden för tunnelbanan inte urholka äldreomsorg, barnomsorg och skola. Det kommer vi kristdemokrater bevaka.