Attefallhus

Attefallhus utan bygglov

I juli blir det möjligt att bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov. Exempelvis en bostad till ett tonårsbarn.

• Ett Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter. Du får bygga ett Attefallhus även om du har en friggebod.
• Du behöver inte bygglov men du måste följa reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).
• Du måste göra en bygganmälan hos kommunen.
• Om Attefallhuset ska stå mindre än 4,5 meter från din grannes tomt så behöver du grannens medgivande.
• Attefallhuset måste vara ett komp­le­ment till ett befintligt bo­stads­hus. Du får inte bygga på en tom tomt.
• Det får vara max 4 meter högt från mark till taknock. Friggeboden är 3 m.
• Det är tillåtet att dela upp de 25 kvadratmeterna i flera min­dre byggnader.

 

Fler ändringar:

• Tillbyggnad om 15 kvadratmeter får göras på en- och tvåbostadshus utan krav på bygglov. Om tillbyggnaden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock grannarnas medgivande.

• Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus, till exempel i källarplanet.

• Varken bygglov eller anmälan krävs för att på en- eller tvåbostadshus göra högst två takkupor.